Andrzej Sieradzki

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek, godz.  13.00-17.00; czwartek 8.00-12.00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Obszary:

 • wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela,
 • nowoczesne trendy w nauczaniu wspieranym TIK,
 • praca z aplikacjami wykorzystywanymi w podstawie programowej – kodowanie i programowanie,
 • obsługa oraz wykorzystanie tablic interaktywnych w procesie nauczania,
 • multimedia w przedmiocie technika.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Bogusława Bogucka

nauczyciel-konsultant

Konsultacje:

Obszary:

 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • awans zawodowy nauczycieli,
 • edukacja przyrodnicza i ekologiczna,
 • organizacja i zarządzanie oświata,
 • profilaktyka w wychowanie,
 • komunikacja interpersonalna,
 • kompleksowe wspomaganie szkół, programy wsparcia.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Ewa Wierbiłowicz

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek, godz.  13.00-17.00, czwartek 8.00-12.00

Obszary:

 • organizacja i zarządzanie oświatą,
 • nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły,
 • diagnoza i kierunki rozwoju szkoły,
 • uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • pomiar dydaktyczny,
 • uczeń uzdolniony,
 • edukacja przyrodnicza i ekologiczna,
 • dydaktyka i metodyka przedmiotów przyrodniczych.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Katarzyna Baeck-Kamińska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek: godz.  13.00-17.00, czwartek: 8.00-12.00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Obszary:

 • diagnozowanie i ewaluacja,
 • nadzór pedagogiczny,
 • ocenianie,
 • psychologia społeczna,
 • kompetencje kluczowe,
 • kompleksowe wspomaganie szkół i placówek, programy wsparcia,
 • indywidualizacja pracy z uczniem.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Małgorzata Bieńkowska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek, godz.  9.00-10.00; wtorek 10.00-11.00; środa 14.00-15.00; czwartek 12.00-13.00; piątek 8.00-9.00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Obszary:

 • metodyka nauczania matematyki na II i III etapie edukacyjnym,
 • eksperyment w nauczaniu matematyki,
 • wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów,
 • ocenianie w nauczaniu,
 • TIK w nauczaniu matematyki,
 • zarządzanie czasem w szkole.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Małgorzata Grzelczyk

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: poniedziałek: godz. 14.00–17.00, wtorek: godz. 10.00–13.00, piątek: godz. 8.00–10.00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Obszary:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • organizacja i zarządzanie oświatą,
 • specjalne potrzeby edukacyjne,
 • pomoc psychologiczno–pedagogiczna,
 • terapie zaburzeń rozwoju,
 • profilaktyka uzależnień,
 • współpraca z rodzicami,
 • promocja zdrowia,
 • kompleksowe wspomaganie placówek oświatowych.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Zygmunt Korzeniewski

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek: 14:00–17:00, wtorek: 10:00–12:00, środa: 14:00–17:00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Obszary:

 • organizacja i zarządzanie oświatą, w tym zarządzanie strategiczne,
 • public relations, marketing usług oświatowych,
 • komunikacja społeczna, w tym m.in. komunikacja interpersonalna,
 • rozwiązywanie konfliktów w szkole,
 • współpraca szkoły z samorządem lokalnym,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie w szkole,
 • samorząd uczniowski, wolontariat,
 • kompetencje kluczowe: kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa.
 • rodzice w szkole, rada rodziców, rada szkoły,
 • nowoczesne metody i techniki nauczania WOS.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami o DODN! Zapisz się