Ewa Engel

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij:

Konsultacje (telefon, Skype): od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00-10.00 lub w innych godzinach – po wcześniejszym umówieniu się.

Obszary:

 • nauczanie języka niemieckiego na każdym etapie edukacyjnym,
 • metodyka i dydaktyka nauczania języków obcych,
 • neurodydaktyka w praktyce szkolnej.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Jan Lewandowski

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij:

Konsultacje zdalne: od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-13.00, w sprawach pilnych: 14.00-15.00

Obszary:

 • prawo oświatowe,
 • nadzór pedagogiczny,
 • rozwój zawodowy nauczyciela,
 • awans zawodowy nauczyciela,
 • ROS,
 • WDN,
 • organizacja i zarządzanie oświatą,
 • kadra kierownicza oświaty,
 • kontrola zarządcza w szkole,
 • ewaluacja pracy szkoły (wewnętrzna i zewnętrzna),
 • ewaluacja dydaktyczna (zwłaszcza ewaluacja pracy nauczyciela),
 • organizacja pracy zespołów ds. ewaluacji,
 • odpowiedzialność prawna nauczycieli,
 • jakość w edukacji (a zwłaszcza mierzenie jakości pracy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych),
 • planowanie strategiczne,
 • oligofrenopedagogika,
 • technika,
 • samorząd terytorialny,
 • Edukacyjna Wartość Dodana.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Maria Janowska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne (telefoniczne): od poniedziałku do piątku w godz.: 10.00 -11.00 lub w innych godzinach – po wcześniejszym ustaleniu.

Obszary:

 • współpraca z rodzicami
 • komunikacja interpersonalna,
 • coaching edukacyjny,
 • zagadnienia z dziedziny wychowania do życia w rodzinie,
 • BHP w szkole,
 • pierwsza pomoc,
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • etyka.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Urszula Tkaczyk

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij:

Konsultacje (telefon, Skype): od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00-10.00 lub w innych godzinach – po wcześniejszym umówieniu się.

Obszary:

 • podstawa programowa,
 • programy edukacyjne,
 • diagnoza edukacyjna,
 • egzaminy zewnętrzne,
 • ewaluacja,
 • ocenianie,
 • inspirowanie uczniów i nauczycieli do podejmowania wyzwań,
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • edukacja przyrodnicza,
 • specjalne potrzeby edukacyjne.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta