REGULAMINY UCZESTNICTWA

Regulamin uczestnictwa w formach doskonalenia organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. [92,74 KB]
Regulamin uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych. [112,83 KB]
Regulamin uczestnictwa w formach doskonalenia realizowanych w trybie zdalnym (on-line). [91,02 KB]
Oświadczenie uczestnika szkolenia stacjonarnego [49,03 KB]

Instrukcje

Instrukcja nr 1 - Dyrektora DODN we Wrocławiu dotycząca organizacji form doskonalenia w DODN we Wrocławiu [207,16 KB]
Instrukcja nr 2 - Dyrektora DODN we Wrocławiu dotycząca organizacji Rad Szkoleniowych i Programów Wspomagania [92,87 KB]
Instrukcja nr 3/2020 - Dyrektora DODN we Wrocławiu dotycząca organizacji kursów kwalifikacyjnych realizowanych przez DODN we Wrocławiu [202,66 KB]
Instrukcja nr 4 - Dyrektora DODN we Wrocławiu dotycząca organizacji form doskonalenia w DODN we Wrocławiu realizowanych w trybie zdalnym (on-line) [182,66 KB]
Instrukcja nr 5 - Dyrektora DODN we Wrocławiu dotycząca prowadzenia ewaluacji form doskonalenia [134,11 KB]
Skip to content