Seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do edukacji, kwalifikacji i rynku pracy”

Szanowni Państwo,
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza na seminarium pt. „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do edukacji, kwalifikacji i rynku pracy”. Seminarium organizowane jest w ramach umowy zawartej w dniu 2 stycznia 2019 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, a Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie na realizację projektu pt. „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK poprzez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.
Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach pozakonkursowych projektów związanych ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji (ZSK) przez Instytut Badań Edukacyjnych.
Seminarium jest dedykowane dyrektorom szkół/placówek oświatowych, doradcom zawodowym oraz nauczycielom realizującym zadania w obszarze doradztwa zawodowego.

W 2019 r. zaplanowano 8 edycji seminarium w powiatach:
Powiat Świdnicki – 21 marca 2019 r.
Powiat Trzebnicki – 14 listopada 2019 r.
Powiat Wrocławski – 16 maja 2019 r.
Powiat Bolesławiecki – 12 czerwca 2019 r.
Powiat Kłodzki – 26 września 2019 r.
Powiat Jeleniogórski – 10 października 2019 r.
Powiat Polkowicki – 14 listopada 2019 r.
Powiat Legnicki – 03 października 2019 r.

Zajęcia zaplanowano w godz. 8.30 – 15.00 (8h dydaktycznych). Udział w seminarium jest bezpłatny dla uczestnika.
Każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów szkoleniowych oraz uzyska certyfikat potwierdzający uczestnictwo w seminarium.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy, w celu przekazania danych do wystawienia imiennego zaproszenia. Osoby zaproszone otrzymają szczegółowy program seminarium oraz informacje o miejscu szkolenia.

tel. kontaktowy: 508-691-087, e-mail: ewa.norkowska@dodn.dolnyslask.pl

Powrót do góry

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami o DODN! Zapisz się