Seminarium online: „Atrakcyjna nauka zawodu – współpraca szkoły i pracodawców”

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Filia w Wałbrzychu

serdecznie zaprasza na seminarium online

„Atrakcyjna nauka zawodu współpraca szkoły i pracodawców”

Termin:  09.02.2021r. , godz. 14.00-17.00

Czas trwania: 4 godz.
Miejsce: Microsoft Teams

 

Program:

14.00-14.10

Otwarcie seminarium
– Mariola Berg, Kierownik Filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Wałbrzychu

14.10-14.30

Prawne aspekty współpracy szkoły i pracodawców
– Małgorzata Reichel, nauczyciel konsultant Filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Wałbrzychu

14.30-14.55

Współpraca szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami w województwie dolnośląskim – Raport
 Iwona Stach-Janyst, Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

14.55-15.20

Szkoła zawodowa a potrzeby rynku pracy. Różne aspekty współpracy szkoły z pracodawcami
– Iwona Hnatiuk, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu

15.20-15.45

Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+
–  Kinga Motysia, Agnieszka Włodarczyk, Przedstawicielki Biura Kształcenia Zawodowego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

15.45-16.10

Dobre praktyki w obszarze współpracy szkoły z pracodawcą
– dr Ewa Łabno-Falęcka, Dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.

16.10-16.25

Centrum szkoleniowe WSSE
  Anna Kaczmarczyk, Klaster Edukacyjny INVEST in EDU Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

16.25-16.50

Kształcenie dualne – organizacja kształcenia pracowników młodocianych w kontekście współpracy z pracodawcami
  Małgorzata Lucińska, Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu

16.50-17.00

Podsumowanie spotkania
– Małgorzata Reichel, nauczyciel konsultant Filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Kartę zgłoszenia (
załącznik) prosimy kierować na adres:
dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl

lub zapisy elektroniczne: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=14527
Informacja telefoniczna: tel. +48 508 690 899

Bliższych informacji udziela Małgorzata Reichel, nauczyciel konsultant, tel.  508 691 094,
mail: malgorzata.reichel@dodn.dolnyslask.pl

Powrót do góry