Relacja z konferencji

Zdolni Zdalnie, czyli model umiejętności STEAM we wspieraniu uzdolnień w szkole

Opracowała: Krystyna Pac-Marcinkowska, nauczyciel konsultant, DODN we Wrocławiu, Filia w Wałbrzychu

 

18 i 19 listopada 2020 r. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Wspierania Uzdolnień pt. Zdolni Zdalnie. W warunkach pandemii miała charakter  zdalny, co wcale nie obniżyło jej merytorycznej wartości, a wręcz wzmocniło przekonanie, że przestrzeń edukacyjna nie ma granic. Elementem tego cyklicznego przedsięwzięcia była konferencja w wałbrzyskiej filii pt. Model umiejętności STEAM we wspieraniu uzdolnień w szkole, która zadziała się w środowisku Microsoft Teams 19 listopada.

Konferencję otworzyła kierownik filii Mariola Berg, eksponując rangę tematu i podkreślając, że model edukacji STEAM obejmuje nie tylko przedmioty ścisłe, ale i wszystkie pozostałe, ucząc wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym, kreatywności oraz współpracy w zespołach.

Wykład wiodący pt. STEAM-owe dziewczyny łamią stereotypy. Robotyka, programowanie, nowe technologie „tylko” dla dziewcząt wygłosił Krzysztof Kaszuba z KidsTech – Centrum Robotyki, Programowania i Nowych Technologii, działającego przy Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Temat wystąpienia był oczywiście nieco prowokacyjny, gdyż nowoczesne technologie nie znają ograniczeń ze względu na płeć. Chodziło jednak o zasygnalizowanie, że w obiegu społecznym i – niestety – czasem w szkole funkcjonuje stereotyp, wg którego dziewczęta mają większe zdolności do nauk humanistycznych i społecznych, a chłopcy – do przedmiotów ścisłych i  technicznych. Pan Kaszuba, posługując się atrakcyjną prezentacją, zwrócił uwagę na  zmianę hierarchii ważności mediów w życiu młodych ludzi, ich odejście od tradycyjnej książki na rzecz treści w smartfonie, tablecie, komputerze i telewizji. Podkreślił, że dzieci uczą się skuteczniej dzięki zaangażowaniu w proces twórczy, samodzielnemu rozwiązywaniu problemów, współpracy z innymi osobami. Oznacza to oczywiście, że współczesny nauczyciel powinien kreować jak najwięcej takich sytuacji na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Drugie wystąpienie pt. Model zdolności w realizacji pracy zdalnej – jak indywidualizować pracę z uczniem zdolnym w systemie online? miało na celu uświadomić, że praca zdalna jeszcze bardziej zobowiązuje do spersonalizowanej edukacji, uwzględnienia potrzeb i możliwości ucznia, w tym ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Krystyna Pac-Marcinkowska, nauczycielka konsultantka wałbrzyskiej filii DODN, podkreśliła, że model zdolności został wzbogacony o kontekst środowiska cyfrowego, które  obok środowisk szkolnego, rodzinnego i rówieśniczego – zaczyna odgrywać kluczową rolę w rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Następnie Karolina Głuszek zaprezentowała temat: Jak rozwijać potencjał twórczy uczniów dzięki ekspresji artystycznej w sytuacji pracy zdalnej? Nauczycielka konsultantka wałbrzyskiej filii DODN zaprezentowała aplikacje i programy przydatne w organizowaniu wirtualnych wystąpień, zachęciła do korzystania z wizualnych notatek w wersji tradycyjnej (doodle, mapy mentalne, komiksy) oraz w wersji elektronicznej, pozwalających na ożywienie obrazów, uczynienie ich bardziej dynamicznymi.  Podzieliła się pomysłami na prezentowanie talentów artystycznych dzieci i młodzieży z wykorzystaniem platform edukacyjnych.

Ostatnia część konferencji  polegała na upowszechnianiu przykładów  dobrych praktyk w obszarze wspierania uzdolnień w przestrzeni cyfrowej. Ciekawymi rozwiązaniami podzielili się przedstawiciele szkół należących do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia z rejonu wałbrzyskiego. Marcin Kuc, nauczyciel i doradca zawodowy ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy zaprezentował prowadzone przez placówkę badania indywidualnych preferencji dzieci i młodzieży z wykorzystaniem TIK oraz liczne narzędzia do efektywnej i atrakcyjnej nauki zdalnej. Paweł Łuczyński, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jan Kochanowskiego w Wałbrzychu, pokazał na konkretnych przykładach, jak można wspierać zainteresowania i uzdolnienia uczniów w okresie pandemii, korzystając z możliwości różnych platform edukacyjnych, aplikacji i programów, wykorzystując przy tym zaangażowanie i kreatywność nauczycieli.  Marta Młyńczyk, nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu i doradca metodyczny z zakresu fizyki i informatyki, podała przykłady wspierania uzdolnień w szkole zawodowej, zwracając uwagę na aktywny udział nauczycieli i młodzieży w wydarzeniu  #CodeWeek2020 oraz realizację działań, które pozwalają wspierać pasje i uzdolnienia w wydaniu online.

Dwugodzinna konferencja obfitowała w ważne treści, które – jak mają nadzieję organizatorzy – zostaną wykorzystane w praktyce szkolnej nie tylko w trudnym czasie sanitarnych ograniczeń, ale również w rutynowych działaniach szkoły na rzecz wspierania rozwoju uczniów. Nikt przecież nie ma wątpliwości, że budując nowoczesne społeczeństwo informacyjne należy mądrze wykorzystywać nowoczesne technologie i STEAM-owy model nauczania.