WYSZUKIWARKA

Nazwa kursu Terminy Miasta Zapisy
Praktyczne wykorzystanie Ozobota w warsztacie pracy nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych 2021-09-28
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 2021-09-29
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (zdalne) 2021-10-27
2022-02-23
Wałbrzych
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
Humor i uśmiech w edukacji, znaczenie i działanie w budowaniu pozytywnych relacji szkolnych (zdalne) 2021
2022-05-06
Jelenia Góra
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem po traumie jako element pracy wychowawczej współczesnego nauczyciela (zdalne) 2021
2022-03-18
Wałbrzych
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ocena pracy nauczyciela/dyrektora szkoły (zdalne) 2021-01-20
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wybrane techniki algorytmiczne występujące na maturze z informatyki rozszerzonej (nowa formuła) (zdalne) 2021-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - konstruowanie planu rozwoju (zdalne) 2021-08-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego - konstruowanie planu rozwoju 2021-08-24
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - konstruowanie planu rozwoju 2021-08-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - konstruowanie planu rozwoju 2021-08-26
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Krzysztof Kamil Baczyński w poezji 2021-08-26
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego - konstruowanie planu rozwoju (zdalne) 2021-08-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - konstruowanie planu rozwoju (zdalne) 2021-08-31
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Edukacja zdalna z Microsoft Teams 2021-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Edukacja zdalna z Microsoft Teams (zdalne) 2021-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Programowanie i kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej przy użyciu dostępnych narzędzi cyfrowych 2021-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Programowanie i kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej przy użyciu dostępnych narzędzi cyfrowych (zdalne) 2021-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych 2021-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych (zdalne) 2021-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Prawne uwarunkowania funkcjonowania świetlic szkolnych 2021-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak mądrze wspierać ucznia uzdolnionego? 2021-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak mądrze wspierać ucznia uzdolnionego? (zdalne) 2021-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Programowanie i kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej przy użyciu dostępnych narzędzi cyfrowych 2021-09
2021-09-14
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauka programowania w wizualnym środowisku programistycznym Baltie 2021-09
2021-09-21
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauka programowania w wizualnym środowisku programistycznym Baltie (zdalne) 2021-09
2021-09-23
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Podstawy programowania w języku Python 2021-09
2021-10-26
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Podstawy programowania w języku Python (zdalne) 2021-09
2021-10-28
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Odprawa katechetyczna cz. 1 2021-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 2021-09-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Chcę zostać nauczycielem dyplomowanym (zdalne) 2021-09-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Edukacja zdalna z Microsoft Teams 2021-09-07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Trudności emocjonalne uczniów powracających do szkoły (zdalne) 2021-09-07
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zachęta do Olimpiady Filozoficznej 2021-09-08
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego (zdalne) 2021-09-08
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak zadbać o popandemiczny dobrostan w szkole.Jak wspierać uczniów w ponownej adaptacji i powrocie do szkolnego rytmu 2021-09-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak chodzony stał się polonezem - ludowe korzenie tańców narodowych (zdalne) 2021-09-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ice breakers and other short activities to spice up your lessons (warsztaty w języku angielskim) (zdalne) 2021-09-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Edukacja zdalna z Microsoft Teams (zdalne) 2021-09-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego (zdalne) 2021-09-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja otwarcia roku szkolnego 2021/2022: JAK ZADBAĆ O DOBROSTAN PSYCHICZNY, EMOCJONALNY I SPOŁECZNY UCZNIÓW 2021-09-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego 2021-09-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak zatańczyć poloneza w przedszkolu. Kroki i figury dla najmłodszych 2021-09-13
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kolor emocji - wzmacnianie podopiecznych poprzez działania plastyczne (zdalne) 2021-09-14
2021-11-23
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Wymagania na egzaminie maturalnym w roku 2022 2021-09-14
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Weź udział w Olimpiadzie Geograficznej (zgłoszenia do 30 września). Wskazówki jak napisać pracę na zawody I stopnia (zdalne) 2021-09-14
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Realizacja podstawy programowej z informatyki w szkołach ponadpodstawowych 2021-09-14
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak zatańczyć poloneza w nauczaniu wczesnoszkolnym. Kroki i figury dla najmłodszych 2021-09-15
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu ośmioklasisty z języka niemieckiego 2021-09-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metodyka edukacji przedszkolnej 2021-09-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Programowanie i kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej przy użyciu dostępnych narzędzi cyfrowych (zdalne) 2021-09-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Razem wprowadzimy POLONEZA do UNESCO - Akcja Polonez Łączy (zdalne) 2021-09-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak zadbać o dyscyplinę w klasie (zdalne) 2021-09-20
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-20
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Uczenie się przez tworzenie (zdalne) 2021-09-20
2021-10-11
2022-01-17
2022-06-06
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
Wrocław4
SZCZEGÓŁY
Dolnośląskie Konkursy zDolny Ślązak 2021/2022 (zdalne) 2021-09-21
2021-09-23
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Sieć wsparcia nauczycieli zainteresowanych promowaniem wśród uczniów międzypokoleniowych wartości oraz zdobywaniem wiedzy i umiejętności związanych z tworzeniem drzew genealogicznych (zdalne) 2021-09-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia wychowawców i pedagogów szkolnych. Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne ucznia po doświadczeniach pandemicznych (zdalne) 2021-09-21
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Spotkanie inauguracyjne sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego w roku szkolnym 2021/22 2021-09-21
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego w roku szkolnym 2021/22 (zdalne) 2021-09-21
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń - jak podnieść wyniki nauczania z języka angielskiego, różnorodne metody pracy nauczycieli (zdalne) 2021-09-22
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (zdalne) 2021-09-22
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli geografii. Geografia z pomysłem (zdalne) 2021-09-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Realizacja programu edukacyjnego \\ 2021-09-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauczyciiel w stresie. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? 2021-09-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć gramatyki w szkole podstawowej? (zdalne) 2021-09-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie pakietu biurowego Office 365 w pracy dydaktycznej nauczyciela (zdalne) 2021-09-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak efektywnie wykorzystać TEAMS w pracy zdalnej z uczniami (zdalne) 2021-09-23
2021-12
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Piosenka w nauczaniu języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej 2021-09-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kamishibai jako narzędzie edukacyjne w pracy z dziećmi (zdalne) 2021-09-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauczyciel w roli coacha (zdalne) 2021-09-27
2022-01-24
2022-01-24
2022-03-30
2022-06-02
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
Wrocław4
Wrocław5
SZCZEGÓŁY
Narzędzia wspierające procesy e-kształcenia: e-learning, e-kursy, sieci współpracy, wideo konferencje, webinaria i wideo lekcje na bazie aplikacji Microsoft Teams – oferta Microsoft dla szkół 2021-09-28
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Atrakcyjne metody pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wycieczek szkolnych. Wykorzystanie walorów regionalnych oraz TIK (zdalne) 2021-09-28
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Atrakcyjne metody pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wycieczki szkolnej (zdalne) 2021-09-28
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego 2021-09-28
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Atrakcyjne metody pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wycieczek szkolnych. Wykorzystanie walorów regionalnych oraz TIK 2021-09-29
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń - eksperymenty na lekcjach fizyki, różnorodne metody pracy nauczycieli 2021-09-29
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń - jak podnieść wyniki nauczania z języka angielskiego, różnorodne metody pracy nauczycieli 2021-09-29
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego (zdalne) 2021-09-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Narzędzia wspierające procesy e-kształcenia: e-learning, e-kursy, sieci współpracy, wideo konferencje, webinaria i wideo lekcje na bazie aplikacji Microsoft Teams – oferta Microsoft dla szkół (zdalne) 2021-09-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Efektywne zadania domowe w nauczaniu języków obcych w edukacji tradycyjnej i zdalnej (zdalne) 2021-09-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie uczyć matematyki i innych przedmiotów ścisłych w warunkach pandemii (zdalne) 2021-09-30
2022-02
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Chcę zostać nauczycielem kontraktowym 2021-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Chcę zostać nauczycielem mianowanym 2021-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Chcę zostać nauczycielem dyplomowanym 2021-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nadzór dyrektora szkoły nad awansem zawodowym nauczycieli 2021-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Formalnoprawne aspekty bezpieczeństwa w szkole 2021-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Formalnoprawne aspekty bezpieczeństwa w szkole (zdalne) 2021-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel - twórczy uczeń 2021-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel - twórczy uczeń (zdalne) 2021-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Projekty edukacyjne 2021-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Projekty edukacyjne (zdalne) 2021-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć dla nowo powołanych dyrektorów szkół/przedszkoli 2021-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z geografii 2021-10
2021-11-26
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Warsztaty plastyczne - integracja zespołu 2021-10-01
2022-04-28
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Bajkoterapia w czasie pandemii (zdalne) 2021-10-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka: uczenie się i nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem 2021-10-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauczyciel na starcie, czyli o podstawowych kompetencjach pedagogicznych 2021-10-04
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wymagania na egzaminie maturalnym w roku 2022 (zdalne) 2021-10-05
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w edukacji zdalnej z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych 2021-10-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wsparcie ucznia w procesie edukacyjnym poprzez działania plastyczne (zdalne) 2021-10-05
2022-01-20
2022-05-05
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (zdalne) 2021-10-06
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka angielskiego 2023 2021-10-06
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów (zdalne) 2021-10-07
Legnica
SZCZEGÓŁY
Otwarte zasoby edukacyjne (zdalne) 2021-10-07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreatywna przerwa z wykorzystaniem aktywności plastycznej (zdalne) 2021-10-07
2022-04-01
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w edukacji zdalnej z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych (zdalne) 2021-10-07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy nauczycieli pracujących z uczniem uzdolnionym humanistycznie (zdalne) 2021-10-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Motywująca funkcja oceny szkolnej - jak ją efektywnie wykorzystywać w procesie nauczania? 2021-10-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne i fizyczne nauczycieli i dzieci po pandemii (zdalne) 2021-10-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela (zdalne) 2021-10-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Landeskunde im Deutschunterricht 2021-10-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie narzędzi TIK do tworzenia testów diagnostycznych 2021-10-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Świat druku 3D w szkole 2021-10-12
2021-10-21
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Dobry wolontariat 2021-10-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - jesień 2021-10-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Podejście do błędów językowych w nauczaniu języków obcych w edukacji tradycyjnej i zdalnej (zdalne) 2021-10-13
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Narzędzia coachingowe w pracy doradcy zawodowego (zdalne) 2021-10-13
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Terapia tańcem - elementy DMT (zdalne) 2021-10-14
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Za trudne, bo trzeba myśleć - Jak wyzwolić matematyczne myślenie przez doświadczenie i eksperymenty 2021-10-14
2022-01
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych (zdalne) 2021-10-14
2021-10-19
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Kamishibai jako narzędzie edukacyjne w pracy z dziećmi 2021-10-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Matematyka dla przedszkolaka i pierwszaka (zdalne) 2021-10-18
Legnica
SZCZEGÓŁY
Choreoterapia w procesie wychowawczym 2021-10-18
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć krytycznego myślenia? (zdalne) 2021-10-18
2021-11-30
2022-01-25
2022-03-16
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
Wrocław4
SZCZEGÓŁY
Jak (sprze)dawać Boga? (zdalne) 2021-10-18
2021-11-03
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
CodeWeek 2021 2021-10-18
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - jesień (zdalne) 2021-10-19
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uczeń w cyberszkole 2021-10-19
2022-02
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii (zdalne) 2021-10-19
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Koduj z nami doradcami II - CodeWeek 2021 2021-10-19
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji 2021-10-19
2022-04
Legnica
Legnica2
SZCZEGÓŁY
Strategie i techniki wyciszania dzieci w wieku przedszkolnym (zdalne) 2021-10-19
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieci współpracy nauczycieli etyki, filozofii i innych zainteresowanych tematyką (zdalne) 2021-10-20
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak mądrze wspierać ucznia uzdolnionego? 2021-10-20
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Coaching - praktyczne rozwiązania 2021-10-20
2022-05-19
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Niebo + ziemia = przestrzeń katechety (zdalne) 2021-10-20
2021-10-27
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Przemoc rówieśnicza w szkołach. Cyberprzemoc 2021-10-20
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Opiekun stażu w awansie zawodowym nauczyciela stażysty/kontraktowego 2021-10-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Żywioły wokół nas - cykl warsztatów plastycznych (zdalne) 2021-10-21
2022-03-29
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Jak współpracować z rodzicami w budowaniu dobrostanu szkolnego (zdalne) 2021-10-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wsparcie instytucjonalne nauczyciela w rozwiązywaniu problemów ucznia z wykorzystaniem TIK (zdalne) 2021-10-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metody i formy pracy z uczniem z dyskalkulią (zdalne) 2021-10-21
2022-04-07
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Opiekun stażu w awansie zawodowym nauczyciela stażysty/kontraktowego (zdalne) 2021-10-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego 2021-10-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Choreoterapia w procesie wychowawczym 2021-10-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Efektywność procesu dydaktycznego w systemie pracy zdalnej (zdalne) 2021-10-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kreatywność na lekcjach etyki 2021-10-26
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
I seminarium - meeting nauczycieli matematyki i nauk przyrodniczych 2021-10-26
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Chcę zostać nauczycielem mianowanym (zdalne) 2021-10-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem elementów tutoringu w szkole (zdalne) 2021-10-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kurs języka obcego dla nauczycieli (zdalne) 2021-10-28
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ocenianie w nauczaniu online 2021-10-28
2022-05
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Promocja zdrowia w edukacji (zdalne) 2021-10-28
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kształcenie zawodowe - nowe wyzwania na rok szkolny 2021/2022 (zdalne) 2021-10-28
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel - twórczy uczeń 2021-10-29
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Narzędzia TOC w pracy wychowawcy (zdalne) 2021-10-29
2021-11-29
2022-03-29
2022-06-07
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
Wrocław4
SZCZEGÓŁY
Bezpieczny Dolnoślązak – współpraca szkoły ze służbami na rzecz bezpieczeństwa na podstawie doświadczeń z Programu 2021-10-29
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Prawo w pracy nauczyciela (zdalne) 2021-10/2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą (zdalne) 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Chcę zostać nauczycielem kontraktowym (zdalne) 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
ABC ekonomii w szkole podstawowej (zdalne) 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Multimedia w edukacji (zdalne) 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przedsiębiorczość w edukacji (zdalne) 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kompetencje wychowawcze i psychologiczne nauczyciela 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Organizacja wycieczek szkolnych - z wykorzystaniem TIK -kompendium dla nauczyciela (zdalne) 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Cyfrowe inspiracje na matematyce (zdalne) 2021-11
2022-06
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Matematyczne szyfrowanie (zdalne) 2021-11
2022-05
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Trimino i heksy edukacyjne na matematyce 2021-11
2022-04-25
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie bajki w procesie terapii i edukacji dzieci 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kształcenie kompetencji kluczowych 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kształcenie kompetencji kluczowych (zdalne) 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Twoje Dane twoja Sprawa 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wycieczki turystyczne szkolne i indywidualne – narzędzia TIK (zdalne) 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wybrane narzędzia wspierające zdalne nauczanie (zdalne) 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie uczyć czytania ze zrozumieniem 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Coaching w pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wycieczka szkolna jako integralna forma realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego (Priorytet 3) 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak kształcić kompetencje kluczowe na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych/pozaszkolnych? 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Poznać i zrozumieć Świat - sieć współpracy nauczycieli zajmujących się edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (zdalne) 2021-11-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli jezyka polskiego (zdalne) 2021-11-03
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Tożsamość cyfrowa - bezpieczne finanse w Internecie dla nauczyciela - ucznia-rodzica 2021-11-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Seminarium online z cyklu: POZNAJ POLSKĘ Z DODN DOLNOŚLĄSKA TOŻSAMOŚĆ 2021-11-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? 2021-11-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Terapia przez twórczość- wpływ zajęć artystycznych na wzmocnienie samooceny dziecka 2021-11-05
2022-05-26
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Laboratoria Przyszłości w DODN – sieci współpracy, samokształcenia i wspomagania nauczycieli 2021-11-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie uczyć czytania ze zrozumieniem (zdalne) 2021-11-08
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć nauczycieli zainteresowanych biblioterapią (zdalne) 2021-11-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praktyczne wykorzystanie Ozobota w warsztacie pracy nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych 2021-11-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcji jezyka obcego w szkole podstawowej (zdalne) 2021-11-10
2021-11-17
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Jak rozijać swoją wiarę w dobie epidemi? (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2021-11-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Prawne uwarunkowania funkcjonowania świetlic szkolnych (zdalne) 2021-11-13
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Festiwal scenariuszy lekcji w naszym projekcie pn.: „Lekcja:Enter na Zdolny Śląsk” – przykłady dobrych praktyk oraz plany dalszego rozwoju 2021-11-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Treści biologiczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - sieć współpracy i samokształcenia (zdalne) 2021-11-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Tworzenie aplikacji edukacyjnych na podstawie szablonów dostępnych na portalu learningapps.org (zdalne) 2021-11-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wymagania na egzaminie maturalnym od roku 2023 2021-11-16
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - zima 2021-11-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wolontariat w bibliotece szkolnej 2021-11-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nadzór dyrektora szkoły nad awansem zawodowym nauczycieli (zdalne) 2021-11-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z uczniem trudnym, kranąbrnym, nieposłusznym? (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2021-11-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych „Jak praktycznie kształcić kompetencje miękkie” – Sieć z udziałem doświadczonych przedstawicieli działów HR (zdalne) 2021-11-18
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Inspiracje - wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych z plastyki (zdalne) 2021-11-19
2022-01-27
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela dyplomowanego (zdalne) 2021-11-20
2022-03-05
2022-03-26
2022-05-17
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
Wrocław4
SZCZEGÓŁY
Czytanie wrażeniowe jako innowacyjna metoda pracy z tekstem (zdalne) 2021-11-22
2022-06-24
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Gry edukacyjne jako sposób na motywację do działania - sieci współpracy, samokształcenia i wspomagania nauczycieli 2021-11-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PEDAGOGICZNA NAUCZYCIEL WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI Inspiracje bł. Natalii Tułasiewicz (1906-1945) 2021-11-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia depresyjne i lękowe uczniów (zdalne) 2021-11-24
2022-05-11
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Szkolenie okresowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla nauczycieli (zdalne) 2021-11-24
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szansa na świętość - jak obchodzić adwent? Jak przygotować uczniów do dobrego przeżywania Bożego Narodzenia? (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2021-11-24
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Konferencja: Zapalanie szczytów – nauczyciel z pasją 2021-11-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wycieczka szkolna jako integralna forma realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego (Priorytet 3) (zdalne) 2021-11-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 2021-11-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie bajki w procesie terapii i edukacji dzieci (zdalne) 2021-11-26
2022-02-25
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Coaching w pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym (zdalne) 2021-11-26
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wolontariat i przedsiębiorczość (zdalne) 2021-11-29
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Odprawa katechetyczna cz. 2 2021-11-29
2021-12-01
2021-12-06
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Eksperymenty językowe MINT i CLIL na lekcjach jezyka niemieckiego 2021-11-30
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Eksperymenty językowe MINT i CLIL na lekcjach jezyka niemieckiego (zdalne) 2021-11-30
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access dla początkujących (zdalne) 2021-11-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne (zdalne) 2021-11-30
2021-12-17
2022-06-14
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Jak wspierać ucznia z depresją i jego rodzinę? (zdalne) 2021-11/2022-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wdż szkół podstawowych (zdalne) 2021-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki i informatyki (zdalne) 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć szkół. Promocja zdrowia 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wątki etyczne w Książeczce o człowieku Romana Ingardena. „Książeczka o człowieku” jako lektura zalecana do wykorzystania przy omawianiu wybranych zagadnień etycznych 2021-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego 2021-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak pracowac z uczniem (dzieckiem) z Zespołem Aspergera z wykorzystaniem TIK (zdalne) 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zasoby TIK wspierające dydaktykę (zdalne) 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Otwarte zasoby edukacyjne 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkolenie okresowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (zdalne) 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela kontraktowego 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Samorządność uczniowska w szkole 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uczeń w cyberszkole (zdalne) 2021-12
2022-05
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Szkoła promująca zdrowie 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wychowanie do życia (w każdej) rodzinie 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wymagania na egzaminie maturalnym od roku 2023 (zdalne) 2021-12 2022-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Stanisław Lem - Patron Roku 2021 2021-12-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Stanisław Lem - Patron Roku 2021 (zdalne) 2021-12-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego (zdalne) 2021-12-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ocena wspierająca rozwój ucznia 2021-12-01
2022-02-28
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Seminarium geograficzne w siedzibie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. „Jak popularyzować walory przyrodnicze regionu? 2021-12-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Elementy oceniania kształtującego w nauczaniu języka obcego nowożytnego w ośmioletniej szkole podstawowej (zdalne) 2021-12-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - zima (zdalne) 2021-12-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metoda narracyjna (storytelling) w nauczaniu języka obcego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnym 2021-12-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Patrzę, widzę, odkrywam - warsztaty arteterapeutyczne 2021-12-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
TIK w nauczaniu języków obcych w szkole podstawowej 2021-12-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy z MDK-ami (zdalne) 2021-12-06
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak przygotować się do części pisemnej Olimpiady Geograficznej? (zdalne) 2021-12-07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wybrane narzędzia TIK w warsztacie pracy nauczyciela języka angielskiego 2021-12-07
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja Oblicza ekologii 2021-12-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szlakiem barw - warsztaty rysunkowo-malarskie (zdalne) 2021-12-09
2022-03-11
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja w pracy nauczyciela i wychowawcy 2021-12-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Biblioterapia w pracy nauczyciela (zdalne) 2021-12-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kosmiczne Inspiracje 4 2021-12-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka angielskiego w ośmioletniej szkole podstawowej. 2021-12-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak kształcić kompetencje kluczowe na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych/pozaszkolnych? (zdalne) 2021-12-13
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z trudnym rodzicem? 2021-12-13
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z uczniem trudnym, krnąbrnym, nieposłusznym? 2021-12-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Konferencja: Życie i twórczość Karola Wojtyły. Pokolenie Baczyńskiego 2021-12-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Podstawy programowania w języku C++ 2021-12-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Bulimia, anoreksja, ortoreksja 2021-12-17
2022-03-17
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 2021-12-17
Legnica
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania w systemie pracy zdalnej (zdalne) 2021-12-20
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wolontariat - wychowanie do poszukiwania sensu życia (zdalne) 2021-12-20
2022-06-02
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Dyrektywa o - sygnalistach - nowe wyzwania i obowiązki dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych 2021-12-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia katechetów (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2021-12-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym (zdalne) 2021-12-22
2022-04-05
Wałbrzych
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konstruowanie programu profilktyczno-wychowawczego w przedszkolu, szkołach z wykorzystaniem narzędzi TIK (zdalne) 2021-23-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zajęcia muzyczno-ruchowe, co to jest dźwięk i jak powstaje 2022
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Edukacja ekologiczna w praktyce szkolnej 2022
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Mapping - nowatorska metoda pracy z tekstem na lekcjach języka niemieckiego 2022-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja w pracy nauczyciela i wychowawcy w warunkach edukacji stacjonarnej i zdalnej (zdalne) 2022-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania jako filar efektywnych lekcji 2022-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania jako filar efektywnych lekcji (zdalne) 2022-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Inicjatywa - Twoje Dane Twoja Sprawa (zdalne) 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Folkowe tradycje swiateczne - Boże Narodzenie (zdalne) 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zaproś street dance na swój w-f 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Radzenie sobie w konfliktowych sytuacjach z rodzicem (zdalne) 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Radzenie sobie w konfliktowych sytuacjach z rodzicem 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ocena pracy nauczyciela/dyrektora szkoły 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkoła promująca zdrowie (zdalne) 2022-01
2022-06
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Wychowanie do życia (w każdej) rodzinie (zdalne) 2022-01
2022-05
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Media społecznościowe (social media) (zdalne) 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Media społecznościowe (social media) 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Podstawy języka HTML 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Egzamin maturalny z geografii w 2022 r. (zdalne) 2022-01-04
2022-01-11
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć ciekawie? (zdalne) 2022-01-10
2022-05-31
Wałbrzych
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Mapping - nowatorska metoda pracy z tekstem na lekcjach języka niemieckiego (zdalne) 2022-01-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Reguły i zasady efektywnej komunikacji werbalnej. Werbalna pewność siebie — jak rozmawiać, aby się porozumieć? 2022-01-13
2022-04-28
Jelenia Góra
Jelenia Góra2
SZCZEGÓŁY
Jestem twórcą - propozycje aktywności plastycznej ucznia (zdalne) 2022-01-14
2022-03-04
2022-03-28
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Formalnoprawne aspekty wycieczki szkolnej (zdalne) 2022-01-14
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Andragogika – organizacja i nauczanie dorosłych 2022-01-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ja w świecie i świat we mnie - warsztaty arteteraeutyczne 2022-01-18
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zmiany w okresie dojrzewania młodzieży (zdalne) 2022-01-19
2022-04-06
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Konferencja: Prezentacja narzędzi informatycznych do zastosowania na lekcjach 2022-01-19
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli zajmujących się wolontariatem szkolnym (zdalne) 2022-01-20
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia wychowawców i pedagogów szkolnych. Wykorzystanie arteterapii w pracy z emocjami (zdalne) 2022-01-20
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Odwaga. Lekcja otwarta. 2022-01-21
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć Współpracy i Samokształcenia: Szachy - Drugi krok do tytułu Szachowy Nauczyciel na Medal 2022-01-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pierwsza pomoc w dobie epidemii COVID-19 (zdalne) 2022-01-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Bezpieczny Dolnoślązak – współpraca szkoły ze służbami na rzecz bezpieczeństwa na podstawie doświadczeń z Programu (zdalne) 2022-01-21
2022-04
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Szachy: Pierwszy krok do tytułu Szachowy Nauczyciel na Medal 2022-01-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
W poszukiwaniu własnej tożsamości – jak wspierać ucznia w okresie dojrzewania (zdalne) 2022-01-24
2022-06
Wałbrzych
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wybrane filozoficzne koncepcje człowieka i ich związek z etyką 2022-01-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Czym skorupka za młodu nasiąknie…Edukacja ekologiczna w pracy z uczniem 2022-01-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Obserwacje koleżeńskie jako forma doskonalenia doskonalenia zawodowego nauczycieli 2022-01-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Profilaktyka zachowań rozykownych/ problemy dzieci i młodzieży (zdalne) 2022-01-31
2022-04-22
Wałbrzych
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Fonetyka na lekcjach języka niemieckiego 2022-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Innowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej 2022-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Realizujemy dofinansowane projekty rozwojowe 2022-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wolontariat w edukacji 2022-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole 2022-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Taniec kreatywny i improwizacja w procesie wychowawczym w przedszkolu (zdalne) 2022-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
ABC projektów unijnych (zdalne) 2022-02-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreatywne myślenie w pracy z uczniem (zdalne) 2022-02-07
2022-04
Wałbrzych
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zostań egzaminatorem maturalnym z geografii (zdalne) 2022-02-15
2022-02-22
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Konferencja: SIEĆ ŻYCZLIWOŚCI I POMOCY 2022-02-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia jako miejsce wymiany doświadczeń 2022-02-16
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja: SPOTKANIE POLSKO-WĘGIERSKIE W DODN 2022-02-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Opowiedz obrazem - kreatywne warsztaty z wykorzystaniem fotografii (zdalne) 2022-02-17
2022-05-31
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo w sieci 2022-02-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wolontariat w bibliotece szkolnej (zdalne) 2022-02-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców uczniów (zdalne) 2022-02-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2021/2022 (zdalne) 2022-02-22
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Landeskunde im Deutschunterricht (zdalne) 2022-02-22
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Pomysłowe techniki plastyczne – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli plastyki (zdalne) 2022-02-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Dolnośląska Tożsamość 2022-02-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pokochaj samego siebie (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2022-02-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Seminarium z cyklu Środy Szefów 2022-02-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia wychowawców i pedagogów szkolnych. Zachowania zaburzone czy trudne? Zachowania agresywne i autoagresywne wśród uczniów. 2022-02-23
2022-03-22
Wałbrzych
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja: „NAUCZYCIEL WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI. Inspiracje bł. Natalii Tułasiewicz (1906-1945)” 2022-02-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii- edukacja ekologiczna w praktyce szkolnej 2022-02-23
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Nowe zjawiska literackie w kulturze i w pracy z uczniem. 2022-02-23
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ja w świecie i świat we mnie - warsztaty arteteraeutyczne (zdalne) 2022-02-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego (zdalne) 2022-02-26
2022-04-23
2022-05-19
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Nauka języka ukraińskiego 2022-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca metodą projektów na lekcjach języka niemieckiego 2022-03
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Problem odpowiedzialności z perspektywy etyka 2022-03
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
O wartościach na lekcjach etyki 2022-03
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z fizyki w kontekście matury 2023 2022-03
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warsztaty tańca kreatywnego i improwizacji 2022-03
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Z ekonomią na TY - ekonomia na różnych lekcjach 2022-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przedsiębiorczość w edukacji 2022-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Patrzę, widzę, odkrywam - warsztaty arteterapeutyczne (zdalne) 2022-03
2022-06-02
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Matematyczny inkubator (zdalne) 2022-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Formalnoprawne aspekty wycieczki szkolnej. 2022-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń - eksperymenty na lekcjach fizyki, różnorodne metody pracy nauczycieli (część III) 2022-03-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warsztaty tańca kreatywnego i improwizacji 2022-03-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych cz.1 2022-03-07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Edukacja dla bezpieczeństwa - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dziecka obcojęzycznego 2022-03-07
2022-03-21
2022-04-04
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
\"Samorządowe Poniedziałki „Nasza szkoła wspólnym domem. Co możemy zrobić w Samorządzie Uczniowskim w związku z wojną na Ukrainie \" ( zdalne) 2022-03-07
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak się uczymy? (zdalne) 2022-03-08
2022-05-09
2022-05-30
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Rutyny widzialnego myślenia (zdalne) 2022-03-09
2022-05-12
2022-05-31
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Funkcjonowanie uczniów z rodzin dysfunkcyjnych cz. 2 (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2022-03-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metody audiowizualne w nauczaniu języka angielskiego (zdalne) 2022-03-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z aktualnymi zasadami (zdalne) 2022-03-10
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa uczniów (zdalne) 2022-03-10
Legnica
SZCZEGÓŁY
Sztuka bawi, uczy, integruje - warsztaty inspirowane dziełami sztuki 2022-03-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pomysły na zajęcia świetlicowe z plastyki - sieć współpracy nauczycieli (zdalne) 2022-03-14
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Odprawa katechetyczna 2022-03-14
2022-03-16
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Uczeń w kryzysie. Jak rozmawiać z uczniami o emocjach związanych z wojną w Ukrainie 2022-03-14
Wrocław
SZCZEGÓŁY
„AKTYWNA WIOSNA W SZKOLE” - projekty „WF z AWF” i „Poznaj Polskę” 2022-03-14
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nowa matura z geografii 2023 (zdalne) 2022-03-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauczanie metodą odwróconej klasy (zdalne) 2022-03-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sensoplastyka - seminarium dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (stacjonarne) 2022-03-15
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca metodą projektów na lekcjach języka niemieckiego (zdalne) 2022-03-15
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (zdalne) 2022-03-16
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
ZDROWY NAUCZYCIEL - ZDROWY UCZEŃ 2022-03-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium (zdalne) 2022-03-16
2022-04-05
Wałbrzych
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Innowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej (zdalne) 2022-03-17
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - wiosna 2022-03-18
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Komunikacja w sytuacji kryzysowej. Jak rozmawiać z uczniami o trudnych wydarzeniach z ich otoczenia? (zdalne) 2022-03-21
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka: uczenie się i nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem (zdalne) 2022-03-21
2022-04
Legnica
Legnica2
SZCZEGÓŁY
Obserwacje i eksperymenty w edukacji przyrodniczej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 2022-03-21
2022-05-18
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Repetytorium metodyczne dla nauczycieli biologii - metody aktywizujące (zdalne) 2022-03-22
2022-03-22
2022-04-12
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Analiza tekstów kultury - ABC dzieła sztuki (zdalne) 2022-03-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Konstruowanie i modyfikacja programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego (zdalne) 2022-03-22
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć szkół. Profilaktyka uzależnień (zdalne) 2022-03-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo, spokój, nauka - priorytety edukacji dzieci ukraińskich 2022-03-23
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Szkoła 4.0 2022-03-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Podróże w świat wyobraźni - pomysły na warsztaty plastyczne (zdalne) 2022-03-24
2022-05-19
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Tańce animacyjne dla dzieci i nie tylko 2022-03-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Seniorzy dla Ukrainy 2022-03-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Specyfika nauki w wielokulturowym i wielonarodowościowym środowisku szkolnym – na co powinniśmy zwrócić uwagę. 2022-03-25
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z aktualnymi zasadami 2022-03-26
Legnica
SZCZEGÓŁY
Nauczanie Religi w środowisku wielokulturowym, w szczególnym odniesieniu do uchodźców z Ukrainy. 2022-03-28
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Samorządowe Poniedziałki Siła i znaczenie kompetencji miękkich nauczyciela opiekuna Samorządu Uczniowskiego w budowaniu pozytywnych relacji z uczniami – liderami struktur samorządowych w szkole ( zdalne ) 2022-03-28
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Stres zawodowy w pracy nauczyciela - ćwiczenia. (zdalne) 2022-03-28
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujące na matematyce (zdalne) 2022-03-29
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Dziecko cudzozmiemskie w polskiej szkole - aspekty formalnoprawne 2022-03-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń - eksperymenty na lekcjach fizyki, różnorodne metody pracy nauczycieli. (część 4) 2022-03-30
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca z emocjami z wykorzystaniem elementów arteterapii (zdalne) 2022-03-30
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Bezpieczna metodyka pracy z dziećmi z Ukrainy 2022-03-30
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela dyplomowanego - repetytorium (zdalne) 2022-03-30
Legnica
SZCZEGÓŁY
Synod 2021 - 2023. Dla Kościoła synodalnego - komunia, uczestnictwo, misja 2022-03-31
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak profesjonalnie przygotować prezentację dorobku zawodowego nauczyciela (zdalne) 2022-03-31
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - wiosna (zdalne) 2022-03-31
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ocena efektywności wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 2022-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ocena efektywności wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (zdalne) 2022-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak zorganizować sobie warsztat pracy zdalnej z uczestnikami zajęć artystycznych z wykorzystaniem narzędzi TIK (zdalne) 2022-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Edukacja włączająca- nowe wyzwania dla edukacji 2022-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zdjęcia w social mediach - narzędzia TIK 2022-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zdrowie fizyczne dzieci i młodzieży po pandemii (zdalne) 2022-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy: Neurodydaktyka w praktyce, czyli szkoła przyjazna uczniowi 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
W jaki sposób przygotować uczniów do egzamniu ósmoklasisty w kontekście egzaminu w 2023 2022-04
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Nowe zadania i obowiązki opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela zgodnie z aktualnymi zasadami 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego (zdalne) 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Uczymy dzieci się uczyć 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Prawo oświatowe dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność prawna nauczycieli 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Prawo w pracy dyrektora szkoły 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Właściwy nadzór dyrektora szkoły lub placówki nad awansem zawodowym nauczyciela 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Właściwy nadzór dyrektora szkoły lub placówki nad awansem zawodowym nauczyciela (zdalne) 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Hej kolego, naucz mnie tego (zdalne) 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych (zdalne) 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Tańcowała żyrafa z szakalem 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Tańcowała żyrafa z szakalem (zdalne) 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa uczniów 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Narzędzia cyfrowe wspierające pracę zdalną z wykorzystaniem powszechnie dostępnych aplikacji, e-nauczanie (zdalne) 2022-04
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo w sieci w czasie pandemii, jak się ustrzec cyberataków. Szkoła a realizacja zadań on-line (zdalne) 2022-04
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Metodyka zdalnego nauczania w czasie pandemii 2022-04
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Realizacja programu „Life Skills – trening kompetencji społecznych” z zastosowaniem dostępnych aplikacji internetowych 2022-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metodologia opracowania programów nauczania oraz osiągnięcia pozytywnych efektów w nauce z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 2022-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kurs podstawowy języka ukraińskiego (zdalne) 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kurs podstawowy języka ukraińskiego 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta w liceum 2022-04
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak oceniać bez oceniania, czyli o badaniu postępów w nauce dzieci ukraińskich 2022-04-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Narzędzia TIK w edukacji wczesnoszkolnej 2022-04-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Promowanie postaw przedsiębiorczych (zdalne) 2022-04-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z trudnym rodzicem? (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2022-04-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych „Praca doradcy zawodowego z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. z uczniami z niepełnosprawnościami, obcojęzycznymi z Ukrainy) 2022-04-04
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Samorządność uczniowska w teorii i praktyce ( zdalne ) 2022-04-04
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Podpatrując mistrzów - warsztaty plastyczne (zdalne) 2022-04-05
2022-06-22
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie myślenia matematycznego uczniów (zdalne) 2022-04-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Przedsiębiorczy belfer (zdalne) 2022-04-06
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak redukować napięcia emocjonalne w sytuacji trudnej? Ćwiczenia (zdalne) 2022-04-06
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
KONFERENCJA „ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2022” 2022-04-06
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Śieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego. Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskigo w roku szkolnym 2021/2022 - Wymiana dobrych praktyk 2022-04-06
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja - Projekt: Integracja 2022-04-06
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Dodaj mi skrzydeł (zdalne) 2022-04-07
Legnica
SZCZEGÓŁY
Edukacja przez wolontariat (zdalne) 2022-04-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zachowania agresywne i autoagresywne wśród dzieci i młodzieży (zdalne) 2022-04-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Komunikacja uskrzydlająca ( zdalne ) 2022-04-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Powtórka przed maturą z geografii.Wspólna analiza zadań maturalnych z geografii z 2021 r. (zdalne) 2022-04-12
2022-04-12
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
,ABC piłki nożnej w klasach 1-3 SP” – przy akredytacji DZPN fila Jelenia Góra 2022-04-12
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Seminarium „TURYSTYKA I EDUKACJA NA DOLNYM ŚLĄSKU” 2022-04-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staz na stopień nauczyciela dyplomowanego - repetytorium (zdalne) 2022-04-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kooperatives Lernen (zdalne) 2022-04-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Szkolnictwo zawodowe - doskonalenie umiejętności doradców zawodowych (zdalne) 2022-04-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Interwencja i pomoc w sytuacjach kryzysowych (zdalne) 2022-04-13
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z emocjami? Bajki terapeutyczne 2022-04-13
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkolny lider wspierania uzdolnień (zdalne) 2022-04-20
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela kontraktowego (zdalne) 2022-04-20
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Życie Bł. Natalii Tułasiewicz Patronki Nauczycieli w Polsce - drogowskazem dla nas 2022-04-20
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać kreatywność uczniów? (zdalne) 2022-04-20
Legnica
SZCZEGÓŁY
Prawidłowa komunikacja interpersonalna jako podstawa budowy efektywnych relacji szkolnych (zdalne) 2022-04-22
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Gry i zabawy w nauczaniu matematyki w przedszkolu 2022-04-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wiara młodych w czasach popkultury (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2022-04-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Strategie i techniki wyciszania dzieci w wieku przedszkolnym (zdalne) 2022-04-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas lekcji wychowania fizycznego w formie stacjonarnej 2022-04-26
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas lekcji wychowania fizycznego w formie stacjonarnej (zdalne) 2022-04-26
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujące w klasach 3 - 4 jako element ułatwiający przejście ucznia do kolejnego etapu edukacyjnego 2022-04-26
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pomoc przedmedyczna 2022-04-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Śieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego. Metody aktywizujące w nauczaniu i uczeniu się języka polskiego. 2022-04-27
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach jako sposób na budowanie relacji w klasie (zdalne) 2022-04-28
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak przygotować ucznia do egzaminów zawodowych – branża budowlana (zdalne) 2022-04-29
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Taniec ma MOC - czyli o wychowawczej roli tańca ! (zdalne ) 2022-04-29
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staz na stiopeń nauczyciela kontraktowego - repetytorium (zdalne) 2022-04-29
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Taneczna lekcja w-f podczas zdalnego nauczania (zdalne) 2022-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wielokulturowość w szkole - warsztaty treningu antydyskryminacyjnego 2022-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak pracować z uczniem po wydarzeniach traumatycznych 2022-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja pracy nauczyciela w planowaniu dydaktycznym (zdalne) 2022-05
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Współpraca międzyprzedmiotowa wspierająca wielojęzyczność 2022-05
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka pod lupą etyka, czyli etyczna opowieść o prawach człowieka 2022-05
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak mądrze wspierać ucznia uzdolnionego? (zdalne) 2022-05
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Odnajdź siebie wśród innych - Trening Umiejętności Społecznych (TUS) z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 2022-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Narzędzia coachingowe w pracy wychowawczej 2022-05-05
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Mentoring w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie (zdalne) 2022-05-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Warsztat pracy doradcy zawodowego (zdalne) 2022-05-05
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Dokumentowanie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - wymogi formalne i prawne 2022-05-06
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Samorządność uczniowska w szkole (zdalne) 2022-05-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Savoir vivre - o zasadach kultury w instytacjach kościelnych (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2022-05-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Na majówkę, na majówkę. Gdzie pojechać na wycieczkę dydaktyczną z geografii? (zdalne) 2022-05-10
2022-05-17
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Tworzenie sieci współpracy kluby sportowe - szkoła 2022-05-10
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Tworzenie sieci współpracy kluby sportowe - szkoła (zdalne) 2022-05-10
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Szkiełkiem i okiem, czyli opowieść o eksperymencie w szkole i przedszkolu - woda 2022-05-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praktyczne nauczanie techniki w pracowni, wyposażonej w narzędzia i urządzenia w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI 2022-05-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Współpraca międzyprzedmiotowa wspierająca wielojęzyczność (zdalne) 2022-05-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Mentoring i superwizja w pracy wychowawczej nauczyciela  jako formy wspomagania ucznia (zdalne) 2022-05-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia jako miejsce wymiany doświadczeń 2022-05-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praktyczne nauczanie techniki w pracowni, wyposażonej w narzędzia i urządzenia, w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI 2022-05-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Śieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego. Sposoby przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Wymiana dobrych praktyk. 2022-05-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praktyczne nauczanie techniki w pracowni, wyposażonej w narzędzia i urządzenia w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI 2022-05-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ocenianie, które pomaga uczyć się (zdalne) 2022-05-12
do uzgodnienia
Legnica2
Legnica
SZCZEGÓŁY
TIK w pracy doradcy zawodowego - inspirujące pomysły na lekcje 2022-05-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
TIK w pracy doradcy zawodowego - inspirujące pomysły na lekcje (zdalne) 2022-05-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - lato 2022-05-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Czytanie wrażeniowe jako innowacyjna metoda pracy z tekstem 2022-05-13
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z emocjami? Bajki terapeutyczne (zdalne) 2022-05-16
2022-06-21
Wrocław
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uczeń ocalony - wyzwanie dla wszystkich członków społeczności szkolnej (zdalne) 2022-05-16
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak realizować preorientacje zawodowa w przedszkolu (zdalne) 2022-05-17
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Rozwój inteligencji kogniatywnejw grach zespołowych 2022-05-17
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Rozwój inteligencji kogniatywnejw grach zespołowych (zdalne) 2022-05-17
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kompetencje kluczowe w nauczaniu języka angielskiego 2022-05-17
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Mediatyzacja placówek oświatowych 2022-05-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wiara młodych w czasach popkultury 2022-05-18
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kryzys, konflikt w pracy nauczyciela 2022-05-18
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreatywność 2022-05-18
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Radzenie sobie z uczniem biernym, niezainteresowanym nauką. (Zdalne) 2022-05-20
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
ŁYŻECZKA MIODU. ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZOŁY 2022-05-20
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Aktywność fizyczna przedszkolaka 2022-05-24
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Aktywność fizyczna przedszkolaka (zdalne) 2022-05-24
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Dojrzałość cyfrowa placówek oświatach 2022-05-24
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Dolnośląska Tożsamość 2022-05-24
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Cyberbezpieczeństwo 2022-05-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Problemy prawne konfliktów szkolnych na linii: szkoła – uczeń, szkoła - rodzice 2022-05-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (zdalne) 2022-05-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii - eksperymenty i doświadczenia na lekcjach i zajęciah pozalekcyjnych. 2022-05-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta w szkole (zdalne) 2022-05-26
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Biblioterapia w pracy nauczyciela 2022-05-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel 2022-05-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy: Wzajemna pomoc uczniowska (zdalne) 2022-05-30
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli branży budowlanej (zdalne) 2022-05-30
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Bajka, która leczy (zdalne) 2022-05-30
Legnica
SZCZEGÓŁY
Przemoc domowa – cechy dziecka krzywdzonego (zdalne) 2022-05-30
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Savoir vivre - o zasadach kultury w instytacjach kościelnych 2022-05-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kultura fizyczna w resocjalizacji i socjalizacji 2022-05-31
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kultura fizyczna w resocjalizacji i socjalizacji (zdalne) 2022-05-31
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Zarządzanie procesami, projektami i procedurami w sytuacjach kryzysowych (covid, fluaktuacja przepisów, uciekinierzy z Ukrainy i inni) 2022-05-31
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Seminarium „SMART TURYSTYKA” - czyli wykorzystanie aplikacji mobilnych do identyfikacji atrakcji turystycznych 2022-05-31
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wątki etyczne w -Liście do Menoikeusa-, czyli słów kilka o Epikurze na lekcjach etyki 2022-06
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży (zdalne) 2022-06
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ocenianie wewnątrzszkolne. (zdalnie) 2022-06-01
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Instytucje prawne jako narzędzie w pracy nauczyciela, pedagoga, dyrektora 2022-06-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym 2022-06-02
Legnica
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia wychowawców i pedagogów szkolnych. Asertywność w przestrzeni edukacyjnej. Jak zadbać o motywację i pewność siebie? 2022-06-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wakacje z Bogiem. Jak przeżyć duchowo czas wakacji? (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2022-06-06
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uczeń z depresją. Jak wspierać ucznia i jego rodzinę? 2022-06-06
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Monitorowanie obciążeń psychofizycznych uczniów, prewencja wad postawy i urazów 2022-06-07
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Monitorowanie obciążeń psychofizycznych uczniów, prewencja wad postawy i urazów (zdalne) 2022-06-07
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Szkiełkiem i okiem, czyli opowieść o eksperymentach w szkole i przedszkolu - kolorowy świat barw 2022-06-07
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak szkoła/przedszkole może pomóc dzieciom, które doświadczyły przemocy, wykorzystania seksualnego\"? 2022-06-07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
SPOTKANIE POLSKO-WĘGIERSKIE W DODN 2022-06-07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Budowanie motywacji ucznia. (zdalne) 2022-06-08
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Status nauczyciela – prawa i obowiązki, wobec: ucznia, pracodawcy, rodziców 2022-06-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego. 2022-06-08
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń - eksperymenty na lekcjach fizyki, różnorodne metody pracy nauczycieli. (część 5) 2022-06-08
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Motywująca funkcja oceny szkolnej - jak ją efektywnie wykorzystywać w procesie nauczania? 2022-06-08
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ – ZMIANY W ZAKRESIE EDUKACJI HISTORYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ 2022-06-08
2022-06-09
2022-06-13
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Uczymy dzieci się uczyć (zdalne) 2022-06-08
Legnica
SZCZEGÓŁY
Motywująca funkcja oceny szkolnej - jak ją efektywnie wykorzystywać w procesie nauczania? (zdalne) 2022-06-08
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel - twórczy uczeń (zdalne) 2022-06-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ – ZMIANY W ZAKRESIE EDUKACJI HISTORYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ ( zdalne ) 2022-06-09
2022-06-10
2022-06-14
2022-06-15
2022-08-24
2022-08-25
Jelenia Góra
Jelenia Góra2
Jelenia Góra3
Jelenia Góra4
Jelenia Góra5
Jelenia Góra5
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - lato (zdalne) 2022-06-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak motywować uczniów o różnych typach osobowości do nauki i aktywności społecznej. 2022-06-13
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia wychowawców i pedagogów szkolnych. Narzędzia coachingowe w szkole. 2022-06-13
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Poznajemy swoje ciało - jak atrakcyjnie i bez skrępowania przedstawiać fizjologię i anatomię człowieka 2022-06-14
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Poznajemy swoje ciało - jak atrakcyjnie i bez skrępowania przedstawiać fizjologię i anatomię człowieka (zdalne) 2022-06-14
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Opieka nad nauczycielem stażystą. (zdalne) 2022-06-14
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Turystyka, aktywność sportowa a edukacja 2022-06-14
Wrocław
SZCZEGÓŁY
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS WYPOCZYNKU LETNIEGO 2022-06-14
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkolne Koła Turystyczne - sposobem na aktywność poznawczą uczniów (zdalne) 2022-06-14
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wypoczynek dzieci i młodzieży 2022-06-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metody pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii na matematyce (zdalne) 2022-06-20
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Skuteczniej razem – rodzice w systemie oświaty. Budowanie dobrych relacji: poziomy i zasady współpracy (zdalne) 2022-06-21
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
W poszukiwaniu modelu nauczania dopasowanego do współczesnego ucznia - nauczanie fińskie czy chińskie 2022-06-21
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
W poszukiwaniu modelu nauczania dopasowanego do współczesnego ucznia - nauczanie fińskie czy chińskie (zdalne) 2022-06-21
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
HOMO INFORMATICUS 2022-06-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Dolnośląskie Forum Mobilności Nauczycieli - Erasmus 2022-06-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Projekty STEM w szkole (zdalne) 2022-06-28
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
WebQuest na matematyce (zdalne) 2022-06-29
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jako narzędzie edukacyjne w pracy z dziećmi (zdalne) 2022-06-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Tworzenie programów innowacyjnych na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły. (zdalne) 2022-07-06
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Matematyka- praca z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych (zdalne) 2022-08-22
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego. Nauczanie i uczenie się języka polskiego jako obcego w praktyce szkolnej. (zdalne) 23.03.2022
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Arteterapia w szkole i jej wpływ na pozytywne wzmacnianie podopiecznych (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności ucznia poprzez działania plastyczne (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka przez sztukę – kompetencje kluczowe (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach jako sposób na budowanie relacji w klasie do ustalenia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Mentoring i superwizja w pracy wychowawczej nauczyciela  jako formy wspomagania ucznia do ustalenia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja działań w zakresie bezpieczeństwa psychicznego uczniów do ustalenia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kreatywne myślenie i działanie w szkole — jak organizować i prowadzić proces budowania nowych i efektywnych relacji w okresie po ustąpieniu pandemii? do ustalenia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak zmotywować uczniów o zróżnicowanym temperamencie do nauki i aktywności społecznej w szkole? do ustalenia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Motywacja uczniów do nauki (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nowoczesne technologie TIK w praktyce szkolnej (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rola nauczyciela w szkole przyszłości (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie przedsiębiorczości (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Projekty rozwojowe szkół (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Otwarte zasoby edukacyjne (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Najskuteczniejsze strategie uczenia się i nauczania – wnioski z badań pedagogicznych (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauczyciel w stresie. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kompetencje wychowawcze i psychologiczne nauczyciela (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak zadbać o popandemiczny dobrostan w szkole.Jak wspierać uczniów w ponownej adaptacji i powrocie do szkolnego rytmu (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców uczniów (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przemoc rówieśnicza w szkołach. Cyberprzemoc (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia depresyjne i lękowe uczniów (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zmiany w okresie dojrzewania młodzieży (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Tańce ludowe różnych regionów Polski (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Polonez jako element nowego patriotyzmu - zajecia warsztatowe (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Taniec współczesny na lekcjach wychowania fizycznego - warsztaty (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Terapeutyczna moc tańca - choreoterapia podczas lekcji wychowawczych (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Tańce różnych regionów Polski - zabawy i tańce w kręgu (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wsparcie dzieci podczas zdalnego nauczania - artoterapia (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wsparcie nauczyciela podczas zdalnego nauczania - kondycja fizyczna i psychiczna (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Taneczna lekcja w-f podczas zdalnego nauczania (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak wspierać samorządność uczniów podczas zdalnej edukacji (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak zorganizować sobie warsztat pracy zdalnej z uczestnikami zajęć artystycznych z wykorzystaniem narzędzi TIK (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Chmura Google narzędziem pracy nauczyciela (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie pracować w ramach kompetencji matematycznych w szkole (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć skutecznie w warunkach pandemii (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Czytanie wrażeniowe jako innowacyjna metoda pracy z tekstem (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Czytanie wrażeniowe jako innowacyjna metoda pracy z tekstem (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z emocjami? Bajki terapeutyczne (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z emocjami? Bajki terapeutyczne (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność nauczyciela za nieprzestrzeganie przepisów BHP (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkolenie okresowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (8 godz.) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkolenie okresowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (3 godz.) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkolenie okresowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla nauczycieli (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność prawna nauczycieli (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Mobbing i dyskryminacja w szkole/placówce oświatowej - zasady przeciwdziałania oraz postępowanie w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu i dyskryminacji w pracy (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkoła po letargu (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkoła po letargu (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uczeń w cyberszkole (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uczeń w cyberszkole (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wychowanie do życia (w każdej) rodzinie (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wychowanie do życia (w każdej) rodzinie (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkoła promująca zdrowie (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkoła promująca zdrowie (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Aktywna lekcja z zastosowaniem technologii cyfrowych - włączanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych do realizacji działań dydaktycznych w szkole (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca zdalna nauczycieli na bazie pakietu biurowego MS Office 365 – oferta Microsoft dla szkół (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów z zastosowaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Soft Skills. Life Skills. Kompetencje Przyszłości (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Soft Skills. Life Skills. Kompetencje Przyszłości (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak motywować uczniów do nauki? (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Myslenie projektowe np. metody Design Thinking (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Miejsce i rola infomacji zwrotnej w procesie dydaktyczno - wychowawczym (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kompetencje emocjonalne nauczyciela (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kompetencje emocjonalne nauczyciela (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dziecko w traumie lub chorobie przewlekłej (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dziecko w traumie lub chorobie przewlekłej (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży. Depresja, agresja (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży. Depresja, agresja (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z ADHD (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z ADHD (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie metod coachingowych w motywowaniu uczniów do nauki i rozwoju (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Etyka nauczyciela (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Asertywność nauczyciela w pracy (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Organizacja ewaluacji wewnętrznej w szkole - badanie wybranego obszaru pracy szkoły lub placówki (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność prawna nauczyciela w nowej rzeczywistości oświatowej zwłaszcza w sytuacji zmiennych zasad organizacji pracy szkoły (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Organizacja wycieczki szkolnej w nowych realiach oświatowych (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Aktualne regulacje prawne w oświacie oraz ich konsekwencje - hybrydowa organizacja pracy szkoły (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Uwarunkowania oceny pracy nauczyciela w świetle nowych regulacji prawnych związanych ze zmiennymi warunkami pracy (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Uwarunkowania oceniania szkolnego w zmienionych warunkach funkcjonowania szkoły i ich konsekwencje (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Formalno- prawne zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej związane z nowymi zjawiskami szkolnymi (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy nauczycieli w nowej rzeczywistości oświatowej (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Odpowiedrezialność dyscyplinarna nauczycieli - po ostatnich zmianach w Karcie Nauczyciela (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Urlop dla poratowania zdrowia szczególnym uprawnieniem nauczyciela (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Ocenianie, które pomaga uczyć się (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa nauczycieli (2+2>4) (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać kompetencje wychowawcze (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Innowacje pedagogiczne (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania i uczenia się w praktyce szkolnej (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Proces uczenia się. Elementy procesu uczenia się podlegajace zróżnicowaniu ze względu na potzreby rozwojowe i edukacyjne uczniów. Ocenianie osiągnięć uczniów w zróżnicowanym procesie uczenia się (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak możemy pomóc uczniom doświadczającym wykluczenia (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi. Autyzm, Zespół Aspergera do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z aktualnymi zasadami do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z aktualnymi zasadami (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z aktualnymi zasadami do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z aktualnymi zasadami (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kierownik wycieczek szkolnych do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kompetencje emocjonalne nauczyciela do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kompetencje emocjonalne nauczyciela (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka: uczenie się i nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać kreatywność uczniów? do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rozwój kompetencji myślenia krytycznego do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rozwój kompetencji myślenia krytycznego (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dziecko w traumie lub chorobie przewlekłej do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży. Depresja, agresja (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z ADHD do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Współpraca nauczycieli z rodzicami pod kontem pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Coaching jako narzędzie wzmacniające pracę nauczyciela do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Techniki aktywnego słuchania (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Pobudzanie kreatywności dzieci przez techniki plastyczne do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie metod coachingowych w motywowaniu uczniów do nauki i rozwoju do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela dyplomowanego - repetytorium do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak prawidłowo opracować plan rozwoju zawodowego na okres stażu ? do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak prawidłowo opracować plan rozwoju zawodowego na okres stażu? (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa nauczycieli (2+2>4) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Metoda Porannego Kręgu do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania i uczenia się w praktyce szkolnej do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Bajka, która leczy do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dodaj mi skrzydeł do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Hej kolego, naucz mnie tego do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Edukacja zdrowotna w srodowisku szkolnym do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Edukacja zdrowotna w srodowisku szkolnym (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Trudności emocjonalne uczniów powracających do szkoły (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Trudności emocjonalne uczniów powracających do szkoły (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zachowania agresywne i autoagresywne wśród dzieci i młodzieży (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zachowania agresywne i autoagresywne wśród dzieci i młodzieży (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Interwencja i pomoc w sytuacjach kryzysowych (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Interwencja i pomoc w sytuacjach kryzysowych (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak zadbać o dyscyplinę w klasie (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak zadbać o dyscyplinę w klasie (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Narzędzia coachingowe w pracy doradcy zawodowego (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Narzędzia coachingowe w pracy doradcy zawodowego (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem po traumie jako element pracy wychowawczej współczesnego nauczyciela (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem po traumie jako element pracy wychowawczej współczesnego nauczyciela (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak redukować napięcia emocjonalne w sytuacji trudnej? Ćwiczenia (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak redukować napięcia emocjonalne w sytuacji trudnej? Ćwiczenia (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie areterapii w pracy z dziećmi (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie areterapii w pracy z dziećmi (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak wspierać ucznia z depresją i jego rodzinę? (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak wspierać ucznia z depresją i jego rodzinę? (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć ciekawie? (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć ciekawie? (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Przemoc domowa – cechy dziecka krzywdzonego (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Przemoc domowa – cechy dziecka krzywdzonego (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Strategie i techniki wyciszania dzieci w wieku przedszkolnym (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Strategie i techniki wyciszania dzieci w wieku przedszkolnym (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
W poszukiwaniu własnej tożsamości – jak wspierać ucznia w okresie dojrzewania (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
W poszukiwaniu własnej tożsamości – jak wspierać ucznia w okresie dojrzewania (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Profilaktyka zachowań rozykownych/ problemy dzieci i młodzieży (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Profilaktyka zachowań rozykownych/ problemy dzieci i młodzieży (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kreatywne myślenie w pracy z uczniem (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kreatywne myślenie w pracy z uczniem (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Stres zawodowy w pracy nauczyciela - ćwiczenia redukujące napięcia (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Stres zawodowy w pracy nauczyciela - ćwiczenia redukujące napięcia (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kształcenie zawodowe a wymagania rynku pracy – czyli jak przygotować ucznia do wejścia na rynek pracy (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kształcenie zawodowe a wymagania rynku pracy – czyli jak przygotować ucznia do wejścia na rynek pracy (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujące z wykorzystaniem TIK w kształceniu zawodowym (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujące z wykorzystaniem TIK w kształceniu zawodowym (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Strategie działań na rzecz poprawy efektywności kształcenia na podstawie analizy wyników egzaminów zawodowych zewnętrznych (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Strategie działań na rzecz poprawy efektywności kształcenia na podstawie analizy wyników egzaminów zawodowych zewnętrznych (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
TIK w pracy doradcy zawodowego - inspirujące pomysły na lekcje (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
TIK w pracy doradcy zawodowego - inspirujące pomysły na lekcje (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych (ósmoklasistów, maturalnych) (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych (ósmoklasistów, maturalnych) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kompetencja kluczowe w praktyce szkolnej (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kompetencja kluczowe w praktyce szkolnej do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Innowacja pedagogiczna - od pomysłu do realizacji (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Innowacja pedagogiczna - od pomysłu do realizacji do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja w pracy szkoły i nauczyciela (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja w pracy szkoły i nauczyciela do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania - uczenia się w szkole (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania - uczenia się w szkole do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030: Rozwijanie i upowszechnianie kultury uczenia się poprzez aktywny i ciągły rozwój umiejętności kluczowych uczniów (Priorytet 5) (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030: Rozwijanie i upowszechnianie kultury uczenia się poprzez aktywny i ciągły rozwój umiejętności kluczowych uczniów (Priorytet 5) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Interdyscyplinarność na rzecz edukacji ekologicznej w szkole, czyli jak rozwijać postawę odpowiedzialności dzieci i młodzieży za środowisko naturalne? (Priorytet 6) (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Interdyscyplinarność na rzecz edukacji ekologicznej w szkole, czyli jak rozwijać postawę odpowiedzialności dzieci i młodzieży za środowisko naturalne? (Priorytet 6) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Asertywność nauczyciela w pracy (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności uczniów do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Etyka nauczyciela (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Realizujemy projekt edukacyjnego DODN pn.: Lekcja:Enter na zDolny Śląsk - współpraca nauczycieli w zakresie TIK (zdalne)
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rządowy program Aktywna tablica - współpraca nauczycieli w zakresie TIK (zdalne)
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Informatyki (zdalne)
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieci współpracy nauczycieli etyki, filozofii i innych zainteresowanych tematyką
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY

Ceny kursów

Cennik

Regulamin

Pobierz