Relacja z wydarzenia:

„Jak wspierać uczniów z depresją?”, czyli o seminariach wałbrzyskiej filii DODN poświęconych zagadnieniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Opracowała: Karolina Głuszek, Nauczyciel-konsultant DODN filia Wałbrzych

 

Depresja wśród dzieci i młodzieży jest coraz częściej podnoszoną kwestią w przestrzeni publicznej. Rosnąca potrzeba poszerzenia wiedzy z tego obszaru wśród obiorców oferty Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu stała się inspiracją do zorganizowania i przeprowadzenia seminarium pn. „Jak wpierać ucznia z depresją?” w wałbrzyskiej filii placówki. Ze względu na bardzo dużą liczbę zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu, seminarium doczekało się dwóch edycji: 12 i 26 stycznia 2021 r. W wydarzeniu wzięło udział ponad sto osób, z czego blisko sześćdziesiąt zalogowało się na platformie Microsoft Teams w pierwszym terminie.

Seminarium 12 stycznia otworzyła Krystyna Pac-Marcinkowska – nauczyciel-konsultant Filii DODN w Wałbrzychu, natomiast spotkanie 26 stycznia 2021 r. rozpoczęła Mariola Berg, Kierownik Filii DODN w Wałbrzychu. Obie panie wprowadziły uczestników w problematykę szkolenia, akcentując jej rangę nie tylko w czasie pandemii.

Na spotkaniach głos zabrały te same prelegentki, specjalistki z zakresu psychologii i pedagogiki. Wykład pt. „Depresja – choroba, która dotyka coraz więcej osób na świecie…” wygłosiła Justyna Cader, psycholog szkolny z IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu. Wprowadziła uczestników w tematykę depresji jako choroby, która dotyka coraz szersze grupy społeczne, w tym młodzież szkolną i dzieci. Poza medycznym przybliżeniem oblicza choroby, prelegentka przytoczyła liczne dane statystyczne, które jeszcze bardziej podkreśliły rozległość i zakres problematyki depresji w pracy nauczycieli. Po wystąpieniu,  które wielu odbiorcom uświadomiło rozmiar konsekwencji społecznych choroby, przyszedł czas na ukazanie różnych form pracy wychowawczej z uczniami doświadczającymi objawów depresji.

Jako pierwsza podzieliła się praktycznymi rozwiązaniami w bezpośredniej pracy z uczniem Marta Mikołajczyk, pedagog, która – podobnie jak przedmówczyni – zawodowo jest związana z IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu. W swoim wystąpieniu pt. „Mój uczeń cierpi na depresję – jak mu pomóc? odniosła się do różnych sposobów wspierania uczniów i ich rodzin, uzależnionych od etapu rozpoznania choroby, stopnia zaakceptowania jej przez poszczególnych członków rodziny oraz jej przebiegu. Poza praktycznymi poradami, dotyczącymi pracy z uczniami borykającymi się z depresją oraz z ich rodzinami, pedagog zaprezentowała szereg materiałów dostępnych za pośrednictwem stron internetowych, które mogą być wykorzystane w pracy pedagogicznej.

Kolejnym elementem seminarium było wystąpienie pt. „Depresja dotyka całą rodzinę. Jak ją efektywnie wesprzeć?” Joanny Augun-Ziejło, psychologa z inicjatywy społecznej „Kropka – Centrum Wspierania i Rozwoju Rodziny”. Na początku specjalistka odniosła się do zróżnicowanych symptomów choroby, ze wskazaniem charakterystycznego zachowania osób z poszczególnych grup wiekowych. Były to cenne informacje w kontekście bardziej świadomego niesienia pomocy dzieciom i młodzieży. W dalszej części, podobnie jak jej poprzedniczki, odniosła się do praktycznych rozwiązań, eksponując  sposoby współpracy z rodzinami osób chorych na depresję. Zaproponowała uczestnikom test badający wiarę we własne możliwości jako narzędzie, które może posłużyć zarówno nauczycielom, jak i rodzicom, wspierającym dziecko w chorobie. Pani psycholog wskazywała na konieczność patrzenia na problem depresji jako kwestii dotyczącej nie jednostki, ale całej grupy – zwłaszcza  rodziny i środowiska rówieśniczego.  Uświadomiła pewne naznaczenie społeczne osób cierpiących na depresję, wynikające najczęściej z niskiej świadomości na temat choroby.

Podczas swojego wystąpienia Pani psycholog odpowiadała na pytania uczestników seminarium. Odnosiła się do nich także kolejna prelegentka – Karolina Głuszek, nauczyciel-konsultant wałbrzyskiej filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, inicjatorka całego przedsięwzięcia. W swoim wystąpieniu „Gdzie szukać pomocy dla ucznia w depresji  i jego bliskich?” wskazała miejsca, w których zarówno uczniowie, jak i ich rodzice oraz nauczyciele mogą szukać pomocy w sytuacji zetknięcia się z chorobą i koniecznością niesienia pomocy osobom nią dotkniętych. Podała szereg instytucji, które statutowo zajmują się wspieraniem dzieci, młodzieży i osób dorosłych w depresji. Zaprezentowała też strony internetowe, informujące o możliwościach specjalistycznego wsparcia w sytuacji kryzysowej, związanej z depresją. Konsultantka przygotowała dodatkowo wykaz aktualnie działających telefonów zaufania i wsparcia, omawiając ich funkcjonalność w zależności od zgłaszanej lub rozpoznanej potrzeby.

Podsumowania seminariów dokonała również Pani Karolina Głuszek, eksponując najistotniejsze kwestie poruszone podczas spotkań oraz podkreślając wartość współpracy różnych podmiotów w środowisku osoby chorej. Zaapelowała do uczestników seminariów, by w ramach działań profilaktycznych w środowisku szkolnym, dbali o budowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów z rozpoznaną depresją, efektywnie wspierali ich i osoby z najbliższego otoczenia, korzystając z pomocy specjalistów oraz odpowiednich służb i instytucji.

Ewaluacja seminarium pokazała, że jego uczestnicy byli bardzo zadowoleni z podjętej tematyki, podkreślali wartość wskazywanych porad praktycznych. Potwierdzili, że w środowisku edukacyjnym istnieje duża potrzeba podejmowania kwestii zdrowia psychicznego uczniów.