I spotkanie Sieci współpracy „Wzajemna pomoc uczniowska”

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza

nauczycieli, wychowawców klas i opiekunów samorządów szkolnych/rzeczników praw ucznia

na bezpłatną sieć współpracy on-line (20h)

„Wzajemna pomoc uczniowska”

I spotkanie: 07.06.2021, godz. 15.00-16.30

(za pośrednictwem platformy Microsoft Teams)

Zajęcia będą kontynuowane w roku szkolnym 2021/2022.

Wszyscy z niecierpliwością oczekiwaliśmy powrotu do szkół i placówek. Zdając sobie sprawę, że będzie to skomplikowany i trudny, nie tylko dla uczniów proces, jesteśmy gotowi na wsparcie działań szkół. Przygotowany projekt edukacyjny „DODN ŁĄCZY LUDZI I IDEE” jest naszą odpowiedzią na przyjęty przez MEiN nowy, siódmy priorytet „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią”.

W priorytecie 7. MEiN wspomina o potrzebie stworzenia warunków do jeszcze większej aktywności samorządu uczniowskiego oraz wzmocnienia roli wolontariatu szkolnego – organizacji samopomocy koleżeńskiej.

Proponujemy więc dla opiekunów samorządów szkolnych/rzeczników praw ucznia, wychowawców klas stworzenie sieci współpracy pod tytułem „Wzajemna pomoc uczniowska”.

Zdajemy sobie sprawę, że czas być może nie jest naszym sprzymierzeńcem, tym niemiej, nie powinniśmy czekać. My wiemy jak rozruszać i wzmocnić działania uczniów, państwo posiadają wiele przykładów dobrej praktyki. Musimy się więc tym ze sobą podzielić i określić, kto jeszcze będzie mógł nas w tym wzmocnić.

ZAPISY

1. Poprzez Link: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=14991

lub

2. Poprzez wysłanie Formularza zgłoszenia udziału (Załącznik), który należy czytelnie wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać e-mailem na adres: dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl

Bliższych informacji udziela:

Zygmunt Korzeniewski; e-mail: zygmunt.korzeniewski@dodn.dolnyslask.pl tel. 508 690 957

 

 

 

Powrót do góry