Kurs doskonalący dla nauczycieli języka niemieckiego w zakresie metodyki wczesnego nauczania języka

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze w partnerstwie z Powiatem Görlitz realizuje od 1 września 2020 r. polsko-niemiecki projekt Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Powiatu Görlitz.

W ramach projektu zapraszamy nauczycieli języka niemieckiego zatrudnionych w placówkach przedszkolnych, zespołach szkolno-przedszkolnych oraz szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi na nieodpłatny kurs doskonalący w zakresie wczesnego nauczania języka niemieckiego.

Celem kursu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji w zakresie: metodyki wczesnego nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku 3 – 6 lat; projektowania efektywnego procesu nauczania; planowania zajęć językowych i pomocy dydaktycznych.

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych, w ramach których zrealizowane zostaną zastępujące zagadnienia:

 1. Teorie i koncepcje wczesnego nauczania języka obcego (2h).
 2. Rozwijanie zintegrowanych sprawności językowych w wychowaniu przedszkolnym (12h):
  • produktywne i receptywne sprawności językowe,
  • portfolio językowe przedszkolaka,
  • metoda stacji na zajęciach językowych w przedszkolu,
  • fiszki na zajęciach języka niemieckiego w przedszkolu.
 3. Piosenka na zajęciach języka niemieckiego w przedszkolu (4h).
 4. Rozwijanie kompetencji interkulturowej na zajęciach języka niemieckiego w przedszkolu (6h).
 5. Wizyta studyjna w niemieckim przedszkolu (6h).

Kurs będzie prowadzony przez wykwalifikowanych nauczycieli konsultantów Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, wieloletnich wykładowców metodyki nauczania języka niemieckiego, autorów publikacji z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego.

Kurs skierowany jest do czynnych zawodowo nauczycieli języka niemieckiego – absolwentów filologii germańskiej (studia licencjackie lub magisterskie) – zatrudnionych w placówkach przedszkolnych, zespołach szkolno-przedszkolnych oraz szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, które znajdują się w następujących powiatach i gminach Dolnego Śląska:

 • powiat bolesławiecki (Bolesławiec, Bolesławiec – gmina wiejska),
 • powiat jaworski (Bolków, Jawor, Paszowice),
 • powiat jeleniogórski (Janowice Wielkie, Jelenia Góra, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Stara  Kamienica, Szklarska Poręba),
 • powiat kamiennogórski (Kamienna Góra, Kamienna Góra – gmina wiejska, Lubawka),
 • powiat lubański (Lubań, Lubań – gmina wiejska),
 • powiat lwówecki (Gryfów Śląski, Lwówek Śląski),
 • powiat zgorzelecki (Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec, Zgorzelec, Zgorzelec – gmina wiejska). 

Udział w doskonaleniu jest bezpłatny. Uczestnicy projektu, oprócz bezpłatnych zajęć, otrzymają materiały dydaktyczne, zostanie też zapewniony catering (przerwy kawowe) oraz transport na wizytę studyjną w przedszkolu w Saksonii.

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, w następujących terminach:  30.01.2021 r., 13.02.2021 r., 27.02.2021 r., 13.03.2021 r. w godzinach 10:00 – 14:00.

Wizyta studyjna planowana jest na marzec 2021 r. (w dniu roboczym). Termin zostanie podany w lutym 2021 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w związku z sytuacją epidemiologiczną. W razie braku możliwości odbycia wizyty studyjnej w Saksonii zostaną zorganizowane 6-godzinne warsztaty metodyczne w dniu 27.03.2021 r.

Biuro Projektu znajduje się w Filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, tel. 508 690 978,

e-mail: projekt.interreg@dodn.dolnyslask.pl

Aby zgłosić chęć udziału w kursie, należy wypełnić kartę zgłoszenia i przesłać ją mailowo do Biura Projektu. Karta zgłoszenia uczestnictwa do pobrania tutaj.

Powrót do góry