Seminarium online Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w okresie pandemii

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu serdecznie zaprasza dyrektorów i kadrę kierowniczą  dolnośląskich szkół i placówek
na bezpłatne seminarium pt.

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w okresie pandemii,

które odbędzie się 8 czerwca 2021 r. w godzinach od 14.00 do 17.00
za pośrednictwem platformy MS Teams.

Program seminarium:

14.00-14.10 – Rozpoczęcie seminarium, przywitanie gości i uczestników, Mariola Berg, Kierownik wałbrzyskiej filii DODN we Wrocławiu

14.10-14.25 – Sprawowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki w okresie pandemii,
Mariola Berg, Kierownik wałbrzyskiej filii DODN we Wrocławiu

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa

14.25-14.40 – Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych, dr Robert Kaśków, doradca metodyczny w zakresie etyki
w DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu.

14.40-14.55 – Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym
uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych
, Małgorzata Reichel, nauczyciel-konsultant  DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu

14.55-15.10 – Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, Karolina Głuszek, nauczyciel-konsultant  DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu

15.10-15.25 – Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych, Łukasz Franków, nauczyciel-konsultant  DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu

15.25-15.40 – Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów, Krystyna Pac-Marcinkowska, nauczyciel-konsultant  DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu

15.40-15.55 – Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021,
dr Małgorzata Kucharska, doradca metodyczny w zakresie filozofii i języka polskiego w DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu

15.55-16.40 – Panel dyskusyjny – wpływ funkcjonowania szkoły w warunkach pracy zdalnej na realizację kierunków polityki oświatowej państwa.

16.40-16.50 – Podsumowanie seminarium, Mariola Berg

 

Karta zgłoszeń

Karty zgłoszeń (załącznik) należy wysyłać na adres:
dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl
tel. 508 690 899

Szczegółowych informacji udziela Mariola Berg,
tel. 508 690 993

Powrót do góry