Warsztaty dla dyrektorów i wicedyrektorów z cyklu ŚRODY SZEFÓW

19.10.2022, godz. 13:00-16:00
Regulacje prawne pracy nauczyciela – kodeks pracy a Karta Nauczyciela

• Podstawy prawne
• Nawiązanie, modyfikacja oraz ustanie stosunku pracy
• Pracownik, czy nauczyciel?
• Kiedy stosujemy prawo pracy, a kiedy Kartę Nauczyciela?

Link do zapisów: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=21030
Cena: 120 zł

—————————————————————————–

09.11. 2022, godz. 13.00-16.00
Zakres kontroli szkół – aspekty przedmiotowe i podmiotowe

• Kto i kiedy może kontrolować szkołę: kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
• Rola tzw. policji administracyjnych w funkcjonowanie szkoły
• Co może być przedmiotem kontroli?
• Jakie mogą być konsekwencje kontroli?

Link do zapisów: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=21033
Cena: 120 zł

—————————————————————————–
23.11. 2022, godz. 13.00-16.00
Mobbing, molestowanie oraz rola sygnalisty w szkole

• Siatka pojęciowa
• Uprawnienia pokrzywdzonych
• Obowiązki dyrektora placówki
• Procedury

Link do zapisów: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=21036
Cena: 120 zł

—————————————————————————–

07.12. 2022, godz. 13.00-16.00
Prawo rodzinne a funkcjonowanie szkoły

• Przedmiot prawa rodzinnego
• Podmioty prawa rodzinnego
• Sytuacje wymagające instytucjonalnej interwencji
• Inicjowanie postępowań: instytucje, podmioty
• Udział w sprawach sądowych
• Wykonywanie orzeczeń sądu
• Mediacja, jako forma rozwiązywania konfliktów

Link do zapisów: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=21039
Cena: 120 zł

—————————————————————————————————————————————
Informacje:
•  Udział w warsztatach jest płatny, odbywa się  w formie online
za pomocą Microsoft Office 365, w aplikacji Teams
• Dział Organizacji Szkoleń:   dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl ,
tel.:  +48 508 691 212, 508 691 035
• Koordynator:  dr Jolanta Horyń,  e-mail: jolanta.horyn@dodn.dolnyslask.pl,
tel.: +48 508 691 150
Powrót do góry
Skip to content