Nowy projekt dla przedszkoli na obszarze polsko-saksońskiego pogranicza

Nowy projekt dla przedszkoli na obszarze polsko-saksońskiego pogranicza

Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada to polsko-niemiecki projekt, który powstał na podstawie doświadczeń i wniosków zakończonego w 2019 r. projektu Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada.

Podobnie jak w pierwszym projekcie, partnerami i realizatorami są Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (jako partner wiodący) oraz Powiat Görlitz. W jego imieniu wykonawcą zadań projektowych jest Saksońska Placówka ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich (LaNa). Jest to instytucja wspierająca nauczycieli przedszkolnych oraz transgraniczną współpracę przedszkoli na polsko-czesko-saksońskim obszarze przygranicznym w zakresie wczesnej nauki języka kraju sąsiada.

Projekt Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem finansowany jest, podobnie jak poprzedni, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Powiatu Görlitz.

W projekcie Duzi i Mali razem zaplanowano trzy zadania: doskonalenie i wsparcie nauczycieli pracujących w wychowaniu przedszkolnym w zakresie języka i kultury kraju sąsiada, opracowanie polsko-niemieckich materiałów dydaktycznych dla przedszkoli oraz nawiązanie nowych transgranicznych polsko-niemieckich partnerstw przedszkoli, w ramach których zostaną przeprowadzone różnorodne, wspólne projekty dla dzieci przedszkolnych.

Zadania te zostaną zrealizowane zarówno w jeleniogórskiej filii DODN, jak i w Görlitz, m.in. poprzez różne formy doskonalenia, w tym polsko-niemieckie warsztaty metodyczne dla nauczycieli oraz kursy języka kraju sąsiada (polskiego i niemieckiego). W Jeleniej Górze odbędą się także kursy metodyczne w zakresie wczesnego nauczania języka niemieckiego, skierowane przede wszystkim do polskich nauczycieli języka niemieckiego z byłych gimnazjów, którzy w wyniku ostatniej reformy edukacji prowadzą obecnie nauczanie języka niemieckiego w przedszkolach. Ta forma wsparcia pozwoli im na rozwijanie swojej wiedzy i umiejętności w zakresie specyfiki i metodyki nauczania języka w wychowaniu przedszkolnym. Podczas trwania projektu, w ramach realizacji działań partnerskich pomiędzy polskimi i niemieckimi przedszkolami, nie zabraknie także wyjazdów studyjnych, które pozwolą nauczycielom wychowania przedszkolnego na wymianę doświadczeń.

Niezwykle ważną częścią projektu są działania skierowane bezpośrednio do dzieci przedszkolnych. Dzięki polsko-niemieckim projektom partnerskim przedszkoli oraz wspólnym festynom dla dzieci, przedszkolaki będą miały okazję poznać swoich sąsiadów i ich codzienne życie.

W ramach projektu powstaną także polsko-niemieckie materiały edukacyjne dla przedszkoli, które opracuje grupa ekspercka, złożona z polskich i niemieckich nauczycieli wychowania przedszkolnego. Opracowane publikacje będą udostępniane wszystkim zainteresowanym nieodpłatnie.

Projekt skierowany jest do nauczycieli pracujących w placówkach przedszkolnych w powiatach i gminach pogranicza polsko-saksońskiego, takich jak:  bolesławiecki (Bolesławiec, Bolesławiec – gmina wiejska), jaworski (Bolków, Jawor, Paszowice), jeleniogórski (Jelenia Góra, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Szklarska Poręba), kamiennogórski (Kamienna Góra, Kamienna Góra – gmina wiejska, Lubawka), lubański (Lubań, Lubań – gmina wiejska), lwówecki (Gryfów Śląski, Lwówek Śląski), zgorzelecki (Zgorzelec, Zgorzelec – gmina wiejska, Bogatynia, Sulików, Węgliniec).

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2020 roku, a zakończy 30 czerwca 2022 roku.

Organizatorzy projektu mają nadzieję, że wypracowane polsko-niemieckie innowacyjne programy, materiały oraz publikacje będą mogły być stale stosowane w praktyce przedszkolnej oraz przyczynią się do trwałego rozwoju wspólnej polsko-saksońskiej oferty edukacyjnej w obszarze wychowania przedszkolnego.

Powrót do góry

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami o DODN! Zapisz się