REJESTRACJA

Dane osobowe

Miejsce zatrudnienia

Oświadczam, że jestem czynnym zawodowo nauczycielem i jestem zatrudniony(a) w wyżej wymienionej szkole/placówce

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją i realizacją formy doskonalenia

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (DODN) informacji o produktach, usługach oraz innych informacji o działaniach DODN, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu w celu publikowania na stronie internetowej, profilach społecznościowych, w periodyku DODN i/lub materiałach informacyjno-promocyjnych (Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Zapoznaj się jak chronimy Twoje dane - klauzula informacyjna