Relacja z konferencji „Zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży w czasie pandemii” organizowanej przez Filię DODN w Legnicy

Opracowała: Urszula Tkaczyk nauczyciel-konsultant w DODN we Wrocławiu, Filia w Legnicy

 

 

W odpowiedzi na rosnącą wśród nauczycieli potrzebę poszerzania wiedzy na temat wspierania uczniów w czasie pandemii, Zespół ds. Promocji Zdrowia zaproponował konferencję „Zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży w czasie pandemii”, która odbyła się 12 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
Konferencję otworzył Pan Jan Lewandowski, Kierownik Filii DODN w Legnicy, wprowadzając odbiorców w tematykę spotkania, podkreślając  jej doniosłość  w czasie  pracy zdalnej.

W części wykładowej pierwsza prelegentka, Pani Karolina Głuszek, nauczycielka-konsultantka wałbrzyskiej filii DODN, w swoim wystąpieniu pt. „Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży w czasie pandemii”, omówiła stan psychiczny uczniów w czasie pandemii w świetle badań naukowych. Konsultantka odniosła się zarówno do pierwszych symptomów trudności emocjonalnych, które  szybko zauważone  mogą zapobiec rozwojowi kolejnych trudności w funkcjonowaniu uczniów oraz ich bliskich, jak i tych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu młodych ludzi. Poza wskazaniem różnych form wsparcia, podała nazwy instytucji, które niosą specjalistyczną pomoc w sytuacjach wystąpienia trudności emocjonalnych. Wymieniając liczne formy pracy wzmacniającej dobrostan psychiczny uczniów, wskazała między innymi na udokumentowane korzyści wynikające z obcowania z naturą.

Pan Lech Stempel, nauczyciel-konsultant DODN we Wrocławiu, w wykładzie „Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie” omówił koncepcję  Polskiej Szkoły Promującej Zdrowie, której długofalowe działania  opierają się na czteroetapowym cyklu. Następnie przedstawił sposób koordynowania działań szkół promujących zdrowie na poziomie krajowym i wojewódzkim. Wykład zakończył szczegółowymi informacjami o zasadach przyjmowania szkół do sieci oraz nadawania i odnawiania wojewódzkiego certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

W drugiej części konferencji, poświęconej dobrym praktykom, głos zabrała Pani Monika Fabin, szkolny koordynator Szkoły Promującej Zdrowie. Przedstawiła działania prozdrowotne, jakie podejmowane są w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu. Na uwagę zasługują programy: „Sprawny Dolnoślązaczek kl. I-III”, „Umiem pływać kl. I-III”, „Aktywne Szkoły Multisport”, „Śniadanie daje moc”, „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Bicie rekordu świata w wychowaniu fizycznym online”. Poza troską o kondycję fizyczną i prawidłowe odżywianie dzieci, kadra pedagogiczna dba o prawidłowy rozwój ich inteligencji emocjonalnej. Uczniowie mogli podwyższyć umiejętności współpracy, poczucia wartości własnej dzięki udziałowi w programie „Zdobądź Everest”. Cała społeczność uczniowska uczestniczy w programie „Spójrz Inaczej”, który jest elementem profilaktyki społecznie nieakceptowanych zachowań.

O projektach promujących zdrowie  w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach opowiedziała Pani Ewelina Róg, szkolny koordynator Szkoły Promującej Zdrowie. Bardzo ważną  inicjatywą w zrozumieniu sytuacji pandemicznej był udział uczniów w XVI konferencji uczniowskiej z cyklu „Dzieci mają głos” pt. „Koronawirus – i o co tyle hałasu”. Uczniowie mieli okazję, aby poznać wzajemne odczucia, poglądy, a także obawy i wątpliwości związane  z życiem w czasie pandemii. Wcielali się  w role ekspertów różnych resortów i zastanawiali się nad praktycznymi rozwiązaniami, aby poprawić bezpieczeństwo. „Hałasowi mówimy stop!” to tytuł kolejnego programu, w ramach którego uczniowie zaproponowali bardzo interesujące kąciki  pracy w ciszy. „Poznaj z nami SuperMoce”, „Barometr uczuć” to z kolei programy, które zapraszały uczniów do głębszego poznania siebie.

„Propozycje aktywizacji ruchowych uczniów z wykorzystaniem TIK podczas nauki zdalnej” to z kolei tytuł wystąpienia Pani Sylwii Nadolskiej, nauczycielki-konsultantki DODN we Wrocławiu. Po omówieniu pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka, przypomniała uczestnikom spotkania o konsekwencjach niedostatku ruchu w naszym życiu. Następnie zarekomendowała program MEiN i AWF, który ma pomóc uczniom aktywnie wrócić do szkół po pandemii. Prelegentka, powołując się na badania, przekonywała uczestników konferencji do aktywności fizycznej z wykorzystaniem nowoczesnych mediów, streamingu video, czy aplikacji w telefonach. Następnie zachęcała do udziału w kampanii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego „#BezpieczneDoOdkrycia” w ramach akcji „Odkryj Dolny Śląsk”, wspierającej turystykę regionalną. Kampania będzie promować świadome i bezpieczne podróże „blisko domu”, w miejsca wskazane m.in. przez dolnośląskich przewodników i blogerów. Kampania ma na celu przekonać nas, że na Dolnym Śląsku nie brakuje miejsc nieodkrytych, zakątków położonych z dala od zatłoczonych miast.

Ostatnie wystąpienie pt. „Jestem tym, co jem” należało do Pani Moniki Świerbutowicz, dietetyczki z Poradni Dietetycznej CELFT. Pani omówiła wpływ pandemii na niewłaściwe odżywianie dzieci i młodzieży, rolę szkoły w promowaniu zdrowego odżywiania. Szczególne zainteresowanie uczestników wzbudziła informacja o wpływie otyłości na ciężki przebieg COVID-19.

W konferencji wzięło udział osiemdziesięciu uczestników, którzy wysoko ocenili poziom merytoryczny spotkania w arkuszach ewaluacyjnych. Oto niektóre wypowiedzi: „ciekawe i interesujące szkolenie”, „dziękuję za ciekawe informacje i garść dobrych praktyk”, „bardzo ciekawa konferencja”, „nareszcie konkrety, aż się miło słuchało”, „głowa pełna nowych pomysłów, bardzo mi się podobało szkolenie i wystąpienia każdego z Państwa!”, „poruszane były bardzo ważne kwestie”, „szkolenie na bardzo wysokim poziomie, „super przykłady, dużo konkretów, linki do stron”, „bardzo dobrze przygotowane szkolenie, ciekawi prelegenci, poruszone ważne zagadnienia”, „zagadnienia poruszane w sposób ciekawy, w perspektywie zachodzących zmian”, „bardzo udana i niezwykle potrzebna konferencja”, „Gratuluję !!!! Liczymy na ciąg dalszy. Pozdrawiamy Legnicę …. :”, „baza wielu ciekawych i nowych pomysłów, do wykorzystania w pracy z uczniami”.

Konferencję zamknął Pan Jan Lewandowski, który – dokonując podsumowania poruszanych  kwestii – podkreślił   potrzebę  współpracy środowiskowej  na rzecz systemowej dbałości o dobrostan emocjonalny i fizyczny  dzieci oraz młodzieży.

Moderatorką konferencji, dbającą o sprawny przebieg wydarzenia, była Pani Urszula Tkaczyk, nauczycielka-konsultantka z legnickiej filii DODN.