Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – KK01/L

Uwaga Ważne

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Filia w Legnicy uruchamia kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – zgoda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 listopada 2021 roku, nr WNKPSE.5471.4.2021.JS.

Koszt kursu: 2520 zł.

Kurs jest realizowany zgodnie z nowym programem zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej i nadaje pełne kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Zajęcia na kursie będą realizowane w formule hybrydowej.

Kurs obejmuje takie obszary tematyczne jak:

   1. przywództwo edukacyjne w szkole
   2. przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
   3. polityka oświatowa: dyrektor jako lider w środowisku
   4. zarządzanie zasobami ludzkimi
   5. zarządzanie strategiczne
   6. zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

Uczestnictwo w kursie otwiera nie tylko możliwość pogłębienia wiedzy na temat zarządzania w oświacie, ale również poznania mechanizmów efektywnej współpracy, współdziałania i przywództwa.

Kurs jest adresowany zarówno do obecnych dyrektorów, jak i nauczycieli, którzy dopiero zamierzają dyrektorami zostać oraz tych, którzy są zainteresowani własnym rozwojem zawodowym i osobistym.

Zajęcia na kursie poprowadzą specjaliści i eksperci w zakresie przywództwa, psychologii społecznej i zarządzania, programowania pracy szkół i placówek, ewaluacji, kontroli zarządczej i prawa oświatowego. Z uwagi na sytuację epidemiczną kurs będzie realizowany w formule hybrydowej z wykorzystaniem platformy Windows 365 Microsoft Teams.

Pierwsze zajęcia na kursie odbędą się w dniu 17 grudnia 2021 roku o godzinie 15.30 w Zamku Piastowskim w Legnicy, sala 217, II piętro.

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca i istnieje możliwość dołączenia do uczestników kursu.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszę o przesłanie zgłoszeń na adres:

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Filia w Legnicy, Plac Zamkowy 1, 59-220 Legnica

lub e-mailem: dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl

Zgłoszenia można również dokonać na pierwszych zajęciach.

 

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu:

Jan Lewandowski, tel. 508 691 197,

e-mail: jan.lewandowski@dodn.dolnyslask.pl

 

Zapisy:

tel. 508 691 162

e-mail: dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl

 

link do zapisów:

 

https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=15826

Powrót do góry