WYSZUKIWARKA

Nazwa kursu Terminy Miasta Zapisy
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń - jak podnieść wyniki nauczania z informatyki różnorodne metody pracy nauczycieli (stacjonarne+zdalne) 2020-
2021-04-28
Wałbrzych
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli z wychowania fizycznego 2020-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli z wychowania fizycznego (zdalne) 2020-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń - jak podnieść wyniki nauczania z języka angielskiego, różnorodne metody pracy nauczycieli (zdalne) 2020-09-23
2020-10-28
2021-04-14
2021-06-09
Wałbrzych
Wałbrzych
Wałbrzych2
Wałbrzych3
SZCZEGÓŁY
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych (zdalne) 2020-09-30
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń - jak podnieść wyniki nauczania z fizyki, różnorodne metody pracy nauczycieli (stacjonarne+zdalne) 2020-09-30
2021-01-20
2021-03-24
2021-06-09
Wałbrzych
Wałbrzych2
Wałbrzych3
Wałbrzych4
SZCZEGÓŁY
Sieć wspólpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego 2020-09-30
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego. Wymiana dobrych praktyk w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego 2020-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli etyki i filozofii. Rola eksperymentu myślowego w nauczaniu filozofii i etyki 2020-10-
2020-10-26
Wałbrzych
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
SIEĆ: Skuteczna realizacja podstawy programowej z matematyki 2020-10-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? (zdalne) 2020-10-10
2021
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego(ZDALNE) 2020-10-10
2021-03
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli branży budowlanej (zdalne) 2020-10-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Podejście do błędów językowych w nauczaniu języków obcych w edukacji tradycyjnej i zdalnej (zdalne) 2020-10-12
2021-03-16
2021-04-23
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z emocjami? Bajki terapeutyczne (zdalne) 2020-10-19
2020-10-21
2021-02-01
2021-05
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
Wrocław4
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych - seminarium - tranzycja z systemu edukacji na rynek pracy 2020-10-20
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej w programie Erasmus + - od czego zacząć? (zdalne) 2020-10-21
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Chcę zostać nauczycielem mianowanym (zdalne) 2020-10-28
2021-05-11
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli etyki i filozofii. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk (zdalne) 2020-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania w systemie pracy zdalnej (zdalne) 2020-11
2021
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Skuteczniej razem – rodzice w systemie oświaty. Budowanie dobrych relacji: poziomy i zasady współpracy (zdalne) 2020-11-05
2021-02-22
2021-04-27
Jelenia Góra
Jelenia Góra2
Jelenia Góra3
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta: Tradycje i kultura krajów anglojęzycznych 2020-11-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka: uczenie się i nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem (zdalne) 2020-11-07
2021
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Design Thinking - metoda projektu inaczej 2020-11-12
2020-11-16
2021-01-27
Wrocław
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Efektywne zadania domowe w nauczaniu języków obcych w edukacji tradycyjnej i zdalnej (zdalne) 2020-11-16
2021-04-27
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć krytycznego myślenia? (zdalne) 2020-11-17
2020-12-02
2021-04-13
2021-06-14
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
Wrocław4
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (zdalne) 2020-11-18
2021-04-21
Wałbrzych
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
Praca z trudnym uczniem na przykładzie strategii wychowawczej Billa Rogersa (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2020-11-18
2021-02-08
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Ekstrawertyk, Introwertyk, Ambiwertyk – kim jest Twój uczeń, jak z nim budować i pielęgnować relacje? (zdalne) 2020-11-18
2021-04-20
Jelenia Góra
Jelenia Góra2
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli z języka angielskiego - zmotywowany nauczyciel, zmotywowany uczeń (zdalne) 2020-11-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego – współpraca międzyprzedmiotowa wspierająca wielojęzyczność (zdalne) 2020-11-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego (zdalne) 2020-11-25
2021-04-28
Wałbrzych
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia. Praca z uczniem w młodszym wieku szkolnym z autyzmem (zdalne) 2020-11-25
2020-12-16
2021-02-10
2021-03-17
2021-04-28
Wałbrzych
Wałbrzych2
Wałbrzych3
Wałbrzych4
Wałbrzych5
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela dyplomowanego - repetytorium 2020-11-28

Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli z fizyki - zmotywowany nauczyciel, zmotywowany uczeń 2020-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli z fizyki - zmotywowany nauczyciel, zmotywowany uczeń (zdalne) 2020-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Dyscyplina w klasie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach (zdalne) 2020-12-01
2021-02-24
2021-04-26
Jelenia Góra
Jelenia Góra2
Jelenia Góra3
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych: e-doradztwo - dobre praktyki (zdalne) 2020-12-07
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ocena wspierająca rozwój ucznia (zdalne) 2020-12-09
2021-01-19
2021-03-03
2021-04-27

Wrocław2
Wrocław3
Wrocław4
Wrocław5
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Naruszenie praw dziecka i dobra dziecka w szkole (zdalne) 2020-12-15
2021-01-18
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Opiekun stażu w awansie zawodowym nauczyciela (zdalne) 2020-12-15
2021-03-13
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Nauczyciel w roli coacha (zdalne) 2020-12-16
2021-01-20
2021-01-26
2021-03-23
2021-05-17
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
Wrocław4
Wrocław5
SZCZEGÓŁY
Kreatywna przerwa z wykorzystaniem aktywności plastycznej 2020-12-17
2021-06-22
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Programowanie z zastosowaniem ozobotów 2021
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Urządzenia mobilne - tablety w szkole 2021
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Świat druku 3D w szkole 2021
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uwolnić pozytywne emocje - coaching w pracy dyrektora 2021
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Rola autorytetu etycznego w szkole i w życiu - dla nauczycieli etyki 2021
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kształcenie kompetencji kluczowych 2021
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak mądrze wspierać ucznia uzdolnionego? (zdalne) 2021
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Aktywna lekcja z zastosowaniem technologii cyfrowych - plan włączania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych do działań dydaktycznych w szkole. 2021
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów 2021
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pomysły na stosowanie wizualnych języków programowania w szkole podstawowej 2021
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca zdalna nauczycieli na bazie pakietu biurowego MS Office 365 – oferta Microsoft dla szkół 2021
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta: Live Classes - lekcja na żywo z wydawnictwem Pearson 2021-
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie uczyć czytania ze zrozumieniem 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego. Znaczenie literatury w nauczaniu języka polskiego obcego (zdalne) 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konflikt w szkole. Zarządzanie konfliktem w klasie i poza nią 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Spektrum autyzmu – inspiracje dla nauczycieli 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warsztaty " Ewaluacja pracy uczniów na lekcjach języka niemieckiego" 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta poświęcona metodom nauczania składni 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Model pracy z uczniem zdolnym w praktyce szkolnej 2021-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Warsztat artystyczny a integracja zespołu 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Przemoc domowa – cechy dziecka krzywdzonego 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Języka Polskiego Jak nauczyć budowania argumentu - w drodze do sprawnego redagowania rozprawki 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z filozofii 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Model pracy z uczniem zdolnym w praktyce szkolnej (zdalne) 2021-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak skonstruować szkolny program rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień (zdalne) 2021-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak skonstruować szkolny program rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień 2021-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z języka angielskiego w liceum 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Spektrum autyzmu – inspiracje dla nauczycieli (zdalne) 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli z informatyki - zmotywowany nauczyciel, zmotywowany uczeń 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z W-F 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Elementy terapii behawioralnej w pokonywaniu trudnych zachowań uczniów (zdalne) 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta: Da, wo ich herkomme 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warsztaty " Ewaluacja pracy uczniów na lekcjach języka niemieckiego" 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak redukować napięcia emocjonalne w sytuacji trudnej? Ćwiczenia 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Spektrum autyzmu – inspiracje dla nauczycieli 2021-01-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel - twórczy uczeń (zdalne) 2021-01-07
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak przygotować ucznia do egzaminów zawodowych (zdalne) 2021-01-11

Wałbrzych
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak wspierać ucznia z depresją? 2021-01-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Can do skills-jak uczyć języka obcego zawodowego/specjalistycznego na uczelniach wyższych 2021-01-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń (zdalne) 2021-01-18
2021-05-14
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (zdalne) 2021-01-19
Legnica
SZCZEGÓŁY
Konflikt w szkole. Zarządzanie konfliktem w klasie i poza nią (zdalne) 2021-01-20
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa i osób zajmujących się bezpieczeństwem w szkole. 2021-01-20
2021-03-17
2021-05-12
Wałbrzych
Wałbrzych2
Wałbrzych3
SZCZEGÓŁY
Nauczanie zdalne z Google Meet 2021-01-21
2021-02-08
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Testportal – sprawdzanie i ocenianie wiedzy uczniów online 2021-01-22
2021-02-01
Wrocław
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium (zdalne) 2021-01-23
2021-02-27
2021-04-27
Wrocław3
Wrocław
Wrocław4
SZCZEGÓŁY
Autoewaluacja w pracy nauczyciela (zdalne) 2021-01-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym (zdalne) 2021-01-26
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Innowacje pedagogiczne (zdalne) 2021-01-26
2021-05-18
Legnica
Legnica2
SZCZEGÓŁY
Warsztat artystyczny a integracja zespołu (zdalne) 2021-01-27
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Nauczanie kooperatywne (zdalne) 2021-01-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zdrowie psychiczne nastolatków - depresja 2021-01-27
2021-02-03
2021-03-05
Jelenia Góra
Jelenia Góra2
Jelenia Góra3
SZCZEGÓŁY
Nowoczesne rozwiązania w nauczaniu matematyki (zdalne) 2021-01-28
2021-03-12
Jelenia Góra
Jelenia Góra2
SZCZEGÓŁY
Myślenie metaforyczne w szkole - warsztaty plastyczne (zdalne) 2021-01-28
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Warsztaty " Kooperatywne metody pracy z tekstem " 2021-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie uczyć słownictwa 2021-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warsztaty " Kooperatywne metody pracy z tekstem " 2021-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warsztaty " Wewnętrzne różnicowanie stopnia trudności zadań, przygotowujących do egzaminu maturalnego/po szkole podstawowej 2021-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Rola eksperymentu w nauczaniu fizyki i informatyki– korelacja między przedmiotami. 2021-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Dyskalkulia – rozpoznawanie i terapia 2021-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
SIEĆ szkół dla innowacyjnych nauczycieli matematyki (zdalne) 2021-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii 2021-02-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Czytanie wrażeniowe, a czytanie tradycyjne? 2021-02-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Klasy i oddziały przygotowawcze dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkole-z wykorzystaniem narzędzi TIK 2021-02-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkolnictwo branżowe - doskonalenie umiejetności doradców zawodowych 2021-02-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Tworzenie ankiet i testów w aplikacji FORMS 2021-02-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Edukacja przez wolontariat (zdalne) 2021-02-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2021-02-03
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki szkół podstawowych 2021-02-03
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
WebQuest jako metoda wykorzystująca technologię informacyjną 2021-02-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć polskiej kultury i polskiego dziedzictwa narodowego dzieci obcojęzyczne w szkole? 2021-02-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Terapia przez twórczość - pozytywne wzmacnianie podopiecznych 2021-02-04
2021-04-27
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Narzędzia pracy on-line dla doradcy zawodowego 2021-02-04
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
ClasDojo, czyli sposób na zarządzanie klasą online (zdalne) 2021-02-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem po traumie, jako element pracy wychowawczej współczesnego nauczyciela (zdalne) 2021-02-08

Wałbrzych
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Seminarium - Atrakcyjna nauka zawodu - współpraca szkoły i pracodawców 2021-02-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Metoda WebQuest w nauczaniu zdalnym 2021-02-09
2021-02-23
2021-05-19
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
W poszukiwaniu inspiracji - wykorzystanie elementów TIK na lekcjach plastyki 2021-02-09
2021-03-30
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Biologia na maturze w 2021 roku 2021-02-10
2021-02-24
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Prawo pracy w szkole w dobie koronawirusa 2021-02-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie testów on - line z wykorzystaniem dostępnych narzędzi cyfrowych 2021-02-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka polskiego 2021-02-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kwalifikacja BD.30 - jak przygotować ucznia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie 2021-02-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak efektywnie wykorzystać TEAMS w pracy zdalnej z uczniami 2021-02-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Lęk i zachowania autodestrukcyjne uczniów a niedostosowanie społeczne - z wykorzystaniem narzędzi TIK 2021-02-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na nauczyciela dyplomowanego - repetytorium (zdalne) 2021-02-13
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kwalifikacja BD.21 - jak przygotować ucznia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie 2021-02-15
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Poznać i zrozumieć Świat - sieć współpracy nauczycieli zajmujących się edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju. 2021-02-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - wiosna. Wykorzystanie technologii cyfrowej w przygotowaniu pomocy dydaktycznych 2021-02-16
2021-03-09
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Pierwsza pomoc w czasach COVID 19 - z wykorzystaniem narzedzi TIK 2021-02-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wspieranie rozwoju dziecka przedszkolnego przez zabawę - wybrane ćwiczenia i zabawy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 2021-02-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli: Twoje Dane Twoja Sprawa 2021-02-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Klasy i oddziały przygotowawcze dla dzieci obcojęzycznych w szkole 2021-02-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Tramblanka i inne tańce ludowe w formie zabaw - EDYCJA I 2021-02-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kompetencje kluczowe na lekcjach biologii 2021-02-16
2021-03-02
2021-05-24
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Interwencja i wsparcie w sytuacjach kryzysowych 2021-02-17
2021-05-20
Wałbrzych
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć gramatyki j. angielskiego w szkole podstawowej na zajęciach tradycyjnych i w nauczaniu zdalnym 2021-02-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pandemia a zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży 2021-02-17
2021-03-22
Jelenia Góra
Jelenia Góra2
SZCZEGÓŁY
Jak redukować napięcia emocjonalne w sytuacji trudnej? Ćwiczenia (zdalne) 2021-02-18
2021-05-26
Wałbrzych
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta - aktywizacja uczniów na lekcji online 2021-02-18
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2020/2021 w edukacji zdalnej 2021-02-19
2021-02-26
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Dziecięca matematyka (zdalne) 2021-02-19
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kurs kierowników wycieczek szkolnych (zdalne) 2021-02-20
2021-03-06
Jelenia Góra
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Tramblanka i inne tańce ludowe w formie zabaw - EDYCJA II 2021-02-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć DODN z instytucjami kultury SWD w kwarantannie (ZDALNE ) 2021-02-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Doradztwo zawodowe w klasie VII i VIII szkoły podstawowej 2021-02-23
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
CYKL SPOTKAŃ POŚWIĘCONYCH PROBLEMATYCE ZDOLNOŚCI – Spotkanie 1: Zdolności, uzdolnienia, talent – czym są i jak je rozpoznawać 2021-02-23
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Naruszenia praw dziecka i dobra dziecka w szkole w nauczaniu zdalnym - aktualny stan prawny 2021-02-24
2021-03-22
2021-05-13
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
SIEĆ współpracy i samokształcenia katechetów (zdalne) 2021-02-24
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 2021-02-24
2021-03-16
Wałbrzych
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
SIEĆ współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych, pracujących z uczniami, dla których język polski jest językiem obcym (zdalna) 2021-02-24
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Świat koloru - pomysły na warsztaty malarskie 2021-02-25
2021-04-13
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Tańcowała żyrafa z szakalem - komunikacja bez barier. 2021-02-25
Legnica
SZCZEGÓŁY
Doradztwo zawodowe w liceum 2021-02-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Gry i zabawy w nauczaniu matematyki w przedszkolu i edukcji wczesnoszklnej - z wykorzystaniem narzędzi TIK 2021-02-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak zadbać o dyscyplinę w klasie? 2021-02-25
2021-03-30
Wałbrzych
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
Otwarte zasoby edukacyjne TIK w edukacji (zdalne) 2021-02-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Mniej nie można, więcej warto: Bezpieczeństwo szkolnych wycieczek - od wymagań formalnych do faktycznych potrzeb 2021-02-26
2021-03-25
Jelenia Góra
Jelenia Góra2
SZCZEGÓŁY
Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczycieli (zdalne) 2021-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej 2021-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Otwarte zasoby edukacyjne w czasie pandemi, jak do nich dotrzeć (zdalne) 2021-03
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Narzędzia cyfrowe wspierające pracę zdalną z wykorzystaniem powszechnie dostępnych aplikacji, e-nauczanie (zdalne) 2021-03

Jelenia Góra2
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Wyjątkowy język JavaScript 2021-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uczymy dzieci się uczyć (zdalne) 2021-03-01

Legnica2
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kszałtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa). 2021-03-01
do uzgodnienia
Legnica2
Legnica
SZCZEGÓŁY
Nowa podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Podstawowe założenia i kierunki rozwoju. (I i II część) (z wykorzystaniem narzedzi TIK) 2021-03-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć dla nauczycieli zainteresowanych genealogią w edukacji z wykorzystaniem dostępnych zasobów Internetu - kontynuacja seminarium 2021-03-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Gra planszowa – metoda dydaktyczna uwzględniająca specjalne potrzeby uczniów 2021-03-02
Legnica
SZCZEGÓŁY
Język angielski w Zintegrowanym Nauczaniu Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym typu CLIL-z wykorzystaniem narzędzi TIK 2021-03-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Terapia przez twórczość - integracja zespołu 2021-03-02
2021-05-18
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania 2021-03-03
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym autyzm i Zespół Aspergera (zdalne) 2021-03-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne w klasach starszych - jak prowadzić zajęcia on-line? - z wykorzystaniem narzędzi TIK 2021-03-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela kontraktowego - repetytorium (zdalne) 2021-03-06
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rysunkowa katecheza, czyli myślenie wizualne w katechezie szkolnej (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2021-03-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Trudności emocjonalne uczniów XXI wieku 2021-03-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Polonez - jak zbudować choreografię na uroczystość szkolną - EDYCJA I ( 2X3 godziny) 2021-03-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Lapbook czyli książka na kolanach 2021-03-09
2021-04-20
2021-06-15
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Projekt edukacyjny na matematyce (zdalne) 2021-03-10
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia jako miejsce wymiany doświadczeń dla nauczycieli geografii (zdalne) 2021-03-10

Wałbrzych2
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego w szkole podstawowej na zajęciach tradycyjnych i w nauczaniu zdalnym część I 2021-03-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Procedura zakładania niebieskiej karty - z wykorzystaniem narzędzi TIK 2021-03-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rola katechezy w odkrywaniu powołania misyjnego 2021-03-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć: Ocena opisowa - diagnoza i motywacja (zdalne) 2021-03-16
Legnica
SZCZEGÓŁY
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - kształcenie sprawności czytania ze zrozumieniem 2021-03-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Analiza tekstów kultury - plakat 2021-03-16
2021-04-08
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego (zdalne) 2021-03-17
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania 2021-03-17
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
E-konferencja metodyczna - programy unijne wspierające pracę szkoły i nauczycieli (zdalne) 2021-03-17
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli z informatyki - zmotywowany nauczyciel, zmotywowany uczeń (zdalne) 2021-03-17
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego w szkole podstawowej na zajęciach tradycyjnych i w nauczaniu zdalnym część II 2021-03-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak przygotować ucznia do egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie 2021-03-18
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wielkanocne - ekologiczne warsztaty plastyczne - z wykorzystaniem narzędzi TIK 2021-03-18
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zdrowie psychiczne nastolatków - na co zwracać uwagę, aby zapobiec tragedii 2021-03-19
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Uczenie się przez tworzenie 2021-03-22
2021-04-26
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
CYKL SPOTKAŃ POŚWIĘCONYCH PROBLEMATYCE ZDOLNOŚCI – Spotkanie 2: Zdolny nie znaczy doskonały – specyfika rozwoju i wspierania ucznia zdolnego 2021-03-23
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Projekt „Riese”, czyli nie tylko na ścieżkach historii 2021-03-23
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Tworzenie stron internetowych - portal FB 2021-03-24
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć bezpieczeństwa dzieci młodsze? 2021-03-24
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak wspierać proces uczenia się uczniów? 2021-03-24
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy nauczycieli etyki, filozofii i innych zainteresowanych tematyką. Warsztaty pn. \\\\\\\\ 2021-03-24
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ocena pracy nauczyciela/dyrektora szkoły (zdalne) 2021-03-24
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak formułować konstruktywną informację zwrotną w nauczaniu zdalnym 2021-03-24
2021-05-12
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Świat kreski - pomysły na warsztaty plastyczne 2021-03-25
2021-05-27
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta - praca metodą projektu w szkole średniej 2021-03-25
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kreatywne myślenie na lekcjach etyki 2021-03-29
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć: Szkoła otwartych umysłów (zdalne) 2021-03-30
Legnica
SZCZEGÓŁY
Bajkoterapia w czasie pendemii 2021-03-30
2021-06-10
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Etyka nauczyciela 2021-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kodowanie na dywanie - pierwsze spotkanie z elementami kodowania 2021-04
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kodowanie, jako wprowadzenie do programowania - język CODE (zdalne) 2021-04
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać kompetencje matematyczne na języku obcym na II etapie edukacyjnym? (zdalne) 2021-04

Legnica2
Legnica
SZCZEGÓŁY
Szkoła po letargu – jak na nowo rozbudzić motywację 2021-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego(zdalne) 2021-04-07


Wrocław3
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Uśmiech w edukacji, jego znaczenie i działanie w budowaniu pozytywnych relacji szkolnych 2021-04-12
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży w dobie pandemii (zdalne) 2021-04-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i szkole? 2021-04-13

Legnica2
Legnica
SZCZEGÓŁY
Międzykulturowość w dolnośląskich szkołach – od teorii do przykładów dobrych praktyk 2021-04-13
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Realizacja i dokumentowanie działań w zakresie pomocy psych-ped. w czasie pandemii 2021-04-13
Legnica
SZCZEGÓŁY
Tworzenie stron internetowych - WIX.COM 2021-04-14
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka: uczenie się i nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem (zdalne) 2021-04-14
Legnica
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna MULTI KULTI czyli inspiracje i innowacje dla nauczycieli języków obcych 2021-04-14
2021-04-22
Jelenia Góra
Jelenia Góra2
SZCZEGÓŁY
Polonez - jak zbudować choreografię na uroczystość szkolną - EDYCJA II ( 2X3 godziny) 2021-04-14
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zachowania trudne dzieci ze spektrum autyzmu oraz strategie na zachowania trudne 2021-04-14
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kształcenie zawodowe a oczekiwania rynku pracy 2021-04-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - kształcenie sprawności pisania 2021-04-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Tutoring rówieśniczy (zdalne) 2021-04-16

Legnica2
Legnica
SZCZEGÓŁY
Biblioterapia w pracy z dziećmi - wybrane przykłady form pracy 2021-04-19
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU - z wykorzystaniem narzędzi TIK 2021-04-20
2021-05-18
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
CYKL SPOTKAŃ POŚWIĘCONYCH PROBLEMATYCE ZDOLNOŚCI – Spotkanie 3: Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć 2021-04-20
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Pomysłowe techniki plastyczne - sieć współpracy i samokształcenia (zdalne) 2021-04-20
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Aplikacje i innowacje TIK 2021-04-21
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ice breakers and other short activities to spice up your lessons (warsztaty w języku angielskim z elementami TIK) 2021-04-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uczeń z depresją - jak pomóc całej rodzinie? 2021-04-21
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć współpracy? (zdalne) 2021-04-21
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak długoterminowa izolacja społeczna wpływa na pojawianie się zaburzeń lękowych? 2021-04-21
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Spektrum autyzmu – inspiracje dla nauczycieli 2021-04-22
2021-05-06
Wałbrzych
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
Spotkania z książką i prasą regionalną 2021-04-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Narzędzia i metody glottodydaktyczne - JES-PL 2021-04-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak oceniać na etyce? - praktyka oceniania uczniów na etyce 2021-04-26
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z języka polskiego 2021-04-26
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 2021-04-26
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Patriotyzm dla najmłodszych, jak zrobić kotyliony 2021-04-27
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kreowanie ścieżki kariery zawodowej uczniów w okresie i po Covid-19 z wykorzystaniem narzędzi TIK 2021-04-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
\"Landeskunde im Deutschunterricht\" element wiedzy realioznawczej na lekcjach języka niemieckiego 2021-04-27
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Nowe narzędzia i metody glottodydaktyczne. JES-przyroda 2021-04-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak poradzić sobie z niegrzecznymi uczniami? (zdalne) 2021-04-27

Legnica2
Legnica
SZCZEGÓŁY
Przygoda z Olimpiadą Geograficzną – jak zdobyć sukces? 2021-04-28
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w czasie pandemii 2021-04-28
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Wielokulturowa Szkoła - know-how i kick-off w dwujęzyczność i wielokulturowość-z wykorzystaniem narzędzi TIK 2021-04-29
Wrocław
SZCZEGÓŁY
SIEĆ współpracy i samokształcenia dla nauczycieli zajmujących się wolontariatem szkolnym 2021-04-29
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Syndrom wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela 2021-04-29
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak osiągnąć cel, oprzeć się presji i nie dać się zmanipulować? 2021-04-29
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Prawo w pracy nauczyciela w drodze po awans zawodowy (zdalne) 2021-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zdalny uczeń w stacjonarnej szkole – wykorzystanie TIK w planowaniu zajęć 2021-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Chcę zostać nauczycielem dyplomowanym (zdalne) 2021-05

Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Absolwent technikum informatycznego na rynku pracy 2021-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kurs kierowników wycieczek szkolnych 2021-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Współpraca nauczycieli z rodzicami pod kątem pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zdalne) 2021-05-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Depresja i stany depresyjne u dzieci i młodzieży 2021-05-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - lato. Wykorzystanie technologii cyfrowej w przygotowaniu pomocy dydaktycznych 2021-05-06
2021-06-11
Wrocław
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metody pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu matematyki (zdalne) 2021-05-06
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Konferencja: Zdrowa wiosna. Promocja zdrowia 2021-05-06
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak profesjonalnie przygotować prezentację dorobku zawodowego nauczyciela (zdalne) 2021-05-06
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kurs instruktażowy dla kierowników (opiekunów) wycieczek szkolnych - wykorzystaniem narzędzi TIK 2021-05-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z edukacji wczesnoszkolnej 2021-05-10

Wałbrzych2
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Realizacja programu wychowawczo profilaktycznego w okresie pandemii – szanse i zagrożenia 2021-05-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Pomoce wykorzystywane w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym typu CLIL. Przykładowe scenariusze lekcji 2021-05-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Tramblanka i tańce środkowej Polski w opracowaniu scenicznym dla dziecięcych zespołów ludowych 2021-05-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo w sieci w czasie pandemii, jak się ustrzec cyberataków. Szkoła a realizacja zadań on-line (zdalne) 2021-05-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Rozprawka jako wypowiedź retoryczna. Warsztaty metodyczne obejmujące wskazówki do pracy w uczniem i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela 2021-05-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujące pracę uczniów w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym na lekcjach fizyki 2021-05-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Co komunikują dzieci emocjami? 2021-05-12
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Przedsiębiorczość - szansą na sukces zawodowy 2021-05-13
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pomoc instytucji zewnętrznych w rozwiązywaniu problemów ucznia. - wykorzystaniem narzędzi TIK 2021-05-13
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Psychologiczna i pedagogiczna analiza rysunków dziecięcych 2021-05-14
Legnica
SZCZEGÓŁY
Szkoła promująca zdrowie (zdalne) 2021-05-14
Legnica
SZCZEGÓŁY
Język angielski-techniki wykorzystywane w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym typu CLIL-z wykorzystaniem narzędzi TIK 2021-05-18
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie wirtulanych tablic podczas zajęć z wychowawcą 2021-05-18
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego jako miejsce wymiany doświadczeń (zdalne) 2021-05-18
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak sobie radzić z zaburzeniami emocjonalnymi dzieci i młodzieży. Depresja, agresja (zdalne) 2021-05-18
Legnica
SZCZEGÓŁY
CYKL SPOTKAŃ POŚWIĘCONYCH PROBLEMATYCE ZDOLNOŚCI – Spotkanie 4: Przepisy oświatowe a rozwój ucznia zdolnego 2021-05-18
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kompetencje medialne i komunikacyjne a budowanie wizerunku szkoły 2021-05-18
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Siła grupy wsparcia - jak organizować i prowadzić grupę wsparcia on-line? 2021-05-18
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwój psychoseksualny dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 2021-05-19
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Podpatrując mistrzów - warsztaty plastyczne (zdalne) 2021-05-20
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta: Ocenianie kształtujące na lekcji języka angielskiego 2021-05-20
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Tutoring nauczycielski (zdalne) 2021-05-20

Legnica2
Legnica
SZCZEGÓŁY
Tutoring w szkole 2021-05-20
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak rozpoznać dziecko, które jest ofiarą przemocy domowej? 2021-05-24
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Metodyka układania i rozwiązywania zadań arytmetycznych na etapie przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (zdalne) 2021-05-24

Legnica2
Legnica
SZCZEGÓŁY
Aktywizowanie uczniów podczas edukacji zdalnej poprzez wykorzystanie zasad konstrukcjonizmu 2021-05-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Bajka terapeutyczna w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zdalne) 2021-05-25

Legnica2
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi - autyzm i zespół Aspergera 2021-05-25
Legnica
SZCZEGÓŁY
Język angielski-przykładowe scenariusze lekcji wykorzystywane w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym typu CLIL-z wykorzystaniem narzędzi TIK. 2021-05-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu 2021-05-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uczeń w traumie lub chorobie przewlekłej w szkole (zdalne) 2021-05-26
Legnica
SZCZEGÓŁY
Warsztaty Flipped Classroom - lekcja odwrócona 2021-05-26
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujące pracę uczniów w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym na lekcjach informatyki 2021-05-26
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujące na matematyce 2021-05-27
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Zabawy rozwijające zmysły 2021-05-31
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci rozpoczynajacych naukę w szkole. 2021-05-31

Legnica2
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zachęta do Olimpiady Filozoficznej 2021-05-31
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sposoby motywowania uczniów do nauki matematyki 2021-06
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Metody problemowe w nauczaniu matematyki 2021-06
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 2021-06-01

Legnica2
Legnica
SZCZEGÓŁY
Can do skills-jak uczyć języka obcego zawodowego w szkołach branżowych 2021-06-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Realizacja kierunków polityki oświatowej Państwa w okresie pandemii 2021-06-08
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie uzdolnień w świetle założeń neurodydaktyki 2021-06-08
Legnica
SZCZEGÓŁY
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zdalne) 2021-06-08
Legnica
SZCZEGÓŁY
Odblokować mówienie. Praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym 2021-06-09
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Wspieranie ucznia i wychowania uczniów z trudnymi zachowaniami (nadpobudliwość, trudnosśi emocjonalne) (zdalne) 2021-06-10
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zajęcia muzyczno-ruchowe, co to jest dźwięk i jak powstaje 2021-06-14
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak bezpiecznie wędrować po górach 2021-06-15
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Bezpieczny wypoczynek. Wymagania epidemiologiczne dla organizatorów półkoloni i kolonii - z wykorzystaniem narzedzi TIK 2021-06-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Projekt Dolnośląska Tożsamość - międzyinstytucjonalne sieciowanie w procesie budowania tożsamości Dolnoślązaków 2021-06-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem po traumatycznych przejściach 2021-06-16
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trybie nauki zdalnej - podsumowanie działań 2021-06-23
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Możliwości kształcenia osób dorosłych, czyli rozwój absolwenta na rynku pracy (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Preorientacja zawodowa w przedszkolu (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Możliwości kształcenia osób dorosłych, czyli rozwój absolwenta na rynku pracy do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Preorientacja zawodowa w przedszkolu do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Mentoring i superwizja jako formy wsparcia w szkole do uzgodnienia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Innowacje pedagogiczne - od pomysłu do realizacji (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania w systemie pracy tradycyjnej i zdalnej do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Projekty edukacyjne w szkole do uzgodnienia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Innowacje pedagogiczne - od pomysłu do realizacji do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać kompetencje matematyczne w szkole? do uzgodnienia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi- autyzm i ZA do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Syndrom wypalenia zawodowego i stres w pracy nauczyciela. do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Innowacje i eksperymenty w szkole do uzgodnienia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania w systemie pracy tradycyjnej i zdalnej (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? (zdalne) do uzgodnienia
do uzgodnienia
Legnica
Legnica2
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem po traumie, jako element pracy wychowawczej współczesnego nauczyciela (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Przemoc domowa – cechy dziecka krzywdzonego (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem po traumie, jako element pracy wychowawczej współczesnego nauczyciela do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Przemoc domowa – cechy dziecka krzywdzonego do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak skonstruować szkolny program rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień (zdalne) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo w szkole i placówce do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Strategie działań na rzecz poprawy efektywności kształcenia na podstawie analizy wyników egzaminów zawodowych zewnętrznych (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak skonstruować szkolny program rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność prawna nauczycieli (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo w szkole i placówce (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Strategie działań na rzecz poprawy efektywności kształcenia na podstawie analizy wyników egzaminów zawodowych zewnętrznych do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Diagnoza zainteresowań i uzdolnień jako fundament planowania i organizacji pracy z uczniem (zdalne) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ocenianie jako integralna częśc procesu nauczania i uczenia się (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej. do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ocenianie jako integralna częśc procesu nauczania i uczenia się do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Aktualne regulacje prawne w oświacie oraz ich konsekwencje - sytuacja epindemiczna do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji (zdalne) do uzgodnienia
do uzgodnienia
Legnica2
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Uczeń w traumie lub chorobie przewlekłej w szkole do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zachowania agresywne i autoagresywne wśród dzieci i młodzieży (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Aktualne regulacje prawne w oświacie oraz ich konsekwencje - sytuacja epindemiczna (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja wewnętrzna - badanie wybranego obszaru pracy szkoły i placówki do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zachowania agresywne i autoagresywne wśród dzieci i młodzieży do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać samodzielność, innowacyjność i kreatywność uczniów w szkole? do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Elementy terapii behawioralnej w pokonywaniu trudnych zachowań uczniów (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo w szkole (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Analiza wyników egzaminu dla ósmoklasistów jako podstawa doskonalenia procesu kształcenia w szkole do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Elementy terapii behawioralnej w pokonywaniu trudnych zachowań uczniów do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warunki wysokiej jakości kształcenia - jak je zapewnić? do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ochrona danych osobowych w szkole (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Myślenie wizualne i sketchnoting, jako pomoc w realizacji podstawy programowej do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Samorządność uczniowkska w szkole (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – multimedialne narzędzia pracy nauczyciela, wychowawcy, doradcy zawodowego (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Samorządność uczniowkska w szkole do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – multimedialne narzędzia pracy nauczyciela, wychowawcy, doradcy zawodowego do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi- autyzm i ZA do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja wewnętrzna - badanie wybranego obszaru pracy szkoły i placówki (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Formalno-prawne zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej związane ze zmienioną formułą pracy szkoły/placówki (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie pracować w ramach kompetencji matematycznych w szkole do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Etyka zawodowa nauczycieli, a konflikty do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca z małym dzieckiem z autyzmem do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Formalno-prawne zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej związane ze zmienioną formułą pracy szkoły/placówki do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Efektywne metody poprawy wyników kształcenia w szkołach do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność prawna nauczyciela w nowej rzeczywistości oświatowej zwłaszcza w sytuacji pracy zdalnej do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autyzm do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kompetencje kluczowe a podstawa programowa wychowania przedszkolnego (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka, czyli szkoła oparta na wiedzy (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Specyficzne trudności w uczniu się – rozpoznanie i dostosowanie wymagań (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Najskuteczniejsze strategie uczenia się i nauczania – wnioski z badań pedagogicznych (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka, czyli szkoła oparta na wiedzy do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Specyficzne trudności w uczniu się – rozpoznanie i dostosowanie wymagań do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak przygotować ucznia do egzaminów zawodowych do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jakość kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak przygotować ucznia do egzaminów zawodowych (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jakość kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Uwarunkowania oceny pracy nauczyciela w świetle nowych regulacji prawnych związanych z pracą zdalną do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Uwarunkowania oceniania szkolnego w zmienionych warunkach funkcjonowania szkoły i ich konsekwencje do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka przez sztukę (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania i uczenia się na lekcji języka obcego do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności ucznia (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Analiza pedagogiczno-psychologiczna rysunków dziecięcych do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność prawna nauczyciela w nowej rzeczywistości oświatowej zwłaszcza w sytuacji pracy zdalnej (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Uwarunkowania oceniania szkolnego w zmienionych warunkach funkcjonowania szkoły i ich konsekwencje (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Organizacja wycieczki szkolnej w nowych realiach oświatowych (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Uwarunkowania oceny pracy nauczyciela w świetle nowych regulacji prawnych związanych z pracą zdalną (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Arteterapia w szkole (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Chmura Google narzędziem pracy nauczyciela (zdalne) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Trudności emocjonalne dzieci i młodzieży - depresja, agresja do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Pomoc pedagogiczno psychologiczna w pracy nauczyciela przedszkola do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Organizacja wycieczki szkolnej w nowych realiach oświatowych do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw i respektowanie norm do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw i respektowanie norm (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kształcenie branżowe a wymagania rynku pracy – czyli jak przygotować ucznia do wejścia na rynek pracy (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konstrukcja i modyfikacja programu nauczania zawodu do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kształcenie branżowe a wymagania rynku pracy – czyli jak przygotować ucznia do wejścia na rynek pracy do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konstrukcja i modyfikacja programu nauczania zawodu (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem ze spektrum autyzmu do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Indywidualny program Edukacyjno Terapeutyczny dla dzieci ze spektrum autyzmu do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Metoda Porannego Kręgu do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Szkoła po letargu – jak na nowo rozbudzić motywację (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z emocjami? Bajki terapeutyczne (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego do uzgodnienia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Strategie oceniania kształtującego (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Droga do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierajacych Uzdolnienia (zdalne) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem z ADHD do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Uczeń rozkojarzony - trening uwazności i pamięci do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania i uczenia się w praktyce szkolnej do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo w szkole i placówce (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Droga do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierajacych Uzdolnienia do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Diagnoza zainteresowań i uzdolnień jako fundament planowania i organizacji pracy z uczniem do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kompetencje coachingowe współczesnego nauczyciela do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konflikt w szkole. Zarządzanie konfliktem w klasie i poza nią do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kompetencje coachingowe współczesnego nauczyciela (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konflikt w szkole. Zarządzanie konfliktem w klasie i poza nią (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Elementy terapii behawioralnej w pokonywaniu trudnych zachowań uczniów
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kierownik wycieczek szkolnych (zdalne)

Legnica2
Legnica
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja w pracy nauczyciela jako sposób na samodoskonalenie zawodowe.
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Motywująca funkcja oceny szkolnej - jak ją efektywnie wykorzystywać w procesie nauczania?
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja w pracy nauczyciela jako sposób na samodoskonalenie zawodowe (zdalne)
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Motywująca funkcja oceny szkolnej - jak ją efektywnie wykorzystywać w procesie nauczania?
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Uczeń rozkojarzony - trening uważności i pamięci oraz rozumienia poleceń dla dzieci i młodzieży (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna dla nauczycieli filozofii i etyki: Praca z tekstem filozoficznym na lekcjach etyki i filozofii
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zmiany w zasadach odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej zgodnie z nowymi regulacjami prawnym 2021 (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z filozofii
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z etyki
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja - Geoinformatyka dla geografów ze wsparciem firmy ESRI.
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Fonetyka na zajęciach języka niemieckiego
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak przygotować ucznia do egzaminów zawodowych
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konstrukcja i modyfikacja programu nauczania zawodu
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – multimedialne narzędzia pracy nauczyciela, wychowawcy, doradcy zawodowego
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jakość kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Drogi do efektywnego nauczania zdalnego z wykorzystaniem TIK
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Projekty edukacyjne z wykorzystaniem TIK
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z fizyki
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z języka angielskiego - TED-TACKS - słuchanie ze zrozumieniem i kształtowanie krytycznego mylsenia na lekcji języka angielskiego w liceum
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z informatyki
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole, w tym z ADHD (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Pomoc psychologiczna w pracy nauczyciela (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – multimedialne narzędzia pracy nauczyciela, wychowawcy, doradcy zawodowego (zdalne)
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kształcenie branżowe a wymagania rynku pracy –czyli jak przygotować ucznia do wejścia na rynek pracy
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Możliwości kształcenia osób dorosłych, czyli rozwój absolwenta na rynku pracy
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych (zdalne)
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Alternatywne formy pracy na lekcji języka obcego

Legnica2
Legnica
SZCZEGÓŁY
Efektywność procesu dydaktycznego w systemie pracy zdalnej (zdalne)
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak budować autorytet nauczyciela?
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć EdB zdalnie.
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji języka niemieckiego (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z języka polskiego
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z języka angielskiego w liceum
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z języka polskiego
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jakość kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (zdalne)
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konstrukcja i modyfikacja programu nauczania zawodu (zdalne)
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcji języka obcego w szkole podstawowej (zdalne)

Legnica
Legnica2
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego (zdalne)
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Efektywność procesu dydaktycznego w systemie pracy zdalnej
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja: Praca metodą mikro- i makroprojektów na lekcjach języka niemieckiego
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zmieniona rola opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela w zmienionych warunkach funkcjonowania szkoły (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Konferencja: Elementy wiedzy realioznawczej na lekcjach języka niemieckiego.
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna: Jak wychować mistrza
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego w zmienionych warunkach funkcjonowania szkoły (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Fonetyka na zajęciach języka niemieckiego
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kształcenie branżowe a wymagania rynku pracy – czyli jak przygotować ucznia do wejścia na rynek pracy (zdalne)
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kompetencje kluczowe w nauczaniu języka angielskiego
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Możliwości kształcenia osób dorosłych, czyli rozwój absolwenta na rynku pracy (zdalne)
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego (zdalne)
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopien nauczyciela dyplomowanego.
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lekcje z Ingardenem (w związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2020 Rokiem Romana Ingardena). Praca z fragmentami tekstów R. Ingardena na lekcjach języka polskiego, filozofii i etyki
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kreatywne myślenie na lekcjach etyki i filozofii. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli filozofii, etyki i innych zainteresowanych tematyką
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Niepodległość - wiem, rozumiem, czuję
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego w zmienionych warunkach funkcjonowania szkoły (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kierownik wycieczek szkolnych (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna: Jak wychować mistrza
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna: Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w zmienionych warunkach funkcjonowania szkoły (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego w zmienionych warunkach funkcjonowania szkoły - repetytorium (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna: Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna dla nauczycieli filozofii i etyki: Wśród mędrców starożytności - rola ciekawostek filozoficznych w inspirowaniu uczniów na lekcjach etyki i filozofii
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY

Ceny kursów

Cennik

Regulamin

Pobierz