ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU DOLNEGO ŚLĄSKA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BEZPŁATNYM PROGRAMIE EDUKACYJNYM BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK – IV EDYCJA.

 

Organizatorem programu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, a realizatorem Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Celem programu jest wsparcie szkół w projektowaniu działań mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań oraz praktycznego wykorzystania umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Ten niepowtarzalny w swoich założeniach program ma sprawić, że uczniowie dolnośląskich szkół nabędą umiejętności, które ułatwią im poruszanie się we współczesnym świecie, a także pozwolą reagować na niebezpieczeństwa i zagrożenia, którym podlegają osoby z ich najbliższego otoczenia.

O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia Placówek do Programu przyjmowane są w terminie: od 4 lutego 2021 r. (godz. 9.00) do 10 lutego 2021 r. (do godz. 12.00)

 

W zamieszczonych poniżej załącznikach prezentujemy Państwu:

Regulamin Programu Bezpieczny Dolnoślązak 2021

Harmonogram

Zgłoszenie placówki

Projekt edukacyjny

Rozszerzony opis obszarów

• Sprawozdanie

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie.