WYSZUKIWARKA

Nazwa kursu Terminy Miasta Czy płatne? Zapisy
Konferencja otwarcia: Różne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa 2022-09-07
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Konferencja otwarcia: Różne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa 2022-09-08
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Kontynuuję staż na stopień nauczyciela mianowanego na dotychczasowych zasadach 2022-09-08
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Kontynuuję staż na stopień nauczyciela mianowanego na dotychczasowych zasadach (zdalne) 2022-09-09
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Będę doradcą zawodowym w szkole podstawowej - zadania doradcy zawodowego w szkole (zdalne) 2022-09-12
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Kontynuuję staż na stopień nauczyciela dyplomowanego na dotychczasowych zasadach 2022-09-12
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy nauczycieli informatyki (zdalne) 2022-09-12
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy nauczycieli informatyki 2022-09-13
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Egzamin maturalny z języka niemieckiego w 2023 2022-09-13
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Seminarium druku 3D 2022-09-13
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
EDUKACJA INFORMATYCZNA I MEDIALNA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 (konferencja) 2022-09-13
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Kontynuuję staż na stopień nauczyciela dyplomowanego na dotychczasowych zasadach (zdalne) 2022-09-13
2022-09-26
Wałbrzych
Wałbrzych(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Będę doradcą zawodowym w szkole podstawowej - zadania doradcy zawodowego w szkole 2022-09-14
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka angielskiego 2023 r. (zdalne) 2022-09-14
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Repetytorium metodyczne dla nauczycieli biologii - metody aktywizujące (zdalne) 2022-09-14
2022-10-04
2022-11
2022-12
Wrocław
Wrocław(gr.2)
Wrocław(gr.3)
Wrocław(gr.4)
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy podróżujących geografów 2022-09-14
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Doskonalenie umiejętności metodycznych z zakresu komunikacji cyfrowej i medialnej (zdalne) 2022-09-14
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Co to znaczy, że coś ma wartość? Etyczna opowieść o wartościach 2022-09-14
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 2022-09-14
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Muzyka i plastyka w edukacji wczesnoszkolnej - możliwości realizacji celów kształcenia w formie zapobiegania problemom wychowawczym (zdalne) 2022-09-15
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Kształtowanie umiejętności społecznych poprzez aktywność plastyczną 2022-09-15
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Metodologia opracowania autorskich programów nauczania oraz osiągnięcia pozytywnych efektów w nauce (zdalne) 2022-09-15
2023-01
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Skuteczne formy komunikacji w szkole 2022-09-16
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Myślenie krytyczne w podstawie programowej (zdalne) 2022-09-20
2022-10-17
2023-01
2023-02
2023-02
Wrocław
Wrocław(gr.2)
Wrocław(gr.3)
Wrocław(gr.4)
Wrocław(gr.5)
płatne SZCZEGÓŁY
Wielokulturowość i wielojęzyczność w polskiej szkole (zdalne) 2022-09-20
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Konstruowanie i modyfikacja programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego 2022-09-20
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki (zdalne) 2022-09-21
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego (zdalne) 2022-09-21
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Innowacja pedagogiczna na rzecz podniesienia jakości pracy w szkole - od pomysłu do realizacji 2022-09-21
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Zmiany w przepisach oświatowych ( zdalne ) 2022-09-21
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Obserwacje koleżeńskie jako forma doskonalenia zawodowego nauczycieli 2022-09-21
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Zmiany w egzaminie maturalnym z języka angielskiego w roku szkolnym 2022/2023 2022-09-21
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy podróżujących geografów (zdalne) 2022-09-21
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii (zdalne) 2022-09-21
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Wolontariat w szkole (zdalne) 2022-09-22
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Metodologia opracowania autorskich programów nauczania oraz osiągnięcia pozytywnych efektów w nauce 2022-09-22
2023-01
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Szkolenie w zakresie potrzeb edukacyjnych nauczyciela 2022-09-22
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Innowacja pedagogiczna na rzecz podniesienia jakości pracy w szkole - od pomysłu do realizacji (zdalne) 2022-09-22
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Konstruowanie i modyfikacja programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego (zdalne) 2022-09-22
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka – jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? (Część I i II) 2022-09-23
2022-11
2023-01
2023-03
2023-05
Wrocław
Wrocław(gr.2)
Wrocław(gr.3)
Wrocław(gr.4)
Wrocław(gr.5)
płatne SZCZEGÓŁY
W poszukiwaniu inspiracji i twórczych rozwiązań - sieć współpracy nauczycieli plastyki (zdalne) 2022-09-23
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Skuteczne formy komunikacji w szkole (zdalne) 2022-09-23
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Innowacyjni nauczyciele matematyki (zdalne) 2022-09-26
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Droga do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia (zdalne) 2022-09-26
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Edukacja regionalna w praktyce szkolnej i przedszkolnej (zdalne) 2022-09-26
Jelenia Góra
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Interwencja kryzysowa w szkole. Uczeń z doświadczeniem traumy 2022-09-26
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Będę doradcą zawodowym w szkole branżowej - zadania doradcy zawodowego w szkole 2022-09-27
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Dolnośląska Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia (zdalne) 2022-09-27
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Arteterapia jako wsparcie nauczyciela wychowawcy (zdalne) 2022-09-27
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Zmiany w przepisach prawa oświatowego 2022 r. (zdalne) 2022-09-27
2022-10-24
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo cyfrowe (zdalne) 2022-09-27
2023-01
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Jak napisać pracę na zwody I stopnia Olimpiady Geograficznej? (zdalne) 2022-09-27
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji (zdalne) 2022-09-27
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Egzamin maturalny z języka niemieckiego w 2023 (zdalne) 2022-09-27
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Obserwacje koleżeńskie jako forma doskonalenia zawodowego nauczycieli (zdalne) 2022-09-28
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Zmiany w egzaminie maturalnym z języka angielskiego w roku szkolnym 2022/2023 (zdalne) 2022-09-28
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Geograficzno-Polityczny Atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022 (zdalne) 2022-09-28
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Droga do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia 2022-09-28
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Kodowanie na miarę wychowanka edukacji przedszkolnej (zdalne) 2022-09-28
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia wychowawców 2022-09-28
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli etyki 2022-09-28
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Szkiełkiem i okiem, czyli opowieść o eksperymencie w szkole i w przedszkolu - energia (zdalne) 2022-09-28
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Będę doradcą zawodowym w szkole branżowej - zadania doradcy zawodowego w szkole (zdalne) 2022-09-29
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Szkoła na językach 2022-09-29
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Pudełko wyobraźni - pomysły na zajęcia świetlicowe z plastyki (zdalne) 2022-09-29
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Uczenie się przez tworzenie (zdalne) 2022-09-29
2022-10-25
2023-03
Wrocław
Wrocław(gr.2)
Wrocław(gr.3)
płatne SZCZEGÓŁY
Szkolenie w zakresie wychowania-bezpieczeństwo-profilaktyka-edukacja zdrowotna 2022-09-29
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Współpraca z rodzicami w procesie edukacji (zdalne) 2022-09-30
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem po traumie 2022-10- 03
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Szkolny/przedszkolny program rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień (zdalne) 2022-10-03
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Kształtowanie umiejętności społecznych poprzez aktywność plastyczną (zdalne) 2022-10-04
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Ocenianie, które pomaga się uczyć (zdalne) 2022-10-04
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Międzynarodowy Dzień muzyki - znaczenie sztuki w życiu człowieka 2022-10-04
Jelenia Góra
bezpłatne SZCZEGÓŁY
O tym, co powinno obudzić naszą czujność! (zdalne) 2022-10-04
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Skuteczne sposoby wspierania ucznia uzdolnionego 2022-10-04
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli branży budowlanej (zdalne) 2022-10-04
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Matematyczne TIKi 2022-10-05
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Skuteczne sposoby wspierania ucznia uzdolnionego (zdalne) 2022-10-05
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Multimedia w edukacji 2022-10-05
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka: uczenie się i nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem (Część I i II) 2022-10-05
2022-11
2023-01
2023-03
2023-05
Wrocław
Wrocław(gr.2)
Wrocław(gr.3)
Wrocław(gr.4)
Wrocław(gr.5)
płatne SZCZEGÓŁY
Narzędzia TIK w nauczaniu: canva, jamboard, liveworksheets 2022-10-05
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Jak napisać pracę na zwody I stopnia Olimpiady Geograficznej? 2022-10-05
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Szkolny/przedszkolny program rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień 2022-10-05
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Założenia edukacji włączającej (zdalne) 2022-10-05
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego (zdalne) 2022-10-05
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Co to znaczy, że coś ma wartość? Etyczna opowieść o wartościach (zdalne) 2022-10-05
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli (zdalne) 2022-10-06
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Trening uważności warsztaty rozwijające koncentrację uczniów - wykorzystanie aktywności plastycznej 2022-10-06
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Dolnośląski Festiwal Nauki - Czy mogę przyjść do Ciebie na lekcję? 2022-10-06
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli branży budowlanej 2022-10-06
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
DZIECKO KRZYWDZONE W SKZOLE. SYMPTOMY, SKUTKI I FORMY POMOCY 2022-10-06
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Spotkanie Polsko-Węgierskie 2022-10-07
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Dokumentowanie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 2022-10-07
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Uczeń z trudnościami emocjonalnymi. Jak wspierać ucznia i jego rodzinę? 2022-10-07
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Egzamin maturalny z matematyki - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 (zdalne) 2022-10-10
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem po traumie (zdalne) 2022-10-10
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Plastyka z jesienią w tle – kartki z kalendarza 2022-10-11
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Status zatrudnienia i zadania pomocy nauczyciela w szkole 2022-10-11
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu 2022-10-11
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa nauczycieli 2022-10-11
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (zdalne) 2022-10-11
Jelenia Góra
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie realizować proces kształcenia w klasie zróżnicowanej? 2022-10-11
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Bezpieczne podejście do treści w sieci Internet (zdalne) 2022-10-11
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Wiedza realioznawcza na lekcjach języka niemieckiego 2022-10-11
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta etyki 2022-10-11
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Narzędzia TIK w nauczaniu: canva, jamboard, liveworksheets (zdalne) 2022-10-12
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Pomiar dydaktyczny w praktyce nauczycielskiej (zdalne) 2022-10-12
2023-02
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Nauka programowania w wizualnym środowisku programistycznym Baltie (zdalne) 2022-10-12
2023-02
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Smart WF (zdalne) 2022-10-12
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Pomóż uczniowi uczyć się (zdalne) 2022-10-12
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka oraz wdrożenie procedur interwencyjnych 2022-10-12
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Nauczanie języka polskiego jako obcego – praca z uczniami z Ukrainy (zdalne) 2022-10-12
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Praktyczne aspekty prowadzenia innowacji w szkole i przedszkolu (zdalne) 2022-10-12
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Ocenianie, które podnosi jakość kształcenia 2022-10-12
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej - skuteczne metody pracy na lekcjach języka angielskiego 2022-10-12
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki (zdalne) 2022-10-12
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Ocenianie, które podnosi jakość kształcenia (zdalne) 2022-10-13
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Trening uważności warsztaty rozwijające koncentrację uczniów - wykorzystanie aktywności plastycznej (zdalne) 2022-10-13
2023-02
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
TIK w edukacji wczesnoszkolnej (zdalne) 2022-10-15
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Kurs doskonalący. Taktyka 2022-10-15
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego 2022-10-15
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Odwrócone lekcje z TIK (zdalne) 2022-10-17
2023-01
2023-06
Wrocław
Wrocław(gr.2)
Wrocław(gr.3)
płatne SZCZEGÓŁY
Uczeń z trudnościami emocjonalnymi. Jak wspierać ucznia i jego rodzinę? (zdalne) 2022-10-17
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Plastyka z jesienią w tle – kartki z kalendarza (zdalne) 2022-10-18
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Obserwacja nieba nocą z astronomem 2022-10-18
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? (zdalne) 2022-10-18
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z dotychczasowymi zasadami 2022-10-18
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa nauczycieli (zdalne) 2022-10-18
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie realizować proces kształcenia w klasie zróżnicowanej? (zdalne) 2022-10-18
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
TIK w edukacji w procesie zmian (zdalne) 2022-10-18
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Wiedza realioznawcza na lekcjach języka niemieckiego (zdalne) 2022-10-18
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych (zdalne) 2022-10-18
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Koduj z nami doradcami III - CodeWeek 2022 (zdalne) 2022-10-19
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli 2022-10-19
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Technologie informatyczne w terapii przez śpiew i muzykę 2022-10-19
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Edukacja normalizacyjna w szkołach branżowych i technikach (zdalne) 2022-10-19
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Multimedia w edukacji (zdalne) 2022-10-19
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Piosenka w nauczaniu języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej 2022-10-19
2022-12
2023-02
2023-04
2023-06
Wrocław
Wrocław(gr.2)
Wrocław(gr.3)
Wrocław(gr.4)
Wrocław(gr.5)
płatne SZCZEGÓŁY
Nauka programowania w wizualnym środowisku programistycznym Baltie 2022-10-19
2023-03
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? 2022-10-19
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka oraz wdrożenie procedur interwencyjnych (zdalne) 2022-10-19
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Europejski Tydzień Kodowania CodeWeek na lekcjach informatyki 2022-10-20
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Europejski Tydzień Kodowania - CodeWeek na lekcjach geografii (zdalne) 2022-10-20
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Zarządzanie sobą w czasie 2022-10-20
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z dotychczasowymi zasadami 2022-10-20
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Komunikacja uskrzydlająca (zdalne) 2022-10-20
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Wsparcie ucznia w kryzysie migracji 2022-10-20
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Strategie i techniki wyciszania dzieci w wieku przedszkolnym 2022-10-21
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć. Mistrzostwa Dolnego Śląska Nauczycieli w Szachach w roku szkolnym 2022/2023 2022-10-22
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli: rozpoznawanie zagrożenia i profilaktyka 2022-10-24
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Strategie i techniki wyciszania dzieci w wieku przedszkolnym (zdalne) 2022-10-24
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Taniec w edukacji 2022-10-25
2023-05
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z dotychczasowymi zasadami (zdalne) 2022-10-25
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Promocja zdrowia w edukacji (zdalne) 2022-10-25
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Założenia edukacji włączającej 2022-10-25
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Technologie informatyczne w terapii przez śpiew i muzykę (zdalne) 2022-10-26
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Metoda narracyjna (storytelling) w nauczaniu języka obcego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 2022-10-26
2022-12
2023-02
2023-04
2023-06
Wrocław
Wrocław(gr.2)
Wrocław(gr.3)
Wrocław(gr.4)
Wrocław(gr.4)
płatne SZCZEGÓŁY
Bliżej przyrody-wycieczka edukacyjna do Arboretum Leśnego im.Prof. Stefana. Białoboka w Stadomii (Nadleśnictwo Syców) 2022-10-26
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (zdalne) 2022-10-26
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z nowymi zasadami 2022-10-26
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Skuteczne metody pracy wspierające kondycję psychiczną uczniów 2022-10-26
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Egzamin maturalny z języka polskiego w formule 2023 – warsztaty dla nauczycieli polonistów 2022-10-26
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Jak przygotować uczniów do egzaminów zewnętrzny i konkursów z fizyki? - różnorodne metody rozwiązywania zadań 2022-10-26
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Matura 2023 - jak przygotować ucznia do pisemnej matury z języka polskiego w oparciu o kryteria oceniania zadań 2022-10-26
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Organizacja pracy zespołowej z wykorzystaniem Microsoft Teams 2022-10-27
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z nowymi zasadami 2022-10-27
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Matematyka dla przedszkolaka i pierwszaka (zdalne) 2022-10-27
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z dotychczasowymi zasadami (zdalne) 2022-10-28
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Wsparcie ucznia w kryzysie migracji (zdalne) 2022-10-28
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Matura 2023 - jak przygotować ucznia do pisemnej matury z języka polskiego w oparciu o kryteria oceniania zadań (zdalne) 2022-10-28
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Kurs kwalifikacyjny w zakresie Wychowania do Życia w Rodzinie 2022-11
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 2022-11
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Sieć. Szachy rozwój i teoria… 2022-11-02
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Kształcenie kompetencji kluczowych na przedmiotach przyrodniczych 2022-11-03
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Trimino i heksy w praktyce szkolnej (zdalne) 2022-11-07
2023-04
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Jak zmierzyć się z HIT-em? Metody pracy w kontekście pytań o wartości 2022-11-08
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Oswojenie z nieznanym: śmierć, umieranie i żałoba jako inspiracja do rozważań o aspektach człowieczeństwa 2022-11-09
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Projektowanie, modelowanie i drukowanie w technologii 3D (zdalne) 2022-11-10
2023-04
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Monitoring osiągnięć edukacyjnych uczniów (zdalne) 2022-11-10
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Ze smartfonem na lekcji, w szkole i w terenie (zdalne) 2022-11-14
2023-02
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Jak zmierzyć się z HIT-em? Metody pracy w kontekście pytań o wartości (zdalne) 2022-11-15
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Oswojenie z nieznanym: śmierć, umieranie i żałoba jako inspiracja do rozważań o aspektach człowieczeństwa (zdalne) 2022-11-16
Jelenia Góra
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Szkiełkiem i okiem, czyli opowieść o eksperymencie w szkole i przedszkolu – prąd elektryczny (zdalne) 2022-11-16
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Projektowanie, modelowanie i drukowanie w technologii 3D 2022-11-17
2023-04
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
IV Wojewódzka Konferencja ds. Promocji Zdrowia 2022-11-17
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli: rozpoznawanie zagrożenia i profilaktyka (zdalne) 2022-11-21
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej - GIS w praktyce szkolnej 2022-11-23
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Monitoring osiągnięć edukacyjnych uczniów 2022-11-24
Legnica
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Gamifikacja - tworzenie i wykorzystanie gier w edukacji (zdalne) 2022-11-28
2023-05
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność prawna nauczyciela (zdalne) 2022-11-28
2022-12-19
2023-01
Wrocław
Wałbrzych(gr.2)
Wrocław(gr.3)
płatne SZCZEGÓŁY
Co naprawdę oznacza kreatywność w kontekście twórczego myślenia? 2022-12-07
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z biologii 2022-12-07
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Programowanie i kodowanie przy użyciu dostępnych narzędzi cyfrowych (zdalne) 2022-12-08
2023-05
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Kurs doskonalący. Taktyka 2022-12-15
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Programowanie i kodowanie przy użyciu dostępnych narzędzi cyfrowych 2022-12-15
2023-06
Wrocław
Wrocław(gr.2)
płatne SZCZEGÓŁY
Edukacja włączająca - szansą każdego ucznia 2023-01-26
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z biologii 2023-02-08
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sieć. Taktyka szachowa 2023-03-01
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Kurs doskonalący. Taktyka szachowa 2023-03-15
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Jak obudzić pasję? Budujemy system motywowania uczniów i nauczycieli (zdalne) 2023-03-15
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sposoby indywidualizacji na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych 2023-04-19
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Sieć. Strategia 2023-05-05
Wrocław
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Lekcja otwarta z biologii 2023-05-17
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Plastyka z latem w tle – kartki z kalendarza (zdalne) 2023-05-25
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Jak promować zdrowe żywienie w szkole i przedszkolu? 2023-05-31
Wałbrzych
bezpłatne SZCZEGÓŁY
Rozwijanie przedsiębiorczości (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Projekty rozwojowe szkół (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Otwarte zasoby edukacyjne (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Najskuteczniejsze strategie uczenia się i nauczania – wnioski z badań pedagogicznych (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Efektywne zadania domowe (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
TIKi do matematyki (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Metoda projektu uczniowskiego i webquest w edukacji wczesnoszkolnej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Aktywność artystyczna terapią dla dzieci z trudnościami szkolnymi-choreoterapia (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Ocenianie kształtujące (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Kompetencje kluczowe rowijane przez działania i edukację plastyczną (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Wsparcie ucznia w procesie edukacji poprzez działania plastyczne (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Arteterapia jako wsparcie nauczyciela wychowawcy (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Status pomocy nauczyciela w klasie (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Dokumentowanie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujęce w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Kompetencje społeczne i merytoryczne współczesnego wychowawcy (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Jak pracowac z trudną klasą , z trudną młodzieżą (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Wsperanie uzdolnień uczniów w szkole (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Jak pracować z trudnym rodzicem (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Wielokulturowośc w placówkach oświatowych. Jak integrować dzieci i młodzież z różnych krajów tworzą zespół klasowy (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Szachy narzędziem wszechstronnego rozwoju (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Elementarne pojęcia (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Przybliżenie pojęć (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Pomiar dydaktyczny w praktyce szkolnej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Grywalizacja w edukacji (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Zmiany w przepisach prawa oświatowego 2022 r. (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo ucznia w szkole – zagadnienia prawne (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Konflikt szkoła i rodzice z perspektywy prawnej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Szkolenie okresowe bezpieczeństwa i higieny pracy dla nauczycieli (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Organizacja wycieczek szkolnych i wyjść szkolnych (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Wychowawcza rola tańca na lekcjach wychowania fizycznego (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Aktywne Laboratoria Przyszłości: twórczość, programowanie, kreatywne projektowanie (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Kompetencje przyszłości, które należy rozwijać w pierwszej kolejności (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów z zastosowaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Nauczyciel w roli coacha (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Komunikacja interpersonalna w placówce oświatowej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Inteligencja emocjonalna- jej rola i znaczenie (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Procesy grupowe w pracy nauczyciela oraz wykorzystywanie psychozabaw podczas lekcji (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Trening komunikacji interpersonalnej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Zarządzanie przedsięwzięciami (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Trening kierowania zespołami (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Droga do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wrocław
płatne SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Pomóż uczniowi uczyć się (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Rodzice w szkole jako partnerzy procesu kształcenia i wychowania (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Zarządzanie sobą w czasie (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Etyka nauczyciela (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność prawna nauczyciela w nowej rzeczywistości oświatowej zwłaszcza w sytuacji zmiennych zasad organizacji pracy szkoły (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Organizacja wycieczki szkolnej w nowych realiach oświatowych (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Aktualne regulacje prawne w oświacie oraz ich konsekwencje - hybrydowa organizacja pracy szkoły (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Uwarunkowania oceny pracy nauczyciela w świetle nowych regulacji prawnych związanych ze zmiennymi warunkami pracy (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Uwarunkowania oceniania szkolnego w zmienionych warunkach funkcjonowania szkoły i ich konsekwencje (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Formalno-prawne zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej związane z nowymi zjawiskami szkolnymi (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli - po ostatnich zmianach w Karcie Nauczyciela (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Urlop dla poratowania zdrowia szczególnym uprawnieniem nauczyciela (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Zmiany w Karcie Nauczyciela i ich praktyczne konsekwencje w pragmatyce zawodowej nauczycieli (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Nowe zasady oceny pracy nauczyciela konsekwencją zmian w Karcie Nauczyciela 2022 (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Ocenianie, które pomaga się uczyć (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa nauczycieli (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Promocja zdrowia w edukacji (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Innowacje pedagogiczne (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Dostosowanie wymagań edukacyjnych (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Matematyka dla przedszkolaka i pierwszaka (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem o zaburzonym zachowaniu (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa uczniów (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Praca domowa (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Legnica
płatne SZCZEGÓŁY
Jak rozmawiać z rodzicami i nie dać się zmanipulować (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Interwencja kryzysowa w szkole (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie realizować proces kształcenia w klasie zróżnicowanej? (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Problemy emocjonalne dzieci i młodzieży: trauma, stres, lęk depresja (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Profilaktyka uzależnień behawioralnych (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Profilaktyka w szkole (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej: od diagnozy potrzeb do ewaluacji (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka oraz wdrożenie procedur interwencyjnych (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli: rozpoznawanie zagrożenia i profilaktyka (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Techniki efektywnej nauki w praktyce szkolnej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole: standardy pracy, narzędzia diagnozy oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego w sytuacji wywołanej kryzysem, pandemią i wojną (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Założenia edukacji włączającej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
płatne SZCZEGÓŁY
Ćwiczenia redukujące napięcia emocjonalne (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Interwencja i wsparcie w sytuacji kryzysowych (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Komunikacja międzypokoleniowa w pokoju nauczycielskim (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Kreatywne myślenie w pracy z uczniem (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Narzędzia coachingowe wykorzystywane w pracy z dziećmi i młodzieżą (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem po traumie (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Praca z uczniem w żałobie (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Skuteczne formy komunikacji w szkole (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Skuteczne metody pracy wspierającej kondycję psychiczną uczniów (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Strategie i techniki wyciszania dzieci w wieku przedszkolnym (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Stres zawodowy w pracy nauczyciela (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Trudne zachowania uczniana lekcji. Jak sobie z nimi radzić? (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Uczeń z trudnościami emocjonalnymi. Jak wspierać ucznia i jego rodzinę? (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
W poszukiwaniu własnej tożsamości. Jak wspierać ucznia w okresie dojrzewania? (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Wsparcie ucznia w kryzysie migracji (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Współpraca z rodzicami w procesie edukacji (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie elementów arteterapii w pracy wychowawczej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Zachowania agresywne i autoagresywne wśród dzieci i młodzieży (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Od diagnozy do ewaluacji, czyli jak planować i realizować skuteczny proces nauczania (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Ocenianie, które podnosi jakość kształcenia (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Uczenie się oparte na współpracy (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie wspierać w szkole ucznia uzdolnionego? (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Samorządność uczniowska w szkole - teoria i praktyka (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Analiza wyników ósmoklasistów jako podstawa rekomendacji działań edukacyjnych w szkole (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja nauczania jako realizacja założeń edukacji włączającej (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Edukacja włączająca uczniów z Ukrainy w proces kształcenia i wychowania (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Umiejętności podstawowe i przekrojowe uczniów (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Konstruowanie i modyfikacja programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Sposoby na sprawdzanie i utrwalenie widomości z użyciem TIK (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Multimedialne zasoby edukacyjne – platformy i serwisy zawierające e-zasoby (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Organizacja pracy zespołowej z wykorzystaniem Microsoft Teams (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujące z wykorzystaniem TIK w kształceniu zawodowym (rada szkoleniowa) do ustalenia z placówką
Wałbrzych
płatne SZCZEGÓŁY

Ceny kursów

Cennik

Regulamin

Pobierz

Skip to content