Wektory życia – program profilaktyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych

„Wektory życia” to zajęcia psychoedukacyjne służące kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, umożliwiające uczestnikom aktywne poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jaki wpływ na przyszłość mają dzisiejsze wybory? Jak osiągnąć dojrzałość do miłości? Jak i po co dbać o płodność oraz zdrowie prokreacyjne? Jak się przygotować do rodzicielstwa? Jak chronić się przed współczesnymi zagrożeniami? Bazują na grach edukacyjnych i bogatym zestawie pomocy dydaktycznych, w tym aplikacjach webowych.

„Wektory życia” przygotowane zostały w ramach realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, priorytet V. koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja, zadanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, pod kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki, we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Warsztaty poprowadzą przeszkoleni realizatorzy wyposażeni w scenariusze zajęć wraz z prezentacjami multimedialnymi oraz kompletem pomocy dydaktycznych.
Szkolenia w województwie dolnośląskim będą realizowane hybrydowo (7 godzin online i 23 godziny stacjonarne), we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, przez wojewódzkich trenerów programu.

Planowane terminy szkoleń:

• 17 listopada 2023 r.
• 18 listopada 2023 r.
• 19 listopada 2023 r.
• 01 grudnia 2023 r.
• 02 grudnia 2023 r.
• 03 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat programu profilaktycznego „Wektory Życia” udziela Maria Janowska, e-mail: maria.janowska@dodn.dolnyslask.pl, tel. 508-690-961

Załączniki:
1. Ulotka
2. Ramowy program kursu doskonalącego

 

 

 

Powrót do góry
Skip to content