WYSZUKIWARKA

Nazwa kursu Terminy Miasta Zapisy
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - konstruowanie planu rozwoju (zdalne) 2021-08-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego - konstruowanie planu rozwoju 2021-08-24
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - konstruowanie planu rozwoju 2021-08-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - konstruowanie planu rozwoju 2021-08-26
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego - konstruowanie planu rozwoju (zdalne) 2021-08-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - konstruowanie planu rozwoju (zdalne) 2021-08-31
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Edukacja ekologiczna w praktyce szkolnej 2021-09
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Prawne uwarunkowania funkcjonowania świetlic szkolnych 2021-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Programowanie i kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej przy użyciu dostępnych narzędzi cyfrowych 2021-09
2021-09-14
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak mądrze wspierać ucznia uzdolnionego? (zdalne) 2021-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauka programowania w wizualnym środowisku programistycznym Baltie 2021-09
2021-09-21
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauka programowania w wizualnym środowisku programistycznym Baltie (zdalne) 2021-09
2021-09-23
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak mądrze wspierać ucznia uzdolnionego? 2021-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Podstawy programowania w języku Python 2021-09
2021-10-26
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Podstawy programowania w języku Python (zdalne) 2021-09
2021-10-28
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak prawidłowo opracować plan rozwoju zawodowego na okres stażu ? 2021-09
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak prawidłowo opracować plan rozwoju zawodowego na okres stażu? (zdalne) 2021-09
Legnica
SZCZEGÓŁY
Edukacja zdalna z Microsoft Teams 2021-09-07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Trudności emocjonalne uczniów powracających do szkoły (zdalne) 2021-09-07
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Skuteczniej razem – rodzice w systemie oświaty. Budowanie dobrych relacji: poziomy i zasady współpracy (zdalne) 2021-09-08
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak zadbać o popandemiczny dobrostan w szkole.Jak wspierać uczniów w ponownej adaptacji i powrocie do szkolnego rytmu 2021-09-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ice breakers and other short activities to spice up your lessons (warsztaty w języku angielskim) (zdalne) 2021-09-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak chodzony stał się polonezem - ludowe korzenie tańców narodowych (zdalne) 2021-09-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Edukacja zdalna z Microsoft Teams (zdalne) 2021-09-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego (zdalne) 2021-09-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego 2021-09-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak zatańczyć poloneza w przedszkolu. Kroki i figury dla najmłodszych 2021-09-13
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kolor emocji - wzmacnianie podopiecznych poprzez działania plastyczne (zdalne) 2021-09-14
2021-11-23
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Konstruowanie i modyfikacja programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego 2021-09-14
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Re-integracja zespołu klasowego 2021-09-15
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak zatańczyć poloneza w nauczaniu wczesnoszkolnym. Kroki i figury dla najmłodszych 2021-09-15
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Programowanie i kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej przy użyciu dostępnych narzędzi cyfrowych (zdalne) 2021-09-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metodyka edukacji przedszkolnej 2021-09-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu ośmioklasisty z języka niemieckiego 2021-09-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zabawy rytmiczne w pracy z dzieckiem przedszkolnym 2021-09-16
2021-09-21
2022-02
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-20
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak zadbać o dyscyplinę w klasie (zdalne) 2021-09-20
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Uczenie się przez tworzenie (zdalne) 2021-09-20
2021-10-11
2022-01-17
2022-06-13
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
Wrocław4
SZCZEGÓŁY
Re-integracja zespołu klasowego (zdalne) 2021-09-21
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Nauczyciiel w stresie. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? 2021-09-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (zdalne) 2021-09-22
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć gramatyki w szkole podstawowej? (zdalne) 2021-09-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie pakietu biurowego Office 365 w pracy dydaktycznej nauczyciela (zdalne) 2021-09-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak efektywnie wykorzystać TEAMS w pracy zdalnej z uczniami (zdalne) 2021-09-23
2021-12
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z emocjami? Bajki terapeutyczne (zdalne) 2021-09-24
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Piosenka w nauczaniu języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej 2021-09-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauczyciel w roli coacha (zdalne) 2021-09-27
2021-12-08
2022-01-24
2022-03-30
2022-06-14
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
Wrocław4
Wrocław5
SZCZEGÓŁY
Kamishibai jako narzędzie edukacyjne w pracy z dziećmi (zdalne) 2021-09-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego 2021-09-28
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak redukować napięcia emocjonalne w sytuacji trudnej? Ćwiczenia (zdalne) 2021-09-28
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Narzędzia wspierające procesy e-kształcenia: e-learning, e-kursy, sieci współpracy, wideo konferencje, webinaria i wideo lekcje na bazie aplikacji Microsoft Teams – oferta Microsoft dla szkół 2021-09-28
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie uczyć matematyki i innych przedmiotów ścisłych w warunkach pandemii (zdalne) 2021-09-30
2022-02
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Narzędzia wspierające procesy e-kształcenia: e-learning, e-kursy, sieci współpracy, wideo konferencje, webinaria i wideo lekcje na bazie aplikacji Microsoft Teams – oferta Microsoft dla szkół (zdalne) 2021-09-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Efektywne zadania domowe w nauczaniu języków obcych w edukacji tradycyjnej i zdalnej (zdalne) 2021-09-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zdrowie psychiczne nastolatków - depresja (zdalne) 2021-09/2021-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Zdrowie psychiczne nastolatków - na co zwracać uwagę, aby zapobiec tragedii (zdalne) 2021-09/2021-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Zdrowie psychiczne nastolatków - samouszkodzenia (zdalne) 2021-09/2021-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Diagnozowanie zdolności (zdalne) 2021-09/2021-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Agresywne zachowania dzieci przedszkolnych - jak radzić sobie z agresją w przedszkolu (zdalne) 2021-09/2021-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Tańce i proste układy choreograficzne do wykorzystania w pracy z dzieckiem przedszkolnym 2021-10
2022-03
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji (zdalne) 2021-10
Legnica
SZCZEGÓŁY
Formalnoprawne aspekty bezpieczeństwa w szkole 2021-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Formalnoprawne aspekty bezpieczeństwa w szkole (zdalne) 2021-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel (zdalne) 2021-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel - twórczy uczeń 2021-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zajęcia muzyczno-ruchowe, co to jest dźwięk i jak powstaje 2021-10
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Projekty edukacyjne 2021-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel - twórczy uczeń (zdalne) 2021-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Projekty edukacyjne (zdalne) 2021-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu 2021-10
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dziecko w traumie lub chorobie przewlekłej 2021-10
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 2021-10
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży. Depresja, agresja (zdalne) 2021-10
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z ADHD 2021-10
Legnica
SZCZEGÓŁY
Nadzór dyrektora szkoły nad awansem zawodowym nauczycieli 2021-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa nauczycieli (2+2>4) 2021-10
Legnica
SZCZEGÓŁY
Współpraca nauczycieli z rodzicami pod kontem pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zdalne) 2021-10
Legnica
SZCZEGÓŁY
Bajkoterapia w czasie pandemii (zdalne) 2021-10-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Warsztaty plastyczne - integracja zespołu 2021-10-01
2022-04-28
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka: uczenie się i nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem 2021-10-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauczyciel na starcie, czyli o podstawowych kompetencjach pedagogicznych 2021-10-04
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z emocjami? Bajki terapeutyczne 2021-10-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wsparcie ucznia w procesie edukacyjnym poprzez działania plastyczne (zdalne) 2021-10-05
2022-01-20
2022-05-05
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w edukacji zdalnej z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych 2021-10-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (zdalne) 2021-10-06
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreatywna przerwa z wykorzystaniem aktywności plastycznej (zdalne) 2021-10-07
2022-03-15
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów (zdalne) 2021-10-07
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zachowania agresywne i autoagresywne wśród dzieci i młodzieży (zdalne) 2021-10-07
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Otwarte zasoby edukacyjne (zdalne) 2021-10-07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w edukacji zdalnej z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych (zdalne) 2021-10-07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Motywująca funkcja oceny szkolnej - jak ją efektywnie wykorzystywać w procesie nauczania? 2021-10-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Świat druku 3D w szkole 2021-10-12
2021-10-21
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - jesień 2021-10-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Dobry wolontariat 2021-10-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Motywująca funkcja oceny szkolnej - jak ją efektywnie wykorzystywać w procesie nauczania? (zdalne) 2021-10-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Podejście do błędów językowych w nauczaniu języków obcych w edukacji tradycyjnej i zdalnej (zdalne) 2021-10-13
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sztuka świata - Historia sztuki dla dzieci i młodzieży. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli plastyki 2021-10-13
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Narzędzia coachingowe w pracy doradcy zawodowego (zdalne) 2021-10-13
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Za trudne, bo trzeba myśleć - Jak wyzwolić matematyczne myślenie przez doświadczenie i eksperymenty 2021-10-14
2022-01
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych (zdalne) 2021-10-14
2021-10-19
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Grafika warsztatowa. Coś więcej niż odcisk ziemniaka i linoryt. 2021-10-14
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Terapia tańcem - elementy DMT (zdalne) 2021-10-14
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kamishibai jako narzędzie edukacyjne w pracy z dziećmi 2021-10-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wielokulturowość w szkole - warsztaty treningu antydyskryminacyjnego 2021-10-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Choreoterapia w procesie wychowawczym 2021-10-18
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć krytycznego myślenia? (zdalne) 2021-10-18
2021-11-30
2022-01-25
2022-03-16
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
Wrocław4
SZCZEGÓŁY
Jak (sprze)dawać Boga? (zdalne) 2021-10-18
2021-11-03
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Strategie i techniki wyciszania dzieci w wieku przedszkolnym (zdalne) 2021-10-19
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji 2021-10-19
Legnica
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - jesień (zdalne) 2021-10-19
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uczeń w cyberszkole 2021-10-19
2022-02
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Nowoczesne rozwiązania w nauczaniu matematyki (zdalne) 2021-10-19
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Wolontariat w bibliotece szkolnej 2021-10-20
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak ocenić prace w dużej grupie? 2021-10-20
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Coaching - praktyczne rozwiązania 2021-10-20
2022-01-12
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja działań w zakresie bezpieczeństwa psychicznego uczniów (zdalne) 2021-10-20
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Przemoc rówieśnicza w szkołach. Cyberprzemoc 2021-10-20
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak mądrze wspierać ucznia uzdolnionego? 2021-10-20
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Niebo + ziemia = przestrzeń katechety (zdalne) 2021-10-20
2021-10-27
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Metody i formy pracy z uczniem z dyskalkulią (zdalne) 2021-10-21
2022-04
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Cyfrowa i tradycyjna archiwizacja twórczości plastycznej ucznia i nauczyciela. 2021-10-21
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Żywioły wokół nas - cykl warsztatów plastycznych (zdalne) 2021-10-21
2022-03-29
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Wsparcie instytucjonalne nauczyciela w rozwiązywaniu problemów ucznia z wykorzystaniem TIK (zdalne) 2021-10-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak współpracować z rodzicami w budowaniu dobrostanu szkolnego (zdalne) 2021-10-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak mądrze wspierać ucznia uzdolnionego? (zdalne) 2021-10-21
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Czytanie wrażeniowe jako innowacyjna metoda pracy z tekstem (zdalne) 2021-10-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Humor i uśmiech w edukacji, znaczenie i działanie w budowaniu pozytywnych relacji szkolnych (zdalne) 2021-10-22
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Strategie i techniki wyciszania dzieci w wieku przedszkolnym (zdalne) 2021-10-22
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego 2021-10-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Reguły i zasady efektywnej komunikacji werbalnej. Werbalna pewność siebie — jak rozmawiać, aby się porozumieć? 2021-10-25
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Nowoczesne rozwiązania w nauczaniu matematyki 2021-10-25
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Efektywność procesu dydaktycznego w systemie pracy zdalnej (zdalne) 2021-10-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Choreoterapia w procesie wychowawczym 2021-10-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Warsztat pracy doradcy zawodowego (zdalne) 2021-10-26
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Dziecko pozostawia po sobie ślad! 2021-10-27
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ocenianie, które pomaga uczyć się (zdalne) 2021-10-27
Legnica
SZCZEGÓŁY
Ocenianie w nauczaniu online 2021-10-28
2022-05
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie teczki na egzamin wstępny uczelni wyższych typu Architektura,ASP,Wychowanie Plastyczne. 2021-10-28
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel - twórczy uczeń 2021-10-29
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Narzędzia TOC w pracy wychowawcy (zdalne) 2021-10-29
2021-11-29
2022-03-29
2022-06-15
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
Wrocław4
SZCZEGÓŁY
Bezpieczny Dolnoślązak – współpraca szkoły ze służbami na rzecz bezpieczeństwa na podstawie doświadczeń z Programu 2021-10-29
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metoda Porannego Kręgu 2021-10-29
Legnica
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? (zdalne) 2021-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? 2021-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wolontariat w bibliotece szkolnej (zdalne) 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie bajki w procesie terapii i edukacji dzieci 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie pedagogiki zabawy do pracy z dzieckiem przedszkolnym 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Multimedialny warsztat pracy nauczyciela matematyki 2021-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Metody pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii na matematyce (zdalne) 2021-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Multimedialny warsztat pracy nauczyciela matematyki (zdalne) 2021-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access dla początkujących (zdalne) 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Cyfrowe inspiracje na matematyce (zdalne) 2021-11
2022-06
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Matematyczne szyfrowanie (zdalne) 2021-11
2022-05
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Bajka, która leczy (zdalne) 2021-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
ABC ekonomii w szkole podstawowej (zdalne) 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania w systemie pracy zdalnej (zdalne) 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kompetencje wychowawcze i psychologiczne nauczyciela 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Multimedia w edukacji (zdalne) 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Coaching w pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel - twórczy uczeń (zdalne) 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Trimino i heksy edukacyjne na matematyce 2021-11
2022-04
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
WebQuest na matematyce (zdalne) 2021-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kształcenie kompetencji kluczowych 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Organizacja wycieczek szkolnych - z wykorzystaniem TIK -kompendium dla nauczyciela (zdalne) 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Prawo w pracy dyrektora szkoły 2021-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Właściwy nadzór dyrektora szkoły lub placówki nad awansem zawodowym nauczyciela (zdalne) 2021-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Właściwy nadzór dyrektora szkoły lub placówki nad awansem zawodowym nauczyciela 2021-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego 2021-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wycieczka szkolna jako integralna forma realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego (Priorytet 3) 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak kształcić kompetencje kluczowe na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych/pozaszkolnych? 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego (zdalne) 2021-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wycieczka szkolna jako integralna forma realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego (Priorytet 3) (zdalne) 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Prawo oświatowe dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie 2021-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność prawna nauczycieli 2021-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kształcenie kompetencji kluczowych (zdalne) 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania i uczenia się w praktyce szkolnej 2021-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Przedsiębiorczość w edukacji (zdalne) 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Bajka, która leczy 2021-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem po traumie jako element pracy wychowawczej współczesnego nauczyciela (zdalne) 2021-11-03
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? 2021-11-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia depresyjne i lękowe uczniów (zdalne) 2021-11-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Czytanie wrażeniowe jako innowacyjna metoda pracy z tekstem 2021-11-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Terapia przez twórczość- wpływ zajęć artystycznych na wzmocnienie samooceny dziecka 2021-11-05
2022-05-26
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach jako sposób na budowanie relacji w klasie (zdalne) 2021-11-08
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak rozijać swoją wiarę w dobie epidemi? (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2021-11-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcji jezyka obcego w szkole podstawowej (zdalne) 2021-11-10
2021-11-17
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Jak kształcić kompetencje wychowawcze? (zdalne) 2021-11-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Prawne uwarunkowania funkcjonowania świetlic szkolnych (zdalne) 2021-11-13
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie myślenia matematycznego uczniów (zdalne) 2021-11-15
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - zima 2021-11-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Coaching jako narzędzie zmiany relacji w placówce oświatowej – nowe metody pracy wychowawczej w okresie pandemii. 2021-11-17
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Nadzór dyrektora szkoły nad awansem zawodowym nauczycieli (zdalne) 2021-11-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z uczniem trudnym, kranąbrnym, nieposłusznym? (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2021-11-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Repetytorium metodyczne dla nauczycieli biologii - metody aktywizujące (zdalne) 2021-11-17
2021-12-02
2022-03-22
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Inspiracje - wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych z plastyki (zdalne) 2021-11-18
2022-01-27
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Coaching jako narzędzie wzmacniające pracę nauczyciela 2021-11-18
Legnica
SZCZEGÓŁY
Techniki dylematów moralnych – aktywne słuchanie: parafraza, komunikat „Ja”. 2021-11-20
Legnica
SZCZEGÓŁY
Szkolenie okresowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla nauczycieli (zdalne) 2021-11-24
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szansa na świętość - jak obchodzić adwent? Jak przygotować uczniów do dobrego przeżywania Bożego Narodzenia? (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2021-11-24
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Mentoring w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie (zdalne) 2021-11-24
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ocena pracy nauczyciela/dyrektora szkoły (zdalne) 2021-11-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym (zdalne) 2021-11-26
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie bajki w procesie terapii i edukacji dzieci (zdalne) 2021-11-26
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Edukacja włączająca- nowe wyzwania dla edukacji 2021-11-26
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Coaching w pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym (zdalne) 2021-11-26
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wolontariat i przedsiębiorczość (zdalne) 2021-11-29
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne (zdalne) 2021-11-30
2021-12-10
2022-06-14
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Szkolnictwo zawodowe - doskonalenie umiejętności doradców zawodowych (zdalne) 2021-11/2021-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
TIK w pracy doradcy zawodowego - inspirujące pomysły na lekcje (zdalne) 2021-11/2021-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konstruowanie i modyfikacja programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego (zdalne) 2021-11/2021-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Warsztat pracy doradcy zawodowego 2021-11/2021-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Profilaktyka zachowań rozykownych/ problemy dzieci i młodzieży (zdalne) 2021-11/2022-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
W poszukiwaniu własnej tożsamości – jak wspierać ucznia w okresie dojrzewania (zdalne) 2021-11/2022-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak wspierać ucznia z depresją i jego rodzinę? (zdalne) 2021-11/2022-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Przemoc domowa – cechy dziecka krzywdzonego (zdalne) 2021-11/2022-04
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wychowanie do życia (w każdej) rodzinie 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Biblioterapia w pracy nauczyciela 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkolenie okresowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (zdalne) 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wpływ muzyki na harmonijny rozwój dziecka -doświadczenia 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Podstawy programowania w języku C++ 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zasoby TIK wspierające dydaktykę (zdalne) 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Dodaj mi skrzydeł 2021-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dodaj mi skrzydeł (zdalne) 2021-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Matura z matematyki w roku 2023 (zdalne) 2021-12
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Uczeń w cyberszkole (zdalne) 2021-12
2022-03
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium 2021-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela dyplomowanego - repetytorium 2021-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Otwarte zasoby edukacyjne 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela kontraktowego (zdalne) 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela kontraktowego 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak kształcić kompetencje kluczowe na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych/pozaszkolnych? (zdalne) 2021-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kompetencje emocjonalne nauczyciela 2021-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Szkoła promująca zdrowie 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kompetencje emocjonalne nauczyciela (zdalne) 2021-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Samorządność uczniowska w szkole 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego (zdalne) 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela dyplomowanego (zdalne) 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Elementy oceniania kształtującego w nauczaniu języka obcego nowożytnego w ośmioletniej szkole podstawowej (zdalne) 2021-12-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ocena wspierająca rozwój ucznia 2021-12-01
2022-02-28
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Jak napisać i wdrożyć autorski program nauczania? (zdalne) 2021-12-02
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - zima (zdalne) 2021-12-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Patrzę, widzę, odkrywam - warsztaty arteterapeutyczne 2021-12-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metoda narracyjna (storytelling) w nauczaniu języka obcego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnym 2021-12-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
TIK w nauczaniu języków obcych w szkole podstawowej 2021-12-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Samorządność uczniowska w szkole (zdalne) 2021-12-06
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szlakiem barw - warsztaty rysunkowo-malarskie (zdalne) 2021-12-09
2022-03-07
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja w pracy nauczyciela i wychowawcy 2021-12-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Biblioterapia w pracy nauczyciela (zdalne) 2021-12-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka angielskiego w ośmioletniej szkole podstawowej. 2021-12-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Techniki dylematów moralnych – kontrakt grupowy: podstawy zarządzania grupą i jej emocjami 2021-12-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z trudnym rodzicem? 2021-12-13
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z uczniem trudnym, krnąbrnym, nieposłusznym? 2021-12-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Analiza tekstów kultury - ABC dzieła sztuki (zdalne) 2021-12-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Bulimia, anoreksja, ortoreksja 2021-12-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreatywne myślenie w pracy z uczniem (zdalne) 2021-12/2022-04
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Stres zawodowy w pracy nauczyciela - ćwiczenia redukujące napięcia (zdalne) 2021-12/2022-05
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Interwencja i pomoc w sytuacjach kryzysowych (zdalne) 2021-12/2022-05
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Konstruowanie programu profilktyczno-wychowawczego w przedszkolu, szkołach z wykorzystaniem narzędzi TIK (zdalne) 2021-23-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium (zdalne) 2021.12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela dyplomowanego - repetytorium (zdalne) 2021.12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja w pracy nauczyciela i wychowawcy (zdalne) 2022-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania jako filar efektywnych lekcji (zdalne) 2022-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Radzenie sobie w konfliktowych sytuacjach z rodzicem (zdalne) 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania jako filar efektywnych lekcji 2022-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wychowanie do życia (w każdej) rodzinie (zdalne) 2022-01
2022-05
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Radzenie sobie w konfliktowych sytuacjach z rodzicem 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zaproś street dance na swój w-f 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Folkowe tradycje swiateczne - Boże Narodzenie (zdalne) 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Media społecznościowe (social media) 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Formy muzyczne w wychowaniu przedszkolnym -doświadczanie 2022-01
2022-04
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Media społecznościowe (social media) (zdalne) 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Podstawy języka HTML 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Formalnoprawne aspekty wycieczki szkolnej (zdalne) 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ocena pracy nauczyciela/dyrektora szkoły 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie myślenia matematycznego uczniów 2022-01
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Hej kolego, naucz mnie tego 2022-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Inicjatywa - Twoje Dane Twoja Sprawa (zdalne) 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Hej kolego, naucz mnie tego (zdalne) 2022-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak pracować z uczniem po wydarzeniach traumatycznych 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców uczniów (zdalne) 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkoła promująca zdrowie (zdalne) 2022-01
2022-06
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Uczymy dzieci się uczyć (zdalne) 2022-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Uczymy dzieci się uczyć 2022-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć ciekawie? (zdalne) 2022-01-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Techniki aktywnego słuchania (zdalne) 2022-01-10
Legnica
SZCZEGÓŁY
Patrzę, widzę, odkrywam - warsztaty arteterapeutyczne (zdalne) 2022-01-13
2022-06-02
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Jestem twórcą - propozycje aktywności plastycznej ucznia (zdalne) 2022-01-14
2022-02-29
2022-03-28
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie areterapii w pracy z dziećmi (zdalne) 2022-01-14
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zmiany w okresie dojrzewania młodzieży (zdalne) 2022-01-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Techniki dylematów moralnych – tworzenie i zasady prowadzenia dylematu moralnego 2022-01-15
Legnica
SZCZEGÓŁY
Ja w świecie i świat we mnie - warsztaty arteteraeutyczne 2022-01-18
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pierwsza pomoc w dobie epidemii COVID-19 (zdalne) 2022-01-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Bezpieczny Dolnoślązak – współpraca szkoły ze służbami na rzecz bezpieczeństwa na podstawie doświadczeń z Programu (zdalne) 2022-01-21
2022-04
Wrocław
Wałbrzych2
SZCZEGÓŁY
Narzędzia ICT do pracy na lekcji języka obcego zarówno online jak i stacjonarnie. 2022-01-26
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak przygotować ucznia do egzaminów zawodowych – branża budowlana (zdalne) 2022-01/2022-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Szkolnictwo zawodowe - doskonalenie umiejętności doradców zawodowych 2022-01/2022-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Taniec kreatywny i improwizacja w procesie wychowawczym w przedszkolu (zdalne) 2022-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Warsztaty tańca kreatywnego i improwizacji 2022-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Innowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej (zdalne) 2022-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Innowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej 2022-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać kreatywność uczniów? (zdalne) 2022-02
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać kreatywność uczniów? 2022-02
Legnica
SZCZEGÓŁY
Pobudzanie kreatywnosci dzieci przez techniki plastyczne 2022-02
Legnica
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo w sieci 2022-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Edukacja zdrowotna w srodowisku szkolnym 2022-02
Legnica
SZCZEGÓŁY
Edukacja zdrowotna w srodowisku szkolnym (zdalne) 2022-02
Legnica
SZCZEGÓŁY
Mentoring w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie 2022-02
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole 2022-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka: uczenie się i nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem (zdalne) 2022-02
Legnica
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka: uczenie się i nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem 2022-02
Legnica
SZCZEGÓŁY
Opowiedz obrazem - kreatywne warsztaty z wykorzystaniem fotografii (zdalne) 2022-02-17
2022-05-31
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Pokochaj samego siebie (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2022-02-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ja w świecie i świat we mnie - warsztaty arteteraeutyczne (zdalne) 2022-02-24
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jako narzędzie edukacyjne w pracy z dziećmi (zdalne) 2022-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Formalnoprawne aspekty wycieczki szkolnej. 2022-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staz na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium (zdalne) 2022-03
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kończę staz na stiopeń nauczyciela kontraktowego - repetytorium (zdalne) 2022-03
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Rozwój kompetencji myślenia krytycznego (zdalne) 2022-03
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rozwój kompetencji myślenia krytycznego 2022-03
Legnica
SZCZEGÓŁY
Tańce animacyjne dla dzieci i nie tylko 2022-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie metod coachingowych w motywowaniu uczniów do nauki i rozwoju 2022-03
Legnica
SZCZEGÓŁY
Tańcowała zyrafa z szakalem 2022-03
Legnica
SZCZEGÓŁY
Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych (zdalne) 2022-03
Legnica
SZCZEGÓŁY
Tańcowała zyrafa z szakalem (zdalne) 2022-03
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie myślenia krytycznego uczniów 2022-03
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Warsztaty tańca kreatywnego i improwizacji 2022-03
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie myślenia krytycznego uczniów (zdalne) 2022-03
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
WebQuest na matematyce 2022-03
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych 2022-03
Legnica
SZCZEGÓŁY
Matematyczny inkubator (zdalne) 2022-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Dokumentowanie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - wymogi formalne i prawne 2022-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujące na matematyce 2022-03
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujące na matematyce (zdalne) 2022-03
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Przedsiębiorczość w edukacji 2022-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - wiosna 2022-03-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych cz.1 2022-03-07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak się uczymy? (zdalne) 2022-03-08
2022-05-09
2022-05-30
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Funkcjonowanie uczniów z rodzin dysfunkcyjnych cz. 2 (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2022-03-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rutyny widzialnego myślenia (zdalne) 2022-03-09
2022-05-10
2022-05-31
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Sztuka bawi, uczy, integruje - warsztaty inspirowane dziełami sztuki 2022-03-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - wiosna (zdalne) 2022-03-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Obserwacje i eksperymenty w edukacji przyrodniczej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 2022-03-21
2022-05-18
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Podróże w świat wyobraźni - pomysły na warsztaty plastyczne (zdalne) 2022-03-24
2022-05-17
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Jak realizować preorientacje zawodowa w przedszkolu 2022-03/2022-04
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak realizować preorientacje zawodowa w przedszkolu (zdalne) 2022-03/2022-04
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak przygotować ucznia do egzaminów zawodowych – branża budowlana 2022-03/2022-04
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zdjęcia w social mediach - narzędzia TIK 2022-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak zorganizować sobie warsztat pracy zdalnej z uczestnikami zajęć artystycznych z wykorzystaniem narzędzi TIK (zdalne) 2022-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staz na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium (zdalne) 2022-04
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa uczniów (zdalne) 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zdrowie fizyczne dzieci i młodzieży po pandemii (zdalne) 2022-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Projekty STEM w szkole 2022-04
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Projekty STEM w szkole (zdalne) 2022-04
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa uczniów 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Promowanie postaw przedsiębiorczych 2022-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Gry i zabawy w nauczaniu matematyki w przedszkolu 2022-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z trudnym rodzicem? (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2022-04-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Podpatrując mistrzów - warsztaty plastyczne (zdalne) 2022-04-05
2022-06-21
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Wiara młodych w czasach popkultury (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2022-04-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
TIK w pracy doradcy zawodowego - inspirujące pomysły na lekcje 2022-04/2022-05
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Metody pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii na matematyce 2022-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Taneczna lekcja w-f podczas zdalnego nauczania (zdalne) 2022-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zabawy logorytmiczne w pracy z dzieckiem w przedszkolu 2022-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Tańce z wykorzystaniem prostych rekwizytów 2022-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy nauczyciela - zakończenie stażu 2022-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Mentoring i superwizja w pracy wychowawczej nauczyciela  jako formy wspomagania ucznia (zdalne) 2022-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Szkolne Koła Turystyczne - sposobem na aktywność poznawczą uczniów (zdalne) 2022-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Savoir vivre - o zasadach kultury w instytacjach kościelnych (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2022-05-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - lato 2022-05-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wiara młodych w czasach popkultury 2022-05-18
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Savoir vivre - o zasadach kultury w instytacjach kościelnych 2022-05-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży (zdalne) 2022-06
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wakacje z Bogiem. Jak przeżyć duchowo czas wakacji? (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2022-06-06
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pory roku na warsztatach plastycznych - lato (zdalne) 2022-06-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wolontariat - wychowanie do poszukiwania sensu życia (zdalne) 2022-12-20
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu (zdalne)
Legnica
SZCZEGÓŁY

Ceny kursów

Cennik

Regulamin

Pobierz