Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.