Andrzej Sieradzki

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: od poniedziałku do piątku w godz.  13.00-14.00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Obszary:

 • wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela,
 • nowoczesne trendy w nauczaniu wspieranym TIK,
 • praca z aplikacjami wykorzystywanymi w podstawie programowej – kodowanie i programowanie,
 • obsługa oraz wykorzystanie tablic interaktywnych w procesie nauczania,
 • multimedia w przedmiocie technika.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Bogusława Bogucka

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: poniedziałek w godz. 9.00-10.30;  środa w godz. 9.00-10.00

Obszary:

 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • awans zawodowy nauczycieli,
 • edukacja przyrodnicza i ekologiczna,
 • organizacja i zarządzanie oświata,
 • profilaktyka w wychowanie,
 • komunikacja interpersonalna,
 • kompleksowe wspomaganie szkół, programy wsparcia.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Ewa Wierbiłowicz

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: od poniedziałku do piątku w godz.  14.00-15.00

Obszary:

 • organizacja i zarządzanie oświatą,
 • nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły,
 • diagnoza i kierunki rozwoju szkoły,
 • uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • pomiar dydaktyczny,
 • uczeń uzdolniony,
 • edukacja przyrodnicza i ekologiczna,
 • dydaktyka i metodyka przedmiotów przyrodniczych.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Katarzyna Baeck-Kamińska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek: godz.  9.00-11.00, czwartek: 8.00-11.00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Obszary:

 • diagnozowanie i ewaluacja,
 • nadzór pedagogiczny,
 • ocenianie,
 • psychologia społeczna,
 • kompetencje kluczowe,
 • kompleksowe wspomaganie szkół i placówek, programy wsparcia,
 • indywidualizacja pracy z uczniem.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Magdalena Pabian

Doradca metodyczny

Konsultacje: poniedziałek 9:00 – 12:00  środa 10:00 – 16:00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego w DODN we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze

Wspomaganie nauczycieli języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie:

 • rozwijania umiejętności metodycznych;
 • planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywania, doboru i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowania działań innowacyjnych.
 • doradztwo zawodowe
 • coaching

Konsultacje indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Małgorzata Bieńkowska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek, godz.  9.00-10.00; wtorek 10.00-11.00; środa 14.00-15.00; czwartek 12.00-13.00; piątek 8.00-9.00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Obszary:

 • metodyka nauczania matematyki na II i III etapie edukacyjnym,
 • eksperyment w nauczaniu matematyki,
 • wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów,
 • ocenianie w nauczaniu,
 • TIK w nauczaniu matematyki,
 • zarządzanie czasem w szkole.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Małgorzata Grzelczyk

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: poniedziałek: godz. 9.00–11.00, wtorek: godz. 9.00–10.00, środa: godz. 13.00–14.00, czwartek: godz. 13.00–14.00,

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Obszary:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • organizacja i zarządzanie oświatą,
 • specjalne potrzeby edukacyjne,
 • pomoc psychologiczno–pedagogiczna,
 • terapie zaburzeń rozwoju,
 • profilaktyka uzależnień,
 • współpraca z rodzicami,
 • promocja zdrowia,
 • kompleksowe wspomaganie placówek oświatowych.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Zygmunt Korzeniewski

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek: 12.00–15.00, środa: 13.00–15.00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Obszary:

 • organizacja i zarządzanie oświatą, w tym zarządzanie strategiczne,
 • public relations, marketing usług oświatowych,
 • komunikacja społeczna, w tym m.in. komunikacja interpersonalna,
 • rozwiązywanie konfliktów w szkole,
 • współpraca szkoły z samorządem lokalnym,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie w szkole,
 • samorząd uczniowski, wolontariat,
 • kompetencje kluczowe: kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa.
 • rodzice w szkole, rada rodziców, rada szkoły,
 • nowoczesne metody i techniki nauczania WOS.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami o DODN! Zapisz się