WYSZUKIWARKA

Nazwa kursu Terminy Miasta Czy płatne? Zapisy
Metodologia opracowania autorskich programów nauczania oraz osiągnięcia pozytywnych efektów w nauce (zdalne) 2022-04
2022-09-15
2023-01-24
Wrocław
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Konferencja otwarcia: Różne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa 2022-09-08
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy nauczycieli informatyki 2022-09-13
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
EDUKACJA INFORMATYCZNA I MEDIALNA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 (konferencja) 2022-09-13
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Seminarium druku 3D 2022-09-13
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Obserwacje koleżeńskie jako forma doskonalenia zawodowego nauczycieli 2022-09-21
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Zmiany w egzaminie maturalnym z języka angielskiego w roku szkolnym 2022/2023 2022-09-21
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Problemy emocjonalne dzieci i młodzieży: trauma, stres, lęk depresja (zdalne) 2022-09-21
2022-12-07
2023-02-02
Jelenia Góra
Jelenia Góra(gr.2)
Jelenia Góra(gr.3)
płatne SZCZEGÓŁY
Zmiany w przepisach oświatowych ( zdalne ) 2022-09-21
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Metodologia opracowania autorskich programów nauczania oraz osiągnięcia pozytywnych efektów w nauce 2022-09-22
2023-01
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
W poszukiwaniu inspiracji i twórczych rozwiązań - sieć współpracy nauczycieli plastyki (zdalne) 2022-09-23
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Edukacja regionalna w praktyce szkolnej i przedszkolnej (zdalne) 2022-09-26
Jelenia Góra
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Zmiany w przepisach prawa oświatowego 2022 r. (zdalne) 2022-09-27
2022-10-24
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo cyfrowe (zdalne) 2022-09-27
2023-01-11
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji (zdalne) 2022-09-27
2023-01-25
2023-02-08
Legnica
Legnica(gr.2)
Legnica(gr.3)
płatne SZCZEGÓŁY
Obserwacje koleżeńskie jako forma doskonalenia zawodowego nauczycieli (zdalne) 2022-09-28
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Zmiany w egzaminie maturalnym z języka angielskiego w roku szkolnym 2022/2023 (zdalne) 2022-09-28
2022-12-14
Wrocław
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Geograficzno-Polityczny Atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022 (zdalne) 2022-09-28
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Szkoła na językach 2022-09-29
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Międzynarodowy Dzień muzyki - znaczenie sztuki w życiu człowieka 2022-10-04
Jelenia Góra
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Multimedia w edukacji 2022-10-05
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Narzędzia TIK w nauczaniu: canva, jamboard, liveworksheets 2022-10-05
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Jak napisać pracę na zwody I stopnia Olimpiady Geograficznej? 2022-10-05
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Założenia edukacji włączającej (zdalne) 2022-10-05
2023-01
Jelenia Góra
Jelenia Góra(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Dolnośląski Festiwal Nauki - Czy mogę przyjść do Ciebie na lekcję? 2022-10-06
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
DZIECKO KRZYWDZONE W SZKOLE. SYMPTOMY, SKUTKI I FORMY POMOCY 2022-10-06
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Egzamin maturalny z matematyki - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 (zdalne) 2022-10-10
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Status zatrudnienia i zadania pomocy nauczyciela w szkole 2022-10-11
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Seminarium dla Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej (zdalne) 2022-10-11
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Narzędzia TIK w nauczaniu: canva, jamboard, liveworksheets (zdalne) 2022-10-12
2022-11-09
Wrocław
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Nauka programowania w wizualnym środowisku programistycznym Baltie (zdalne) 2022-10-12
2023-02-02
2023-04
Wrocław
Wrocław(gr.2)
Wrocław(gr.3)
płatne SZCZEGÓŁY
Jak napisać pracę na zawody I stopnia Olimpiady Geograficznej? (zdalne) 2022-10-12
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka oraz wdrożenie procedur interwencyjnych 2022-10-12
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Bezpieczne podejście do treści w sieci Internet (zdalne) 2022-10-12
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Zarządzanie szkołą 2022-10-12
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
WARTOŚCI W PRACY NAUCZYCIELA 2022-10-13
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Odwrócone lekcje z TIK (zdalne) 2022-10-17
2023-01
2023-06
Wrocław
Wrocław(gr.2)
Wrocław(gr.3)
płatne SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie realizować proces kształcenia w klasie zróżnicowanej? (zdalne) 2022-10-18
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
TIK w edukacji w procesie zmian (zdalne) 2022-10-18
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Tematy trudne na lekcji religii - jak mówić o rzeczach kontrowersyjnych (zdalne) 2022-10-18
2023-01-17
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Technologie informatyczne w terapii przez śpiew i muzykę 2022-10-19
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Edukacja normalizacyjna w szkołach branżowych i technikach (zdalne) 2022-10-19
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Pomiar dydaktyczny w praktyce nauczycielskiej (zdalne) 2022-10-19
2023-02
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Nauka programowania w wizualnym środowisku programistycznym Baltie 2022-10-19
2023-02-16
2023-05
Wrocław
Wrocław(gr.2)
Wrocław(gr.3)
płatne SZCZEGÓŁY
Podstawa programowa z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa 2022-10-19
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Regulacje prawne pracy nauczyciela - kodeks pracy a Karta Nauczyciela 2022-10-19
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Europejski Tydzień Kodowania CodeWeek na lekcjach informatyki 2022-10-20
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Europejski Tydzień Kodowania - CodeWeek na lekcjach geografii (zdalne) 2022-10-20
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Komunikacja uskrzydlająca (zdalne) 2022-10-20
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Jak wspierać zainteresowania i uzdolnienia uczniów w szkole? - przykłady dobrych praktyk 2022-10-20
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
CODEWEEK. STAWIAMY NA PRAKTYKĘ W SZKOLNYCH LABORATORIACH PRZYSZŁOŚCI 2022-10-20
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Nie taki diabeł straszny… Drukarka 3D na wesoło. Stwórz własnego robota z Micro:Bitem 2022-10-20
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Nie taki diabeł straszny… Drukarka 3D na wesoło. ROBOT „ZOSIA MAŁA NAUCZYCIELKA” i DŁUGOPIS 3D 2022-10-20
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Stwórz własnego robota z Micro:Bitem . Nie taki diabeł straszny… Drukarka 3D na wesoło 2022-10-20
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Warsztaty ROBOT „ZOSIA MAŁA NAUCZYCIELKA” i DŁUGOPIS 3D . Nie taki diabeł straszny… Drukarka 3D na wesoło 2022-10-20
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
ROBOT EMYS w nowoczesnej edukacji 2022-10-20
2022-10-20
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli: rozpoznawanie zagrożenia i profilaktyka 2022-10-24
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Taniec w edukacji 2022-10-25
2023-05
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Obserwacja nieba nocą z astronomem 2022-10-25
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Założenia edukacji włączającej 2022-10-25
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Bliżej przyrody-wycieczka edukacyjna do Arboretum Leśnego im.Prof. Stefana. Białoboka w Stadomii (Nadleśnictwo Syców) 2022-10-26
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Jak wspierać zainteresowania oraz uzdolnienia dzieci i młodzieży - potrzeby emocjonalne i społeczne dzieci uzdolnionych (zdalne) 2022-10-26
Jelenia Góra
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Konferencja dla doradców metodyczych 2022-10-26
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Jak wspierać zainteresowania i uzdolnienia językowe uczniów? 2022-10-28
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
ANDRAGOGIKA – Sztuka nauczania dorosłych z elementami komunikacji 2022-10-28
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Kurs kwalifikacyjny w zakresie Wychowania do Życia w Rodzinie 2022-11
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli (zdalne) 2022-11-03
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Projekt szkoleń Edukacja dla bezpieczeństwa 2022-11-05
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Trimino i heksy w praktyce szkolnej (zdalne) 2022-11-07
2023-04
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy nauczycieli informatyki (zdalne) 2022-11-07
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Jak zmierzyć się z HIT-em? Metody pracy w kontekście pytań o wartości 2022-11-08
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Rodzina i szkoła jako źródło informacji zdrowotnej. Jak zachęcić rodziców do współpracy w promowaniu zdrowego stylu życia (zdalne) 2022-11-08
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów 2022-11-08
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Jak rozmawiać o Bogu z młodymi ludźmi? (zdalne) 2022-11-08
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Zachowania agresywne i przemocowe uczniów. Bouling i cyberprzemoc 2022-11-09
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Szkolenie w zakresie potrzeb edukacyjnych nauczyciela 2022-11-09
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Oswojenie z nieznanym: śmierć, umieranie i żałoba jako inspiracja do rozważań o aspektach człowieczeństwa 2022-11-09
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Kodowanie na miarę wychowanka edukacji przedszkolnej (zdalne) 2022-11-09
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Metodyka zuchowa w Edukacji Wczesnoszkolnej (zdalne) 2022-11-09
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Zakres kontroli szkół - aspekty przedmiotowe i podmiotowe 2022-11-09
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Kariera w mundurze 2022-11-10
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Ze smartfonem na lekcji, w szkole i w terenie (zdalne) 2022-11-14
2023-02
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Moc naszego mózgu - dwadzieścia kroków ku szybszej, lepszej i łatwiejszej nauce 2022-11-15
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
(Nie)oczywiste wycieczki szkolne 2022-11-16
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Zachowania agresywne i przemocowe uczniów. Bouling i cyberprzemoc (zdale) 2022-11-16
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Projekty robotów w praktyce klas zintegorwanych szkół podstawowych (zdalne) 2022-11-17
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Lekcja nie musi być nudna! Metody aktywizujące na przedmiotach humanistycznych - drama, TIK 2022-11-17
2023-04-20
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Projektowanie, modelowanie i drukowanie w technologii 3D 2022-11-17
2023-04
2023-06-
Wrocław
Wrocław(gr.2)
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
O tym, co powinno obudzić naszą czujność! (zdalne) 2022-11-17
2023-01-24
Jelenia Góra
Jelenia Góra(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli: rozpoznawanie zagrożenia i profilaktyka (zdalne) 2022-11-21
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne i fizyczne nauczycieli i dzieci – narzędzia TIK (zdalne) 2022-11-22
2023-02
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Lekcja w plenerze. Jak uchwycić sacrum poza murami szkoły? (zdalne) 2022-11-22
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy 2022-11-23
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Zaburzenia nastroju i depresja 2022-11-23
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej - GIS w praktyce szkolnej 2022-11-23
2022-12-14
Wrocław
Wrocław(gr.2)
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Jak profesjonalnie przygotować się do lekcji obserwowanej? (zdalne) 2022-11-23
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Mobbing, molestowanie oraz rola sygnalisty w szkole 2022-11-23
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Dokumentowanie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 2022-11-25
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność prawna nauczyciela (zdalne) 2022-11-28
2022-12-21
2023-01-18
Wrocław
Wrocław(gr.2)
Wrocław(gr.3)
płatne SZCZEGÓŁY
Żyć zdrowo, czyli jak? Ważne zadanie profilaktyczne szkoły i pomysły na jego realizację (zdalne) 2022-11-29
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Jak myśleć, by znajdować wspaniałe pomysły 2022-11-29
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Technologie informatyczne w terapii przez śpiew i muzykę (zdalne) 2022-11-30
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy podróżujących geografów 2022-11-30
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy podróżujących geografów (zdalne) 2022-11-30
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Szkolenie w zakresie wychowania-bezpieczeństwo-profilaktyka-edukacja zdrowotna 2022-11-30
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Oswojenie z nieznanym: śmierć, umieranie i żałoba jako inspiracja do rozważań o aspektach człowieczeństwa (zdalne) 2022-11-30
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka: uczenie się i nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem 2022-12-01
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka: uczenie się i nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem (zdalne) 2022-12-02
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna dla nauczycieli religii w szkołach ponadpodstawowych 2022-12-02
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Monitoring osiągnięć edukacyjnych uczniów (zdalne) 2022-12-05
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Integracja dzieci ukraińskich w Polskiej szkole (zdalnie) 2022-12-07
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Co naprawdę oznacza kreatywność w kontekście twórczego myślenia? 2022-12-07
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Jak zmierzyć się z HIT-em? Metody pracy w kontekście pytań o wartości (zdalne) 2022-12-07
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Prawo rodzinne a funkcjonowanie szkoły 2022-12-07
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna dla nauczycieli religii w szkołach podstawowych 2022-12-07
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Zaburzenia lękowe i fobie 2022-12-07
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Autorytetem być - jak skutecznie wywierać pozytywny wpływ na swoich uczniów 2022-12-07
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Ozdoby, dekoracje i prezenty świąteczne – rozwijanie kreatywności dzieci 2022-12-08
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Dezinformacja w sieci, uwaga na manipulacje poprzez TIK (zdalne) 2022-12-08
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Programowanie i kodowanie przy użyciu dostępnych narzędzi cyfrowych (zdalne) 2022-12-08
2023-05
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Siła umysłu - dlaczego warto tworzyć przyjazne środowisko edukacyjne? 2022-12-08
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Monitoring osiągnięć edukacyjnych uczniów 2022-12-12
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Zaburzenia nastroju i depresja (zdalne) 2022-12-12
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Ozdoby ze styropianu, nie tylko na święta Bożego Narodzenia 2022-12-12
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Dolnośląska Konferencja Wspierania Uzdolnień Pasje, Zdolności, Talenty. Wspieranie uzdolnień od juniora do seniora 2022-12-14
2022-12-15
Wrocław
Wrocław(gr.2)
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Uzależnienia od substancji psychoaktywnych 2022-12-14
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Kierownik wycieczek szkolnych 2022-12-14
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Innowacje - od pomysłu do realizacji (zdalne) 2022-12-14
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Programowanie i kodowanie przy użyciu dostępnych narzędzi cyfrowych 2022-12-15
2023-03
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Wspieranie uzdolnień od juniora do seniora 2022-12-15
Jelenia Góra
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Latające modele kosmiczne w rozwijaniu umiejętności manualnych i rozbudzaniu zainteresowań nowoczesnymi technologiami dzieci klas I-VI szkół podstawowych 2022-12-15
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Wspieranie uzdolnień od juniora do seniora 2022-12-15
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Makiety robotów w praktyce klas zintegrowanych szkoły podstawowej (zdalne) 2022-12-15
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć dla katechetów - katecheza w procesie nauczania i wychowania (zdalne) 2022-12-15
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Tematy trudne na lekcji religii - jak mówić o rzeczach kontrowersyjnych 2022-12-20
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Projektowanie, modelowanie i drukowanie w technologii 3D (zdalne) 2022-12-29
2023-01-12
2023-02-22
2023-02-23
Wrocław
Wrocław(gr.2)
Wrocław(gr.3)
Wrocław(gr.4)
płatne SZCZEGÓŁY
Gamifikacja - tworzenie i wykorzystanie gier w edukacji (zdalne) 2023
2023-05
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać kreatywność uczniów? (zdalne) 2023
2023-02-02
Legnica
Legnica(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Zaburzenia lękowe i fobie (zdalne) 2023
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Uzależnienia behawioralne. Smartfony, gry, fora społecznościowe 2023-
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Jak obudzić pasję? Budujemy system motywowania uczniów i nauczycieli (zdalne) 2023-
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sposoby indywidualizacji na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych 2023-
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 2023-01
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka oraz wdrożenie procedur interwencyjnych (zdalne) 2023-01
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Uzależnienia behawioralne (zdalne) 2023-01
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Konferencja Otwarcia VII edycji projektu Lekcja:Enter na zDolny Śląsk 2023-01-05
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Techniki aktywnego słuchania (zdalne) 2023-01-10
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Praca domowa 2023-01-11
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (zdalne) 2023-01-11
Jelenia Góra
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Twórcze rozwiązywanie problemów (zdalne) 2023-01-11
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo cyfrowe w edukacji wczesnoszkolnej - dzień bezpiecznego internetu 2023-01-11
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Nauczanie programowaniu metodą GRYWALIZACJI - GAMIFIKACJI – metoda oparta na grach. 2023-01-11
2023-02-08
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Modele robotów w praktyce zajęć technicznych i kół zainteresowań dla uczniow szkół podstawowych (zdalne) 2023-01-12
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Święci na trudne czasy - Św.Rita, Św. Józef-orędownicy potrzebujących 2023-01-12
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Konferencja z cyklu PROMOCJA ZDROWIA nt. „Profilaktyka uzależnień w szkole” 2023-01-12
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sieć: Promocja zdrowia w edukacji (zdalne) 2023-01-17
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Uzależnienia od substancji psychoaktywnych (zdalne) 2023-01-18
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Nauczanie programowaniu metodą GRYWALIZACJI - GAMIFIKACJI – metoda oparta na grach (zdalne) 2023-01-18
2023-02-09
2023-02-28
Wrocław
Wrocław(gr.2)
Wrocław(gr.3)
płatne SZCZEGÓŁY
Praca domowa (zdalne) 2023-01-19
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć: Wolontariat w szkole (zdalne) 2023-01-23
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Kryterialne ocenianie umiejętności czytania w edukacji wczesnoszkolnej 2023-01-23
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Edukacja międzypokoleniowa DZIEŃ BABCI I DZIADKA 2023-01-23
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Kariera w mundurze 2023-01-24
Jelenia Góra
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Zasoby cyfrowe a prawo autorskie (zdalne) 2023-01-24
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Rola nauczyciela w szkole przyszłości (zdalne) 2023-01-25
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy nauczyciela i ocena pracy 2023-01-25
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Konferencja z cyklu EDUKACJA INKLUZYJNA nt. „Zobacz więcej – myślenie i działanie w szkole dla wszystkich” 2023-01-26
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Projektowanie elementów modeli i urządzeń do wycinania w technologii CNC (na ploterach tnących, frezujących i laserowych) (zdalne) 2023-01-26
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć: Matematyka dla przedszkolaka i pierwszaka (zdalne) 2023-01-26
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Harcerski styl jako wkład w wychowanie obywatelskie 2023-01-27
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Kryterialne ocenianie umiejętności czytania w edukacji wczesnoszkolnej 2023-01-30
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli 2023-01-30
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć: TIK w edukacji wczesnoszkolnej (zdalne) 2023-01-31
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Rodzice w szkole jako partnerzy procesu kształcenia i wychowania (zdalne) 2023-01-31
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem w żałobie (zdalne) 2023-01-31
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Kodowanie na miarę wychowanka edukacji przedszkolnej 2023-01-31
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Prawdziwa nauka - szybka i zabawna. Podstawowe zasady właściwego nauczania 2023-01-31
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo cyfrowe TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA 2023-01-31
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Metoda \\\\\\\\ 2023-01-31
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Innowacyjni nauczyciele matematyki (zdalne) 2023-02-01
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego (zdalne) 2023-02-01
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 2023-02-01
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
100-Rocznica wyboru pierwszego prezydenta Polski 2023-02-01
Jelenia Góra
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Aktualizacja szkolnych programów nauczania w wybranych zawodach szkolnictwa branżowego (zdalne) 2023-02-01
2023-02-08
Wałbrzych
Wałbrzych(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Problemy wychowawcze wynikające ze zmian zachodzących w okresie dojrzewania uczniów 2023-02-01
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
ERASMUS 2023-02-02
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem po traumie (zdalne) 2023-02-02
Wałbrzych(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Dolnośląska Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia (zdalne) 2023-02-02
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Trudne zachowania ucznia na lekcji. Jak sobie z nimi radzić? (zdalne) 2023-02-06
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (zdalne) 2023-02-06
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Przepisy związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej (zdalne) 2023-02-07
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Jak rozmawiać o Bogu z młodymi ludźmi? 2023-02-07
2023-03-28
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Bezpieczna organizacja kolonii i półkolonii podczas ferii przez szkołę - przepisy (zdalne) 2023-02-07
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego (zdalne) 2023-02-07
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji (zdalne) 2023-02-08
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z dotychczasowymi zasadami 2023-02-08
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Trudny rodzic - dobre praktyki (zdalne) 2023-02-08
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Edukacja włączająca- szansą każdego ucznia (zdalne) 2023-02-08
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie nauczać i uczyć się czytania ze zrozumieniem - wymiana dobrych praktyk (zdalne) 2023-02-08
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie druku 3D na lekcji matematyki (zdalne) 2023-02-08
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Strategia umiejętności 2023-02-09
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Nauka języka polskiego jako obcego. Podstawy 2023-02-09
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Tworzenie artykułów popularno-technicznych do publikacji na stronach internetowych, prasie lokalnej i wydawnictwach branżowych (zdalne) 2023-02-09
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć: Twoje Dane twoja Sprawa (zdalne) 2023-02-09
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Arteterapia jako wsparcie nauczyciela wychowawcy (zdalne) 2023-02-09
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie elementów arteterapii w pracy wychowawczej (zdalne) 2023-02-10
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Uczeń z trudnościami emocjonalnymi. Jak wspierać ucznia i jego rodzinę? (zdalne) 2023-02-20
Wałbrzych(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Strategie i techniki wyciszania dzieci w wieku przedszkolnym (zdalne) 2023-02-21
Wałbrzych(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z dotychczasowymi zasadami 2023-02-22
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Karnawał w muzyce, obyczajach i literaturze 2023-02-25
Jelenia Góra
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Ocenianie, które pomaga się uczyć (zdalne) 2023-02-27
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Realizujemy dofinansowane projekty rozwojowe (zdalne) 2023-02-28
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Proces uczenia się uwzględniający indywidualne potrzeby uczniów (zdalne) 2023-02-28
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Pobudzanie kreatywności dzieci przez techniki plastyczne (zdalne) 2023-02-28
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Kryterialne ocenianie umiejętności czytania w edukacji wczesnoszkolnej (zdalne) 2023-02-28
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania - zachęcenie czy zniechęcenie do wiary? (zdalne) 2023-02-28
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Relacje rodzic-nauczyciel - od barier do budowania pozytywnych relacji 2023-02-28
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki (zdalne) 2023-03
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli branży budowlanej 2023-03-
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego (zdalne) 2023-03-01
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Przewodnik turystyczny na wycieczce szkolnej 2023-03-01
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Pozytywna dyscyplina w klasie - system wartości (zdalne) 2023-03-08
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Szkolne modele latające, budowane od podstaw, w praktyce wczesnoszkolnej 2023-03-09
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna dla nauczycieli religii w szkołach podstawowych 2023-03-14
2023-03-15
Wrocław
Wrocław(gr.2)
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Problemy uczniów wynikające ze zmian zachodzących w okresie dojrzewania (zdalne) 2023-03-15
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Kształcenie kompetencji kluczowych na przedmiotach przyrodniczych 2023-03-15
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna dla nauczycieli religii w szkołach ponadpodstawowych 2023-03-17
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Modele w praktyce dydaktycznej zajęć ekologicznych, przyrodniczych i prozwierzecych dla uczniów szkół podstawowych 2023-03-23
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Lider wspierania uzdolnień w szkole/placówce 2023-04-
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli branży budowlanej (zdalne) 2023-04-
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Proste, ekonomiczne modele kartonowe w praktyce zajęć szkolnych w klasach I-III. 2023-04-06
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Piłki Eduball w edukacji wczesnoszkolnej (zdalne) 2023-04-19
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Szkolne modele pływające, budowane od podstaw, w praktyce wczesnoszkolnej 2023-04-20
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Wiara i praktykowanie jej on line? Plusy i minusy wirtualnego chrześcijaństwa (zdalne) 2023-04-25
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Zajęcia otwarte 2023-05-09
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Moja Mała Ojczyzna. Osobliwe miejsca Wrocławia-Święte Wzgórze Osobowickie 2023-05-13
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Jak zainteresowac uczniów liturgią? (zdalne) 2023-05-16
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Taniec na lekcjach wychowania fizycznego - nauka tańców animacyjnych 2023-05-16
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z biologii 2023-05-17
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Lekcja w plenerze. Jak uchwycić sacrum poza murami szkoły? 2023-05-30
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Jak promować zdrowe żywienie w szkole i przedszkolu? 2023-05-31
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Wiara i praktykowanie jej on line? Plusy i minusy wirtualnego chrześcijaństwa 2023-06-06
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Odnaleźć się w doświadczeniu Maryi. Sanktuarium Matki Bożej w Bardzie Śląskim 2023-06-10
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Kościelny savoir vivre - jak zachować się w świątyni. Lekcja przydatna dla wszystkich (zdalne) 2023-06-13
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Zwiedzanie Marienthal - pocysterski obiekt sakralny Zgorzelec - Gorlitz do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Odnaleźć się w doświadczeniu Maryi. Sanktuarium Matki Bożej w Bardzie Śląskim. do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Bazylika w Krzeszowie - perła baroku na Dolnym Śląsku. do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Jak zadbać o dobrostan psychiczny uczniów w szkole? Diagnoza i pomoc psychologiczno-pedagogiczna (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Cyberprzemoc. Przemoc rówieśnicza (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Jak nauczyciel może zadbać o swój dobrostan psychiczny w pracy? (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Problemy uczniów wynikające ze zmianw układzie nerwowym i hormonalnym zachodzących w okresie dojrzewania uczniów (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Uzależnienia behawioralne (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Rozwijanie przedsiębiorczości (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Projekty rozwojowe szkół (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Otwarte zasoby edukacyjne (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Ocenianie kształtujące (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Status pomocy nauczyciela w klasie (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Dokumentowanie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujęce w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Kompetencje społeczne i merytoryczne współczesnego wychowawcy (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Jak pracowac z trudną klasą , z trudną młodzieżą (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Wsperanie uzdolnień uczniów w szkole (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Jak pracować z trudnym rodzicem (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Wielokulturowośc w placówkach oświatowych. Jak integrować dzieci i młodzież z różnych krajów tworzą zespół klasowy (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Pomiar dydaktyczny w praktyce szkolnej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Grywalizacja w edukacji (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Zmiany w przepisach prawa oświatowego 2022 r. (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo ucznia w szkole – zagadnienia prawne (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Konflikt szkoła i rodzice z perspektywy prawnej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Szkolenie okresowe bezpieczeństwa i higieny pracy dla nauczycieli (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Organizacja wycieczek szkolnych i wyjść szkolnych (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Wychowawcza rola tańca na lekcjach wychowania fizycznego (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Aktywne Laboratoria Przyszłości: twórczość, programowanie, kreatywne projektowanie (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Kompetencje przyszłości, które należy rozwijać w pierwszej kolejności (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów z zastosowaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Komunikacja interpersonalna w placówce oświatowej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Inteligencja emocjonalna- jej rola i znaczenie (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Procesy grupowe w pracy nauczyciela oraz wykorzystywanie psychozabaw podczas lekcji (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Pomóż uczniowi uczyć się (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Rodzice w szkole jako partnerzy procesu kształcenia i wychowania (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Zarządzanie sobą w czasie (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Etyka nauczyciela (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność prawna nauczyciela w nowej rzeczywistości oświatowej zwłaszcza w sytuacji zmiennych zasad organizacji pracy szkoły (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Organizacja wycieczki szkolnej w nowych realiach oświatowych (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Aktualne regulacje prawne w oświacie oraz ich konsekwencje - hybrydowa organizacja pracy szkoły (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Uwarunkowania oceny pracy nauczyciela w świetle nowych regulacji prawnych związanych ze zmiennymi warunkami pracy (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Uwarunkowania oceniania szkolnego w zmienionych warunkach funkcjonowania szkoły i ich konsekwencje (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Formalno-prawne zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej związane z nowymi zjawiskami szkolnymi (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli - po ostatnich zmianach w Karcie Nauczyciela (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Urlop dla poratowania zdrowia szczególnym uprawnieniem nauczyciela (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Zmiany w Karcie Nauczyciela i ich praktyczne konsekwencje w pragmatyce zawodowej nauczycieli (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Nowe zasady oceny pracy nauczyciela konsekwencją zmian w Karcie Nauczyciela 2022 (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Ocenianie, które pomaga się uczyć (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa nauczycieli (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Promocja zdrowia w edukacji (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Innowacje pedagogiczne (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Dostosowanie wymagań edukacyjnych (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Matematyka dla przedszkolaka i pierwszaka (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem o zaburzonym zachowaniu (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa uczniów (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Praca domowa (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Jak rozmawiać z rodzicami i nie dać się zmanipulować (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Interwencja kryzysowa w szkole (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie realizować proces kształcenia w klasie zróżnicowanej? (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Problemy emocjonalne dzieci i młodzieży: trauma, stres, lęk depresja (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Profilaktyka uzależnień behawioralnych (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Profilaktyka w szkole (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej: od diagnozy potrzeb do ewaluacji (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka oraz wdrożenie procedur interwencyjnych (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli: rozpoznawanie zagrożenia i profilaktyka (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Techniki efektywnej nauki w praktyce szkolnej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole: standardy pracy, narzędzia diagnozy oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego w sytuacji wywołanej kryzysem, pandemią i wojną (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Założenia edukacji włączającej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Ćwiczenia redukujące napięcia emocjonalne (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Interwencja i wsparcie w sytuacji kryzysowych (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Komunikacja międzypokoleniowa w pokoju nauczycielskim (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Kreatywne myślenie w pracy z uczniem (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Narzędzia coachingowe wykorzystywane w pracy z dziećmi i młodzieżą (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem po traumie (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem w żałobie (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Skuteczne formy komunikacji w szkole (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Skuteczne metody pracy wspierającej kondycję psychiczną uczniów (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Strategie i techniki wyciszania dzieci w wieku przedszkolnym (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Stres zawodowy w pracy nauczyciela (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Trudne zachowania uczniana lekcji. Jak sobie z nimi radzić? (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Uczeń z trudnościami emocjonalnymi. Jak wspierać ucznia i jego rodzinę? (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
W poszukiwaniu własnej tożsamości. Jak wspierać ucznia w okresie dojrzewania? (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Wsparcie ucznia w kryzysie migracji (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Współpraca z rodzicami w procesie edukacji (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie elementów arteterapii w pracy wychowawczej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Zachowania agresywne i autoagresywne wśród dzieci i młodzieży (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Od diagnozy do ewaluacji, czyli jak planować i realizować skuteczny proces nauczania (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Ocenianie, które podnosi jakość kształcenia (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Uczenie się oparte na współpracy (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie wspierać w szkole ucznia uzdolnionego? (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Samorządność uczniowska w szkole - teoria i praktyka (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Analiza wyników ósmoklasistów jako podstawa rekomendacji działań edukacyjnych w szkole (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja nauczania jako realizacja założeń edukacji włączającej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Edukacja włączająca uczniów z Ukrainy w proces kształcenia i wychowania (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Umiejętności podstawowe i przekrojowe uczniów (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Konstruowanie i modyfikacja programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Sposoby na sprawdzanie i utrwalenie widomości z użyciem TIK (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Multimedialne zasoby edukacyjne – platformy i serwisy zawierające e-zasoby (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Organizacja pracy zespołowej z wykorzystaniem Microsoft Teams (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujące z wykorzystaniem TIK w kształceniu zawodowym (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Multimedia w edukacji (zdalne)
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY

Ceny kursów

Cennik

Regulaminy

Pobierz

Skip to content