WYSZUKIWARKA

Nazwa kursu Terminy Miasta Zapisy
Przygotowanie testów on - line z wykorzystaniem dostępnych narzędzi cyfrowych 2020
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Elementy terapii behawioralnej w pokonywaniu trudnych zachowań uczniów 2020-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zachowania agresywne i autoagresywne wśród dzieci i młodzieży (zdalne) 2020-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Planowanie ścieżki awansu zawodowego nauczyciela (zdalne) 2020-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Elementy terapii behawioralnej w pokonywaniu trudnych zachowań uczniów 2020-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia jako miejsce wymiany doświadczeń dla nauczycieli geografii 2020-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopien nauczyciela dyplomowanego (zdalne) 2020-
2020-11-25
Wałbrzych
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
Wybrane formy pracy arteterapeutycznej w pracy wychowawczej 2020-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna: Jak wychować mistrza 2020-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Skuteczne metody pracy na lekcjach języka niemieckiego 2020-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ice breakers and other short activities to spice up your lessons (warsztaty w języku angielskim) 2020-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli z wychowania fizycznego 2020-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta: Da, wo ich herkomme 2020-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli z wychowania fizycznego (zdalne) 2020-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lekcje z Ingardenem (w związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2020 Rokiem Romana Ingardena). Praca z fragmentami tekstów R. Ingardena na lekcjach języka polskiego, filozofii i etyki 2020-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zadania dyrektora szkoły/ placówki oświatowej związane z rozpoczęciem roku szkolenego (zdalne) 2020-09-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Elementy oceniania kształtujacego w nauczaniu języka obcego nowożytnego w ośmioletniej szkole podstawowej. Część I (zdalne) 2020-09-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Chcę zostać nauczycielem dyplomowanym (zdalne) 2020-09-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
SIEĆ współpracy i samokształcenia nauczycieli-wychowawców burs z województwa dolnośląskiego 2020-09-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - jesień (zdalne) 2020-09-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Planowanie ścieżki awansu zawodowego przez nauczycieli 2020-09-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Nauczanie języka polskiego jako obcego – nauczanie czytania ze zrozumieniem 2020-09-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kompetencje kluczowe w nauczaniu języka angielskiego 2020-09-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja otwarcia 2020/2021: EDUKACJA XXI WIEKU 2020-09-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Program wychowawczo-profilaktyczny. Od diagnozy do ewaluacji 2020-09-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Elementy oceniania kształtujacego w nauczaniu języka obcego nowożytnego w ośmioletniej szkole podstawowej. Część II (zdalne) 2020-09-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauka o barwie w edukacji wczesnoszkolnej - warsztaty malarskie (zdalne) 2020-09-11
2020-09-15
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego 2020-09-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie do sakramentów w okresie zdalnego nauczania szkół (zdalne) 2020-09-14
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem po traumie, jako element pracy wychowawczej współczesnego nauczyciela (zdalne) 2020-09-14
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Narzędzia TOC w rozwiązywaniu konflików (zdalne) 2020-09-14
2020-12-14
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Konstrukcja i modyfikacja programu nauczania zawodu 2020-09-14
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Nowoczesne metody i narzędzia dydaktyki cyfrowej (zdalne) 2020-09-14
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Warsztaty \" Eksperymenty językowe MINT i CLIL na lekcjach języka niemieckiego\". 2020-09-15
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Efektywność procesu dydaktycznego w systemie pracy zdalnej (zdalne) 2020-09-15
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Efektywność procesu dydaktycznego w systemie pracy zdalnej 2020-09-15
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Telefon (smartphone) i tablet w klasie (zdalne) 2020-09-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauczanie języka polskiego jako obcego – nauczanie rozumienia ze słuchu 2020-09-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego: 2020-09-16
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konkursy zDolny Ślązak 2020-09-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego (zdalne) 2020-09-17
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Poznać i zrozumieć Świat sieć współpracy nauczycieli zajmujących się edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju. 2020-09-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
SIEĆ szkół dla innowacyjnych nauczycieli matematyki (zdalne) 2020-09-18
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w nauczaniu zdalnym (zdalne) 2020-09-18
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Warsztaty plastyczne jako element integracji zespołu 2020-09-18
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Program wychowawczo-profilaktyczny. Od diagnozy do ewaluacji (zdalne) 2020-09-18
2020-09-25
Wałbrzych
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
Absolwent technikum informatycznego na rynku pracy (zdalne) 2020-09-19
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Konstrukcja i modyfikacja programu nauczania zawodu (zdalne) 2020-09-21
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warsztaty dla nauczycieli etyki: Jak pracować z podstawą programową z etyki? 2020-09-21
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z języka polskiego 2020-09-21
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Tworzenie gier i quizów na lekcjach (zdalne) 2020-09-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – multimedialne narzędzia pracy nauczyciela, wychowawcy, doradcy zawodowego 2020-09-22
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Myślę, więć rysuję. Rysunkowe notatki na zajęciach szkolnych (zdalne) 2020-09-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauczanie języka polskiego jako obcego – nauczanie pisania 2020-09-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń - jak podnieść wyniki nauczania z języka angielskiego, różnorodne metody pracy nauczycieli (zdalne) 2020-09-23
2020-10-28
2020-12-02
Wałbrzych
Wałbrzych
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
Odwrócona klasa jako nowoczesna metoda pracy w szkole (zdalne) 2020-09-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Biblioterapia wspierająca dzieci w chorobie (zdalne) 2020-09-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego 2020-09-26
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Moje miejsce - warsztaty z arteterapii 2020-09-26
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak podnosić efektywność nauczania z zastosowaniem TIK (zdalne) 2020-09-28
Wrocław
SZCZEGÓŁY
SIEĆ współpracy i samokształcenia katechetów (zdalne) 2020-09-28
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauczanie języka polskiego jako obcego – nauczanie czytania ze zrozumieniem (zdalne) 2020-09-28
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego (zdalne) 2020-09-28
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak profesjonalnie przygotować prezentację dorobku zawodowego nauczyciela (zdalne) 2020-09-28
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Narzędzia wspierające procesy e-kształcenia: e-learning, e-kursy, sieci współpracy, wideokonferencje, webinaria (zdalne) 2020-09-29
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego(zdalne) 2020-09-29
2020-10-14
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Matematyczny inkubator 2020-09-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć wspólpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego 2020-09-30
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych (zdalne) 2020-09-30
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zdalne) 2020-09-30
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń - jak podnieść wyniki nauczania z fizyki, różnorodne metody pracy nauczycieli (stacjonarne+zdalne) 2020-09-30
2020-11-25
Wałbrzych
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
Narzędzia wspierające procesy e-kształcenia: e-learning, e-kursy, sieci współpracy, wideo konferencje, webinaria i wideo lekcje na bazie pakietu biurowego MS Office 365 – oferta Microsoft dla szkół (zdalne) 2020-09-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z języka angielskiego - TED-TACKS - słuchanie ze zrozumieniem i kształtowanie krytycznego mylsenia na lekcji języka angielskiego w liceum 2020-09-30
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Samorządność uczniowska w szkole 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauczanie języka polskiego jako obcego – techniki nauczania słownictwa 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
SIEĆ dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono stanowisko 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Motywująca funkcja oceny szkolnej - jak ją efektywnie wykorzystywać w procesie nauczania? 2020-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Tablica interaktywna, platformy e-learningowe w pracy dydaktycznej nauczyciela. Atkywna lekcja z tablica interaktywną 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie pracować z uczniami w ramach kompetencji kluczowych, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy 2020-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
SIEĆ dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono stanowisko (zdalne) 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
SIEĆ współpracy i samokształcenia: Biblioterapia w profilaktyce agresji i przemocy w szkole 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze 2020-10
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Nauczanie języka polskiego jako obcego – techniki nauczania gramatyki 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 2020-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Programowanie w środowisku programistycznym BALTIE on-line w szkole podstawowej (zdalne) 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna: Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport 2020-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak wdrożyć w szkole Oficce 365 lub G Suite w 10 dni? (zdalne) 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rola autorytetu etycznego w szkole i w życiu - dla nauczycieli etyki 2020-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo w szkole i placówce 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkoła po letargu – jak na nowo rozbudzić motywację 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z fizyki 2020-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo w szkole i placówce (zdalne) 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jakość kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 2020-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nowoczesne technologie jako zasoby współczesnej edukacji 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Program wychowawczo – profilaktyczny. Od diagnozy do ewaluacji (zdalne) 2020-10
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
SIEĆ: Organizacja wycieczek i wypoczynku dzieci i młodzieży 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkoła po letargu – jak na nowo rozbudzić motywację (zdalne) 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
SIEĆ: Bezpieczni w szkole i placówce 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Projekty edukacyjne 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauczanie języka polskiego jako obcego – nauczanie pisania (zdalne) 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nowoczesne technologie jako zasoby współczesnej edukacji (zdalne) 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Retoryka na języku polskim w szkole podstawowej 2020-10
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej (zdalne) 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Droga do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierajacych Uzdolnienia (zdalne) 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rola myślenia wizualnego w trakcie przygotowania ósmoklasisty do egzaminu z języka polskiego. Warsztaty metodyczne 2020-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Droga do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierajacych Uzdolnienia 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych 2020-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wielokulturowść Dolnego Śląska (zdalne) 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kształcenie kompetencji kluczowych 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wielokulturowść Dolnego Śląska 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rola myślenia wizualnego w trakcie przygotowania ósmoklasisty do egzaminu z języka polskiego. Warsztaty metodyczne 2020-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wyjątkowy język JavaScript 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Strategie działań na rzecz poprawy efektywności kształcenia na podstawie analizy wyników egzaminów zawodowych zewnętrznych 2020-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczycieli (zdalne) 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego. Wymiana dobrych praktyk w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego 2020-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Diagnoza zainteresowań i uzdolnień jako fundament planowania i organizacji pracy z uczniem 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kłopotliwe części mowy i ich funkcja w zdaniu. O wpływie kształcenia językowego na kompetencję czytania ze zrozumieniem 2020-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Diagnoza zainteresowań i uzdolnień jako fundament planowania i organizacji pracy z uczniem (zdalne) 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Programowanie w języku Scratch w szkole podstawowej (zdalne) 2020-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Konferencja - Geoinformatyka dla geografów ze wsparciem firmy ESRI. 2020-10-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak mądrze wspierać ucznia uzdolnionego? (zdalne) 2020-10-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli etyki i filozofii. Rola eksperymentu myślowego w nauczaniu filozofii i etyki 2020-10-
2020-10-26
Wałbrzych
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
3 x Z w doradztwie zawodowym - zainteresowanie, zawód, zadowolenie 2020-10-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopien nauczyciela dyplomowanego. 2020-10-03
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
SIEĆ: Egzamin z matematyki 2020-10-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
SIEĆ: Skuteczna realizacja podstawy programowej z matematyki 2020-10-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem po traumie jako element pracy wychowawczej współczesnego nauczyciela 2020-10-05
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak mądrze wspierać ucznia uzdolnionego? 2020-10-05
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Preorientacja zawodowa w przedszkolu (zdalne) 2020-10-06
2020-12-15
Wałbrzych
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
Neurobiologiczne podstawy uczenia się i nauczania (zdalne) 2020-10-06
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Język wizualny w przestrzeni miasta - street art. 2020-10-06
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauka na wesoło w przyrodzie, quiz jako forma pracy z uczniem 2020-10-07
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń - jak podnieść wyniki nauczania z informatyki różnorodne metody pracy nauczycieli (stacjonarne+zdalne) 2020-10-07
2020-10-07
Wałbrzych
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
Projekty edukacyjne (zdalne) 2020-10-07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Preorientacja zawodowa w przedszkolu 2020-10-07
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Święta i tradycje krajów anglojęzycznych 2020-10-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przedsiębiorczy belfer 2020-10-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Narzędzia cyfrowe wspierające pracę zdalną z wykorzystaniem powszechnie dostępnych aplikacji, e-nauczanie (zdalne) 2020-10-09

Jelenia Góra2
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kreatywna przerwa z wykorzystaniem aktywności plastycznej (zdalne) 2020-10-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania?(ZDALNE) 2020-10-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego(ZDALNE) 2020-10-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Tydzień Misyjny – czyli o misjach w szkole (zdalne) 2020-10-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli branży budowlanej (zdalne) 2020-10-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki w 2023 r. 2020-10-12
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Podejście do błędów językowych w nauczaniu języków obcych (zdalne) 2020-10-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkolne inkubatory dwujęzyczności - know-how i kick-off w dwujęzyczność i wielokulturowość 2020-10-13
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Czytanie wrażeniowe jako innowacyjna metoda pracy z tekstem (zdalne) 2020-10-13
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu ośmioklasisty z języka obcego 2020-10-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Odległości w Układzie Słonecznym na lekcjach przyrody i geografii 2020-10-15
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Narzędzia coachingowe w pracy doradcy zawodowego (zdalne) 2020-10-15
2020-11-26
Wałbrzych
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Asystent dziecka obcojezycznego w szkole (asystent międzykulturowy) 2020-10-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania 2020-10-15
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wdrażanie podstawy programowej z matematyki 2020-10-16
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Edukacja domowa z perspektywy szkoły (zdalne) 2020-10-16
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z języka niemieckiego 2020-10-16
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Turystyka szkolna w czasie pandemii (zdalne) 2020-10-16
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Opiekun stażu w awansie zawodowym nauczyciela 2020-10-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z emocjami? Bajki terapeutyczne (zdalne) 2020-10-19
2020-10-21
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
SIEĆ współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języków obcych: Rozwijanie umiejętności uczenia się języków obcych u uczniów szkoły podstawowej 2020-10-19
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak budować autorytet nauczyciela? 2020-10-19
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Strategie i techniki wyciszania dzieci w wieku przedszkolnym (zdalne) 2020-10-19
2020-12-15
Wałbrzych
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zdrowie psychiczne nastolatków (zdalne) 2020-10-19
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Nauczyciel - opiekun stażu w świetle wymagań prawa oświatowego (zdalne) 2020-10-19
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Interaktywne warszataty plastyczne rozwijające kompetencje społeczne (zdalne) 2020-10-20
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli: Rozwijanie umiejętności uczenia się uczniów 2020-10-20
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych - seminarium - tranzycja z systemu edukacji na rynek pracy 2020-10-20
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Przedsiębiorczy belfer (zdalne) 2020-10-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej w programie Erasmus + - od czego zacząć? (zdalne) 2020-10-21
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Skuteczniej razem – rodzice w systemie oświaty. Budowanie dobrych relacji: poziomy i zasady współpracy 2020-10-21
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kształcenie kompetencji kluczowych (zdalne) 2020-10-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Otwarte zasoby edukacyjne w czasie pandemi, jak do nich dotrzeć (zdalne) 2020-10-21
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych 2020-10-22
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych (zdalne) 2020-10-22
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym 2020-10-22
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja w pracy nauczyciela jako sposób na samodoskonalenie zawodowe. 2020-10-22
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2020-10-23
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Zmiany w prawie oświatowym (zdalne) 2020-10-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Otwarte zasoby edukacyjne (zdalne) 2020-10-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Piosenka w nauczaniu języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej 2020-10-24
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przygoda z przyrodą i historią, wykorzystanie materiałów dydaktycznych o tematyce krajoznawczej 2020-10-26
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Samorządność uczniowska w szkole 2020-10-26
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Najskuteczniejsze strategie uczenia się i nauczania - wnioski z badań pedagoogicznych (zdalne) 2020-10-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Biblioterapia w klasie IV - VI szkoły podstawowej (zdalne) 2020-10-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wielokulturowość w dolnośląskiej szkole - wyzwania, szanse i zagrożenia 2020-10-27
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wielokulturowość w dolnośląskiej szkole - wyzwania, szanse i zagrożenia (zdalne) 2020-10-27
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zintegrowane Nauczanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne-nauczanie dwujęzyczne 2020-10-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Chcę zostać nauczycielem mianowanym (zdalne) 2020-10-28
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja w pracy nauczyciela jako sposób na samodoskonalenie zawodowe (zdalne) 2020-10-28
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warsztaty: Kształtowanie nowego modelu spędzania wolnego czasu. Warsztaty dla nauczycieli: W-F i geografii 2020-10-28
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Przemoc domowa – cechy dziecka krzywdzonego (zdalne) 2020-10-28
2021-01-25
Wałbrzych
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
Dolnośląska Tożsamość: sieć współpracy DODN z instytucjami kulturalnymi na terenie Dolnego Śląska ( zdalne ) 2020-10-29
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - jesień (zdalne) 2020-10-29
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Samorządność uczniowska w szkole (zdalne) 2020-10-29
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Materiały i arkusze egzaminacyjne dla uczniów obcojęzycznych-warunki i dostosowania 2020-10-29
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metody pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu matematyki (zdalne) 2020-10-30
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Innowacje pedagogicze 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Innowacje pedagogicze (zdalne) 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Fonetyka na zajęciach języka niemieckiego 2020-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Elementy ekonomii na matematyce (zdalne) 2020-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak przygotować uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki (zdalne) 2020-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uczymy dzieci się uczyć 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli etyki i filozofii. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk 2020-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kierownik wycieczek szkolnych 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Elementy ekonomii na matematyce 2020-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Prawo oświatowe dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Uczymy dzieci się uczyć (zdalne) 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy nauczycieli języka niemieckiego szkół podstawowych 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kierownik wycieczek szkolnych (zdalne) 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Tutoring nauczycielski (zdalne) 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Atrakcyjne i nowatorskie metody pracy z tekstem 2020-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Tutoring rówieśniczy (zdalne) 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dobre spotkania z rodzicami 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dobre spotkania z rodzicami (zdalne) 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z etyki 2020-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Matematyka dla przedszkolaków i pierwszaków 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie sprawności językowych na etapie wczesnoszkolnym 2020-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Multimedia w edukacji (zdalne) 2020-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Dorośli uczą się inaczej… (zdalne) 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kompetencja kluczowa - umiejętność uczenia się (zdalne) 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Multimedia w edukacji 2020-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Dorośli uczą się inaczej… 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej 2020-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Fonetyka na zajęciach języka niemieckiego 2020-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kompetencja kluczowa - umiejętność uczenia się 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Siła i znaczenie kompetencji miękkich nauczyciela w budowaniu pozytywnych relacji z uczniami 2020-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Siła i znaczenie kompetencji miękkich nauczyciela w budowaniu pozytywnych relacji z uczniami (zdalne) 2020-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier i zabaw 2020-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Matematyka dla przedszkolaków i pierwszaków 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier i zabaw (zdalne) 2020-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ocena opisowa - diagnoza i motywacja 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z informatyki 2020-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Motywująca funkcja oceny szkolnej - jak ją efektywnie wykorzystywać w procesie nauczania? (zdalne) 2020-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania w systemie pracy zdalnej (zdalne) 2020-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Motywująca funkcja oceny szkolnej - jak ją efektywnie wykorzystywać w procesie nauczania? 2020-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zastosowanie narzędzi cyfrowych w warsztacie pracy nauczyciela fizyki 2020-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Reguły i zasady efektywnej komunikacji werbalnej. Jak rozmawiać, aby się porozumieć? 2020-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z nowymi zasadami (zdalne) 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Reguły i zasady efektywnej komunikacji werbalnej. Jak rozmawiać, aby się porozumieć? (zdalne) 2020-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z nowymi zasasadami 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z owymi zasadami 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kształcenie branżowe a wymagania rynku pracy –czyli jak przygotować ucznia do wejścia na rynek pracy 2020-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i szkole? 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie wyników egazminu z języka polskiego w kl. VIII w pracy nauczycieli języka polskiego (zdalne) 2020-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Szkolny lider wspierania uzdolnień 2020-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Niepodległość - wiem, rozumiem, czuję 2020-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Obywatelskość w edukacji: wychowanie do wartości i kształtowania postaw społecznych. 2020-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ekstrawertyk, Introwertyk, Ambiwertyk – kim jest Twój uczeń, jak z nim budować i pielęgnować relacje? 2020-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z nowymi zasadami 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania w systemie pracy zdalnej (zdalne) 2020-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Stres oraz syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli 2020-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Szkolny lider wspierania uzdolnień (zdalne) 2020-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
W jakim kapeluszu chodzisz, czyli jakich narzędzi myślowych używasz? 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Co się mieści w wymaganiach państwa wobec szkół? Ukierunkowanie rozwoju szkół i placówek 2020-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kształtowanie u uczniów postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej 2020-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Współpraca z rodzicami na poczatku edukacji dziecka. 2020-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki? (zdalne) 2020-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kompetencje kluczowe - kształtowanie umiejętności: kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa 2020-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kreatywne myślenie na lekcjach etyki i filozofii. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli filozofii, etyki i innych zainteresowanych tematyką 2020-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Nowoczesne metody i techniki WOS jako jeden z warunków poprawy efektywności nauczania przedmiotu 2020-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Nauczanie i uczenie się e-learningowe matematyki (zdalne) 2020-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kompetencje kluczowe - kształtowanie umiejętności: kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa (zdalne) 2020-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Formalno-prawne aspekty bezpieczeństwa w szkole (zdalne) 2020-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Obywatelskość w edukacji: wychowanie do wartości i kształtowania postaw społecznych (zdalne) 2020-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Robotyka - buduj i programuj z wybranymi robotami 2020-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Techniki coachingowe w pracy nauczyciela 2020-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Rola komiksu jako jednego z nowych gatunków literackich w przygotowaniu Ósmoklasisty do egzaminu z języka polskiego. Praca z Uczniem uzdolnionym i wymagającym wsparcia. 2020-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lapbooki i inne pomoce wykorzystywane w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym typu CLIL. Przykładowe scenariusze lekcji (zdalne) 2020-11-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo psychiczne i emocje uczniów (zdalne) 2020-11-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
SIEĆ współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych, pracujących z uczniami, dla których język polski jest językiem obcym (zdalna) 2020-11-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Edukacja regionalna (nie) obecna w dolnośląskich szkołach (zdalne) 2020-11-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Techniki wykorzystywane w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym typu CLIL.Przykładowe scenariusze lekcji (zdalne) 2020-11-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Skuteczniej razem – rodzice w systemie oświaty. Budowanie dobrych relacji: poziomy i zasady współpracy (zdalne) 2020-11-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Projekt edukacyjny na matematyce (zdalne) 2020-11-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka: uczenie się i nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem (zdalne) 2020-11-07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak oceniać na etyce? - praktyka oceniania uczniów na etyce 2020-11-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Niepodległość - wiem, rozumiem, czuję (zdalne) 2020-11-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym (zdalne) 2020-11-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym 2020-11-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kodowanie, jako wprowadzenie do programowania - język CODE (zdalne) 2020-11-12
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Metody problemowe w nauczaniu matematyki 2020-11-12
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Design Thinking w edukacji 2020-11-12
2020-11-16
2020-12-15
Wrocław
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Nowa podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce. Podstawowe założenia i kierunki działania (zdalne) 2020-11-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Efektywne zadania domowe w nauczaniu języków obcych (zdalne) 2020-11-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach w czasach koronawirusa (zdalne) 2020-11-17
2021-01-12
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć krytycznego myślenia? (zdalne) 2020-11-17
2020-12-02
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Can do skills-jak uczyć języka obcego zawodowego w szkołach branżowych 2020-11-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć gramatyki j. angielskiego w szkole podstawowej 2020-11-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Znajomość języków a znajomość kultur czyli kształtowanie wrażliwości kulturowej na lekcjach języka obcego (zdalne) 2020-11-18
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z języka angielskiego w liceum 2020-11-18
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warsztaty: Kształtowanie nowego modelu spędzania wolnego czasu. Warsztaty dla nauczycieli: W-F i geografii 2020-11-18
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ekstrawertyk, Introwertyk, Ambiwertyk – kim jest Twój uczeń, jak z nim budować i pielęgnować relacje? (zdalne) 2020-11-18
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 2020-11-18
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Twórcze pisanie jako element kształcenia literackiego w pracy z uczniem. Warsztaty metodyczne 2020-11-18
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jakość kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (zdalne) 2020-11-19
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Terapia przez twórczość (zdalne) 2020-11-19
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Dwie perspektywy, dwa punkty widzenia-uczeń obcojęzyczny w szkole,ambityny, umotywowany, zagubiony i odizolowany. Co z tym wszystkim zrobić? 2020-11-19
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kodowanie na dywanie - pierwsze spotkanie z elementami kodowania 2020-11-20
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze (zdalne) 2020-11-20
2020-11-23
Jelenia Góra
Jelenia Góra2
SZCZEGÓŁY
Zadanie domowe z matematyki jako sposób na nudę dla ucznia (zdalne) 2020-11-20
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium(ZDALNE ) 2020-11-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Multimedialny warsztat pracy nauczyciela matematyki (zdalne) 2020-11-23
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - zima (zdalne) 2020-11-24
Wrocław
SZCZEGÓŁY
SIEĆ współpracy i samokształcenia dla nauczycieli zajmujących się wolontariatem szkolnym 2020-11-24
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Możliwości kształcenia osób dorosłych, czyli rozwój absolwenta na rynku pracy (zdalne) 2020-11-24
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Możliwości kształcenia osób dorosłych, czyli rozwój absolwenta na rynku pracy 2020-11-24
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z edukacji wczesnoszkolnej 2020-11-24
2020-12-17
Wałbrzych
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli z języka angielskiego - zmotywowany nauczyciel, zmotywowany uczeń (zdalne) 2020-11-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego. Sprawdzone i nowe rowiązania metodyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego (zdalne) 2020-11-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć EdB zdalnie. 2020-11-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2020-11-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia jako miejsce wymiany doświadczeń dla nauczycieli geografii 2020-11-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel - twórczy uczeń(zdalne) 2020-11-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli (zdalne) 2020-11-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia. Praca z uczniem w młodszym wieku szkolnym z autyzmem 2020-11-25
2020-12-16
Wałbrzych
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego – współpraca międzyprzedmiotowa wspierająca wielojęzyczność (zdalne) 2020-11-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Narzędzia coachingowe w pracy doradcy zawodowego 2020-11-26
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Aktywna lekcja z TIK - plan włączania technologii informacyjnych i komunikacyjnych do działań dydaktycznych w szkole (zdalne) 2020-11-26
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wolontariat szkolny w czasie pandemii (zdalne) 2020-11-26
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak pomagać uczniom w kształtowaniu poczucia własnej wartości? Elementy tutoringu w pracy nauczyciela 2020-11-26
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak mądrze wspierać ucznia uzdolnionego? (zdalne) 2020-11-26
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kamishibai jako narzędzie edukacyjne w pracy z dziećmi (zdalne) 2020-11-26
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Spektrum autyzmu – inspiracje dla nauczycieli 2020-11-27
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Książka artystyczna 2020-11-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sposoby motywowania uczniów do nauki matematyki 2020-11-27
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela dyplomowanego - repetytorium 2020-11-28
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo w sieci w czasie pandemii, jak się ustrzec cyberataków. Szkoła a realizacja zadań on-line (zdalne) 2020-11-30
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Analiza tekstów kultury - ABC analizy dzieła sztuki (zdalne) 2020-11-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Drogi do efektywnego nauczania zdalnego (zdalne) 2020-11-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zachowania agresywne i autoagresywne wśród dzieci i młodzieży 2020-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem – prezentacja materiałów poprojektowych pn. "Polsko – niemieckie publikacje metodyczne dla przedszkoli.” międzynarodowego projektu „Groß für klein - Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada". 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Prawo oświatowe dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie (zdalne) 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kompetencje coachingowe współczesnego nauczyciela 2020-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Podejscie projektowe w edukacji dzieci (zdalne) 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów (zdalne) 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zarządzanie zasobami ludzkimi w obszarze edukacji 2020-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Profilaktyka uzależnień behawioralnych 2020-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
ABC ekonomi w szkole podstawowej (zdalne) 2020-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
ABC ekonomi w szkole podstawowej 2020-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zmieniona rola opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela zgodnie z nowymi zasadami (zdalne) 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna dla nauczycieli filozofii i etyki: Praca z tekstem filozoficznym na lekcjach etyki i filozofii 2020-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak rozmawiać z niegrzecznymi dziećmi (zdalne) 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zmieniona rola opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela zgodnie z nowymi zasadami 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak przygotować ucznia do egzaminów zawodowych 2020-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warsztaty "Praca z autentycznymi tekstami realioznawczymi " 2020-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Regulacje prawne w zakresie organizacji edukacji i wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnościami (zdalne) 2020-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ocena opisowa - diagnoza i motywacja 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli z fizyki - zmotywowany nauczyciel, zmotywowany uczeń 2020-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konstruujemy szkolne projekty rozwojowe (zdalne) 2020-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zarządzanie projektami (zdalne) 2020-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Konstruujemy szkolne projekty rozwojowe 2020-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zarządzanie projektami 2020-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Warsztaty: Sporty nieolimpijskie - tchoukball 2020-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć współpracy? 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kształtowanie u uczniów postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej (zdalne) 2020-12
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Strategie i techniki wyciszania dzieci w wieku przedszkolnym 2020-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli z fizyki - zmotywowany nauczyciel, zmotywowany uczeń (zdalne) 2020-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji języka niemieckiego 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Fiszki na lekcji języka obcego 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak nie poddać się wypaleniu zawodowemu. Elementy asertywności w pracy nauczyciela. 2020-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dyscyplina w klasie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach (zdalne) 2020-12
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Dyskalkulia – objawy, rozpoznanie i ćwiczenia 2020-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Dyscyplina w klasie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach 2020-12
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Metodyka układania i rozwiązywania zadań arytmetycznych na etapie przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel - twórczy uczeń. 2020-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Profilaktyka uzależnień behawioralnych (zdalne) 2020-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać kompetencje matematyczne na języku obcym na II etapie edukacyjnym? (zdalne) 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcji języka obcego w szkole podstawowej (zdalne) 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela dyplomowanego - repetytorium 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela dyplomowanego - repetytorium (zdalne) 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
ClasDojo, czyli sposób na zarządzanie klasą online (zdalne) 2020-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zajęcia dydkatyczno - wyrónawcze dla dzieci rozpoczynajacych naukę w szkole. 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dzieci chcą się bawić - wierszyki rysowane (zdalne) 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Uwolnić pozytywne emocje - coaching w pracy nauczyciela. 2020-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Program wychowawczo – profilaktyczny. Od diagnozy do ewaluacji 2020-12
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Przygoda z matematyką - gry planszowe (zdalne) 2020-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Co w naszej szkole jest ważne? Identyfikacja wartości myślą przewodnią pracy szkoły 2020-12
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Profilaktyka uzależnień behawioralnych 2020-12-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warsztaty :Rozwój polsko-czeskiej współpracy między szkołami z zaproszonymi gośćmi 2020-12-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warsztaty :Rozwój polsko-czeskiej współpracy między szkołami z zaproszonymi gośćmi 2020-12-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ocena wspierająca rozwój ucznia (zdalne) 2020-12-01
2020-12-09
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Praca z grupą 2020-12-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu (w tym z ZA - wyrównanie szans edukacyjnych 2020-12-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii 2020-12-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Samorządność uczniowska w szkole (zdalne) 2020-12-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nowoczesne rozwiązania w nauczaniu matematyki (zdalne) 2020-12-02
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Działania innowacyjne i eksperyment w szkole 2020-12-03
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności na zajęciach plastycznych (zdalne) 2020-12-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kształcenie branżowe a wymagania rynku pracy – czyli jak przygotować ucznia do wejścia na rynek pracy (zdalne) 2020-12-03
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać kompetencje matematyczne uczniów na języku obcym na II etapie edukacyjnym? (zdalne) 2020-12-04
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Rytuały w nauczaniu języka obcego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (zdalne) 2020-12-07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych: e-doradztwo - dobre praktyki (zdalne) 2020-12-07
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z języka polskiego 2020-12-07
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kompetencje coachingowe współczesnego nauczyciela (zdalne) 2020-12-08
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego w szkole podstawowej (zdalne) 2020-12-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak przygotować ucznia do egzaminów zawodowych (zdalne) 2020-12-08
2021-01-11
Wałbrzych
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Pomysłowe techniki plastyczne - sieć współpracy i samokształcenia ( zdalne ) 2020-12-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Can do skills-jak uczyć języka obcego zawodowego w technikach 2020-12-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ozdoby świąteczne - proste pomysły na bożonarodzeniowe kartki i elementy dekoracyjne (zdalne) 2020-12-08
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
TED TALK jako narzędzie wspierania nauczania języka angielskiego 2020-12-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Nowe gatunki i zjawiska literackie w podstawie programowej i w kulturze. Warszataty metodyczne 2020-12-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja: Praca metodą mikro- i makroprojektów na lekcjach języka niemieckiego 2020-12-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zarządzanie zasobami ludzkimi w obszarze edukacji (zdalne) 2020-12-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Elementy terapii behawioralnej w pokonywaniu trudnych zachowań uczniów 2020-12-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Plakaty edukacyjne czyli aranżacja klas do nauki języka angielskiego (zdalne) 2020-12-09
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Nauczanie języka polskiego jako obcego – nauczanie rozumienia ze słuchu (zdalne) 2020-12-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Strategie rozwiązywania zadań z matematyki 2020-12-10
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Strategie działań na rzecz poprawy efektywności kształcenia na podstawie analizy wyników egzaminów zawodowych zewnętrznych (zdalne) 2020-12-10
2021-01-20
Wałbrzych
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium (zdalne) 2020-12-10
Legnica
SZCZEGÓŁY
Uwolnić pozytywne emocje - coaching w pracy nauczyciela. 2020-12-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Działania plastyczne jako element samopoznania - portret (zdalne 2020-12-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć matematyki dzieci obcojęzyczne? 2020-12-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
W poszukiwaniu inspiracji i twórczych rozwiązań (zdalne) 2020-12-14
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19 (zdalne) 2020-12-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sztuka wokół nas - inspiracje, sieć współpracy i samokształcenia z plastyki (zdalne) 2020-12-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Naruszenie praw dziecka i dobra dziecka w szkole (zdalne) 2020-12-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Projekt „Riese”, czyli nie tylko na ścieżkach historii 2020-12-15
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Nauczanie kooperatywne (zdalne) 2020-12-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z filozofii 2020-12-16
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Języka Polskiego (zdalne) 2020-12-16
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (zdalne) 2020-12-16
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie innowacyjności i kreatywności u uczniów w młodszym wieku szkolnym. 2020-12-16
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Nauczyciel w roli coacha (zdalne ) 2020-12-16
2021-01-07
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Motywująca funkcja oceny szkolnej - jak ją efektywnie wykorzystywać w procesie nauczania? 2020-12-17
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kreatywna przerwa z wykorzystaniem aktywności plastycznej 2020-12-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – multimedialne narzędzia pracy nauczyciela, wychowawcy, doradcy zawodowego (zdalne) 2020-12-17
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z nowymi zasadami (zdalne) 2020-12-17
Legnica
SZCZEGÓŁY
Autoewaluacja w pracy nauczyciela (zdalne) 2020-12-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wybrane formy pracy arteterapeutycznej w pracy wychowawczej (zdalne) 2020-12-21
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna dla nauczycieli filozofii i etyki: Wątki etyczne i filozoficzne w Antygonie Sofoklesa 2020-12-21
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wiedza o sztukach plastycznych w praktyce - sieć współpracy i samokształcenia (zdalne) 2020-12-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Dziecięca matematyka (zdalne) 2020-12-21
Legnica
SZCZEGÓŁY
Biblioterapia wspierająca dzieci w chorobie 2020.10.15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Biblioterapia w klasie IV - VI szkoły podstawowej 2020.11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń 2020.11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z emocjami? Bajki terapeutyczne 2020.11.10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca z trudnym uczniem 2020.11.18
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Świat drzew - planowanie warsztatów terenowych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej(zdalne) 2020.12.07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczycieli 2020.12.09
2021-02
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Czytanie wrażeniowe jako innowacyjna metoda pracy z tekstem 2020.12.10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Opiekun stażu w awansie zawodowym nauczyciela (zdalne) 2020.12.15
2021-02
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie uczyć czytania ze zrozumieniem 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Innowacyjne rozwiązania na matematyce (zdalne) 2021-01
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Spektrum autyzmu – inspiracje dla nauczycieli 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak redukować napięcia emocjonalne w sytuacji trudnej? Ćwiczenia 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kompetencje emocjonalne nauczyciela 2021-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego. Znaczenie literatury w nauczaniu języka polskiego obcego (zdalne) 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego 2021-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Trudności emocjonalne uczniów XXI wieku 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Przygoda z przyrodą (zdalne) 2021-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak skonstruować szkolny program rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień (zdalne) 2021-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta poświęcona metodom nauczania składni 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warsztaty " Ewaluacja pracy uczniów na lekcjach języka niemieckiego" 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
SIEĆ: Matematyczne eksperymenty 2021-01
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z filozofii 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konflikt w szkole. Zarządzanie konfliktem w klasie i poza nią 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka: uczenie się i nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem (zdalne) 2021-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Przemoc domowa – cechy dziecka krzywdzonego 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kszałtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa). 2021-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli z informatyki - zmotywowany nauczyciel, zmotywowany uczeń 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warsztaty " Ewaluacja pracy uczniów na lekcjach języka niemieckiego" 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium (zdalne) 2021-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Konferencja: Jak wspierać ucznia z depresją? 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z W-F 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna dla nauczycieli filozofii i etyki: Wątki etyczne i filozoficzne w 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela kontraktowego - repetytorium 2021-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Tańcowała żyrafa z szakalem - komunikacja bez barier. 2021-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Języka Polskiego Jak nauczyć budowania argumentu - w drodze do sprawnego redagowania rozprawki 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z języka angielskiego w liceum 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Elementy terapii behawioralnej w pokonywaniu trudnych zachowań uczniów (zdalne) 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Co w naszej szkole jest ważne? Identyfikacja wartości myślą przewodnią pracy szkoły (zdalne) 2021-01
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Uczenie się przez współdziałanie na lekcji języka niemieckiego 2021-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Przedsiębiorczość w edukacji 2021-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie TIK w nauczaniu matematyki 2021-01
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Edukacja przez wolontariat 2021-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Alternatywne formy pracy na lekcji języka obcego. 2021-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Przedsiębiorczość w edukacji (zdalne) 2021-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujące na matematyce 2021-01
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Edukacja przez wolontariat (zdalne) 2021-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli z informatyki - zmotywowany nauczyciel, zmotywowany uczeń (zdalne) 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Bajka terapeutyczna w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2021-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Model pracy z uczniem zdolnym w praktyce szkolnej 2021-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uczenie się przez współdziałanie na lekcji języka niemieckiego (zdalne) 2021-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Spotkania z seniorami 2021-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Warsztat artystyczny a integracja zespołu 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
CLIL4childeren – wnioski i zalecenia z wykorzystania metody CLIL dla nauczycieli szkół podstawowych (zdalne) 2021-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Spektrum autyzmu – inspiracje dla nauczycieli (zdalne) 2021-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak skonstruować szkolny program rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień 2021-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Model pracy z uczniem zdolnym w praktyce szkolnej (zdalne) 2021-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń (zdalne) 2021-01-
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Spektrum autyzmu – inspiracje dla nauczycieli 2021-01-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie szczególnych zdolnośći językowych na lekcji języka obcego (zdalne) 2021-01-05
Legnica
SZCZEGÓŁY
Podpatrując mistrzów - warsztaty plastyczne (zdalne) 2021-01-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel - twórczy uczeń (zdalne) 2021-01-07
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Gry edukacyjne na zajęciach języka angielskiego (zdalne) 2021-01-07
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak wspierać ucznia z depresją? 2021-01-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Myślenie metaforyczne w szkole (zdalne) 2021-01-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Can do skills-jak uczyć języka obcego zawodowego/specjalistycznego na uczelniach wyższych 2021-01-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Drogi do efektywnego nauczania zdalnego (zdalne) 2021-01-13
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta: Narzędzia ICT na lekcji języka angielskiego 2021-01-14
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Klasy i oddziały przygotowawcze dla dzieci obcojęzycznych w szkole 2021-01-14
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uwolnić pozytywne emocje - coaching w pracy dyrektora 2021-01-18
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak redukować napięcia emocjonalne w sytuacji trudnej? Ćwiczenia (zdalne) 2021-01-19
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konflikt w szkole. Zarządzanie konfliktem w klasie i poza nią (zdalne) 2021-01-20
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa i osób zajmujących się bezpieczeństwem w szkole. 2021-01-20
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania 2021-01-20
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym (zdalne) 2021-01-26
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warsztat artystyczny a integracja zespołu (zdalne) 2021-01-27
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak poprawić skuteczność nauczania? Obszary badawcze w pracy nauczyciela matematyki (zdalne) 2021-02
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Rozwój współczesnej matematyki 2021-02
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie uczyć słownictwa 2021-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Prawo w pracy nauczyciela w drodze po awans zawodowy (zdalne) 2021-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Warsztaty " Wewnętrzne różnicowanie stopnia trudności zadań, przygotowujących do egzaminu maturalnego/po szkole podstawowej 2021-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warsztaty " Kooperatywne metody pracy z tekstem " 2021-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Szkoła otwartych umysłów (zdalne) 2021-02
Legnica
SZCZEGÓŁY
Warsztaty " Kooperatywne metody pracy z tekstem " 2021-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Szkoła otwartych umysłów 2021-02
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rola eksperymentu w nauczaniu fizyki i informatyki– korelacja między przedmiotami. 2021-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela kontraktowego - repetytorium (zdalne) 2021-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć polskiej kultury i polskiego dziedzictwa narodowego dzieci obcojęzyczne w szkole? 2021-02-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ocenianie kształtujące na lekcjach języka obcego (zdalne) 2021-02-10
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Media społecznościowe: tworzenie stron, grup, administowanie, zasady optymalnego zarządzania (kontynuacja szkolenia dedykowanego dla nauczycieli Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczegonr 13 dla uczniów niewidomych i Słabowidzących) 2021-02-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta: Muzyka na lekcji angielskiego jako środek metodyczny do nauki słownictwa i gramatyki 2021-02-18
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
E-konferencja metodyczna - programy unijne wspierające pracę szkoły i nauczycieli (zdalne) 2021-03-17
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta: Realizacja projektów unijnych podczas lekcji angielskiego 2021-03-25
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna MULTI KULTI czyli inspiracje i innowacje dla nauczycieli języków obcych 2021-04-14
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta: Live Classes - lekcja na żywo z wydawnictwem Pearson 2021-04-22
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta: Ocenianie kształtujące na lekcji języka angielskiego 2021-05-20
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Praca metodą projektu (zdalne) 2021-05-26
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta: Tradycje i kultura krajów anglojęzycznych 2021-11-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na nauczyciela dyplomowanego - repetytorium (zdalne) 2021-12-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozmowa z "trudnym rodzicem" - trening umiejętności interpersonalnych 2021.01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wspieranie rozwoju dziecka przedszkolengo przez zabawę - wybrane ćwiczenia i zabawy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 2021.01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży 2021.01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka, czyli szkoła oparta na wiedzy do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Analiza pedagogiczno-psychologiczna rysunków dziecięcych do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Elementy terapii behawioralnej w pokonywaniu trudnych zachowań uczniów (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka, czyli szkoła oparta na wiedzy (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca z małym dzieckiem z autyzmem do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Trudności emocjonalne dzieci i młodzieży - depresja, agresja do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Elementy terapii behawioralnej w pokonywaniu trudnych zachowań uczniów do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Program wychowawczo – profilaktyczny. Od diagnozy do ewaluacji do uzgodnienia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ochrona danych osobowych w szkole do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kompetencje coachingowe współczesnego nauczyciela do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania w systemie pracy tradycyjnej i zdalnej do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli do uzgodnienia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo w szkole do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kompetencje coachingowe współczesnego nauczyciela (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kompetencje kluczowe a podstawa programowa wychowania przedszkolnego do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uwarunkowania oceniania szkolnego w zmienionych warunkach funkcjonowania szkoły i ich konsekwencje (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jakość kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka przez sztukę (zdalne) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uwarunkowania oceny pracy nauczyciela w świetle nowych regulacji prawnych związanych z pracą zdalną (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Konstrukcja i modyfikacja programu nauczania zawodu do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Uwarunkowania oceniania szkolnego w zmienionych warunkach funkcjonowania szkoły i ich konsekwencje do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uwarunkowania oceny pracy nauczyciela w świetle nowych regulacji prawnych związanych z pracą zdalną do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jakość kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Arteterapia w szkole do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Konstrukcja i modyfikacja programu nauczania zawodu (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem ze spektrum autyzmu do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Specyficzne trudności w uczniu się – rozpoznanie i dostosowanie wymagań do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem z ADHD do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Metoda narracyjna (storytelling) w nauczaniu języka obcego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnym do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uczeń rozkojarzony - trening uwazności i pamięci do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Specyficzne trudności w uczniu się – rozpoznanie i dostosowanie wymagań (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Pomoc pedagogiczno psychologiczna w pracy nauczyciela przedszkola do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Konflikt w szkole. Zarządzanie konfliktem w klasie i poza nią (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem po traumie, jako element pracy wychowawczej współczesnego nauczyciela (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konflikt w szkole. Zarządzanie konfliktem w klasie i poza nią do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem po traumie, jako element pracy wychowawczej współczesnego nauczyciela do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Możliwości kształcenia osób dorosłych, czyli rozwój absolwenta na rynku pracy (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania i uczenia się w praktyce szkolnej do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kształcenie branżowe a wymagania rynku pracy – czyli jak przygotować ucznia do wejścia na rynek pracy do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa nauczycieli 2+2>4 (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Możliwości kształcenia osób dorosłych, czyli rozwój absolwenta na rynku pracy do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania i uczenia się na lekcji języka obcego do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Metoda Porannego Kręgu do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kształcenie branżowe a wymagania rynku pracy – czyli jak przygotować ucznia do wejścia na rynek pracy (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Indywidualny program Edukacyjno Terapeutyczny dla dzieci ze spektrum autyzmu do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw i respektowanie norm do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ocenianie, które pomaga się uczyć (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania w systemie pracy tradycyjnej i zdalnej do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi- autyzm i ZA do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Ocenianie, które pomaga się uczyć do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw i respektowanie norm (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania w systemie pracy tradycyjnej i zdalnej (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie przedsiębiorczości do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przemoc domowa – cechy dziecka krzywdzonego (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
„Bezpieczeństwo w szkole i placówce” do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
„Nowoczesne technologie jako zasoby współczesnej edukacji” do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Myślenie wizualne i sketchnoting, jako pomoc w realizacji podstawy programowej do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Projekty rozwojowe szkół (zdalne) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przemoc domowa – cechy dziecka krzywdzonego do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
„Dom i szkoła jako wspólny mianownik edukacji” do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Najskuteczniejsze strategie uczenia się i nauczania – wnioski z badań pedagogicznych do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Innowacje i eksperymenty w szkole do uzgodnienia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Preorientacja zawodowa w przedszkolu (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Strategie działań na rzecz poprawy efektywności kształcenia na podstawie analizy wyników egzaminów zawodowych zewnętrznych (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego do uzgodnienia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Preorientacja zawodowa w przedszkolu do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Projekty edukacyjne w szkole do uzgodnienia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Strategie działań na rzecz poprawy efektywności kształcenia na podstawie analizy wyników egzaminów zawodowych zewnętrznych do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Aktualne regulacje prawne w oświacie oraz ich konsekwencje - sytuacja epindemiczna (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Innowacje pedagogiczne - od pomysłu do realizacji (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ocena wspierająca rozwój ucznia (zdalne) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Syndrom wypalenia zawodowego i stres w pracy nauczyciela. do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warunki zapewniające wysoką jakość kształcenia i wsparcie psychologiczno - pedagogiczne każdego ucznia (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Innowacje pedagogiczne - od pomysłu do realizacji do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Aktualne regulacje prawne w oświacie oraz ich konsekwencje - sytuacja epindemiczna do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej. do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Tańce animacyjne dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Warunki zapewniające wysoką jakość kształcenia i wsparcie psychologiczno - pedagogiczne każdego ucznia do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zachowania agresywne i autoagresywne wśród dzieci i młodzieży do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia efektywności nauczania. do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo w szkole i placówce (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
„Program wychowawczo-profilaktyczny – nowe wyzwania” do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności ucznia (zdalne) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zachowania agresywne i autoagresywne wśród dzieci i młodzieży (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych nowoczesnych metod kształcenia na odległość oraz bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21 (zdalne) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Chmura Google narzędziem pracy nauczyciela na topie (zdalne) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo w szkole i placówce do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
„Szkoła po letargu – jak na nowo rozbudzić motywację” do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zrównoważone i bezpieczne lekcje online (zdalne) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać samodzielność, innowacyjność i kreatywność uczniów w szkole? do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Mentoring i superwizja jako formy wsparcia w szkole do uzgodnienia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Nauczanie w klasie wirtualnej i tradycyjnej do uzgodnienia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warunki wysokiej jakości kształcenia - jak je zapewnić? do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać kompetencje matematyczne w szkole? do uzgodnienia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kształtowanie u uczniów postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej do uzgodnienia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja wewnętrzna - badanie wybranego obszaru pracy szkoły i placówki do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Formalno-prawne zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej związane ze zmienioną formułą pracy szkoły/placówki do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Ocenianie jako integralna częśc procesu nauczania i uczenia się (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Samorządność uczniowkska w szkole (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja wewnętrzna - badanie wybranego obszaru pracy szkoły i placówki (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Ocenianie jako integralna częśc procesu nauczania i uczenia się do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Formalno-prawne zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej związane ze zmienioną formułą pracy szkoły/placówki (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Samorządność uczniowkska w szkole do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów (zdalne) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi- autyzm i ZA do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Strategie oceniania kształtującego do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Droga do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierajacych Uzdolnienia do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Diagnoza zainteresowań i uzdolnień jako fundament planowania i organizacji pracy z uczniem do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Uczeń w traumie lub chorobie przewlekłej w szkole do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Etyka zawodowa nauczycieli, a konflikty do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Media społecznościowe: tworzenie stron, grup, administowanie, zasady optymalnego zarządzania do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Czytanie wrażeniowe jako innowacyjna metoda pracy z tekstem (zdalne) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Strategie oceniania kształtującego (zdalne) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Droga do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierajacych Uzdolnienia (zdalne) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autyzm do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Czytanie wrażeniowe jako innowacyjna metoda pracy z tekstem do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja wewnętrzna w w szkole: badanie wybranego obszaru pracy szkoły ( w tym związanego z edukacją zdalną) do uzgodnienia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Analiza wyników egzaminu dla ósmoklasistów jako podstawa doskonalenia procesu kształcenia w szkole do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Techniki coachingowe w pracy nauczyciela do uzgodnienia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kompetencje kluczowe a podstawa programowa do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z emocjami? Bajki terapeutyczne (zdalne) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania i uczenia się w praktyce szkolnej do uzgodnienia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Realizacja podstawy programowej w nauczaniu zdalnym do uzgodnienia
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z emocjami? Bajki terapeutyczne do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Organizacja wycieczki szkolnej w nowych realiach oświatowych (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak przygotować ucznia do egzaminów zawodowych do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Diagnoza zainteresowań i uzdolnień jako fundament planowania i organizacji pracy z uczniem (zdalne) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność prawna nauczyciela w nowej rzeczywistości oświatowej zwłaszcza w sytuacji pracy zdalnej do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak skonstruować szkolny program rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień (zdalne) do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Organizacja wycieczki szkolnej w nowych realiach oświatowych do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – multimedialne narzędzia pracy nauczyciela, wychowawcy, doradcy zawodowego (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak przygotować ucznia do egzaminów zawodowych (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak skonstruować szkolny program rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność prawna nauczyciela w nowej rzeczywistości oświatowej zwłaszcza w sytuacji pracy zdalnej (zdalne) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – multimedialne narzędzia pracy nauczyciela, wychowawcy, doradcy zawodowego do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność prawna nauczycieli do uzgodnienia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak poradzić sobie z niegrzecznymi uczniami?
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem z trudnymi zachowaniami (nadpobudliwość, trudności emocjonalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca z uzcniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem ze spektrum autyzmu
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem z Zespolem Aspergera
Legnica
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna: Jak wychować mistrza
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna: Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak poradzić sobie z niegrzecznymi uczniami? (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania?
Legnica
SZCZEGÓŁY
Uczeń w traumie lub chorobie przewlekłej w szkole
Legnica
SZCZEGÓŁY
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole/placówce edukacyjnej
Legnica
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Trudności emocjonalne dzieci i młodzieży - depresja, agresja
Legnica
SZCZEGÓŁY
Uczeń dysfunkcyjny w szkole
Legnica
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna: Kompetencje kluczowe w nauczaniu sprawności językowych na lekcjach języka polskiego
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna dla nauczycieli filozofii i etyki: Wśród mędrców starożytności - rola ciekawostek filozoficznych w inspirowaniu uczniów na lekcjach etyki i filozofii
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wspieranie uzdolnień uczniów ze spektrum autyzmu
Legnica
SZCZEGÓŁY
Nauczanie języka polskiego jako obcego – techniki nauczania gramatyki (zdalne)
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uczeń w traumie lub chorobie przewlekłej w szkole
Legnica
SZCZEGÓŁY
Nauczanie języka polskiego jako obcego – techniki nauczania słownictwa (zdalne)
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi - autyzm i ZA
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Uczeń rozkojarzony - trening uważności i pamięci
Legnica
SZCZEGÓŁY
Analiza pedagogiczno-psychologiczna rysunków dziecięcych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli w sytuacji epidemicznej (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Współpraca szkoły/placówki edukacyjnej z rodzicami uczniów
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrozonym niedostosowaniem społecznym
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole
Legnica
SZCZEGÓŁY
Etyka zawodowa nauczycieli
Legnica
SZCZEGÓŁY
Etyka zawodowa nauczycieli, a konflikty
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autyzm
Legnica
SZCZEGÓŁY
Indywidualny program Edukacyjno-Terapeutyczny dla dzieci ze spektrum autyzmu
Legnica
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna dla nauczycieli fizyki:
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi- autyzm i ZA
Legnica
SZCZEGÓŁY
Piszę plan rozwoju zawodowego na czas stażu
Legnica
SZCZEGÓŁY
Pomoc pedagogiczno psychologiczna w pracy nauczyciela przedszkola
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca z małym dzieckiem z autyzmem
Legnica
SZCZEGÓŁY
Piszę plan rozwoju zawodowego na czas stażu (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem z ADHD
Legnica
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki:
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna:
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego: Ocenianie kształtujące na lekcjach języka angielskiego
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konferencja: Elementy wiedzy realioznawczej na lekcjach języka niemieckiego.
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY

Ceny kursów

Cennik

Regulamin

Pobierz