Seminarium: „SZKOŁA WIĘZI SAKRAMENTALNEJ”

SEMINARIUM: SZKOŁA WIĘZI SAKRAMENTALNEJ

Termin: 6-8 czerwca 2022

Miejsce: DFS ul. Świdnicka 18, 55-050 Sulistrowiczki

            Dynamiczny proces zmian kulturowych wprowadza wiele niepokoju wobec nowych wyzwań społecznych, którego ważnym obszarem są relacje interpersonalne. Formacja podmiotowa nauczycieli może skutecznie przyczyniać się do aktywnego oddziaływania na wychowanków w sposobie percepcji przyswajanych treści jak również budowania więzi międzyosobowych opartych na zdrowych zasadach pracy pedagogicznej pomiędzy nauczycielami, katechetami a uczniami. Seminarium to inspiracja i konkretna pomoc dla księży katechetów, z których część posługuje w duszpasterstwie rodzin. Narzędzia, metody, sprawdzone pomysły, warsztaty, wymiana doświadczeń między małżeństwami i księżmi.

Poruszane tematy:

  • Inspiracje Biblijne –figury i postawy towarzyszenia duchowego na drogach wiary Kontekst społeczny – świat, w którym żyjemy, rodzina i Kościół w postmodernizmie, blaski i cienie;
  • Antropologia kultury – więzi społeczne (uczeń, rodzic, katecheta), ich dynamika, ekspresja, zależności i współistnienie;
  • Wybrane zagadnienia z duchowościpsychologii (podmiotowość, przedmiotowość), warunkujące proces więzi społecznych, z uwzględnieniem życia rodzinnego, sakramentu małżeństwa i kapłaństwa;

Informacje i zapisy http://formacja.archidiecezja.wroc.pl/

Organizator: Akademia Rodziny AUGUSTYN we Wrocławiu

Powrót do góry
Skip to content