Relacja z konferencji

Różne wymiary bezpieczeństwa w placówkach oświatowych

Opracowanie: Lech Stempel, nauczyciel – konsultant DODN we Wrocławiu

17 września 2019 r. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, została zorganizowana konferencja na temat Różne Wymiary Bezpieczeństwa w Placówkach Oświatowych.

Konferencję otworzył Marcin Krzyżanowski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, a następnie głos zabrał Jerzy Komorowski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Pierwszy wykład na temat Socjologiczny kontekst bezpieczeństwa wygłosiła dr Jolanta Horyń, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

W sesji dotyczącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, której moderatorem był Lech Stempel, nauczyciel-konsultant DODN we Wrocławiu, wystąpili ze swoimi wykładami: dr Anna Królicka-Deręgowska, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu: Zdrowie psychiczne dzieci w Polsce – wybrane zagadnienia;
dr Iwona Mazur, Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: Programy promocji i profilaktyki zdrowotnej narzędziem poprawy kondycji psychicznej nastolatków. Prezentacja programu UPRIGHT; dr Alina Czapiga, psycholog, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego: Oswoić Traumę.

Zakończeniem sesji był panel dyskusyjny z udziałem Zofii Bentkowskiej-Sztonyk, dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, Doroty Marczyk-Wyrębkiewicz, psychologa XV LO we Wrocławiu, Kingi Truś, psychoterapeutki oraz Jolanty Szwedowskiej, wicedyrektora DODN we Wrocławiu.

Przed przerwą kawową, konsultanci DODN we Wrocławiu, Jerzy Wójtowicz, Maria Grzelczyk, Emilia Janiszak, Urszula Tkaczyk i Bogusława Bogucka jako moderator, przedstawili aktualną ofertę szkoleniową DODN.

Druga sesja, pod nazwą Wychowanie i opieka, której moderatorem był Paweł Nowak, nauczyciel-konsultant DODN we Wrocławiu, również była bogata w wystąpienia zaproszonych gości: Andrzej Białek, Wydawnictwo Charaktery: Jak uwolnić szkołę od agresjiRodzina w kryzysie”,  Stowarzyszenie SIEMACHA; dr Agnieszka Sokołowska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Bezpieczny Dolnoślązak; Grzegorz Muchorowski, Straż Miejska” Cyberprzemoc zmorą współczesnego wychowania; młodszy aspirant Michał Kawalec, sierżant sztabowy Łukasz Raczkowski, Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, Wydział Prewencji i Patrolowy: Działania prewencyjne i interwencyjne; Sylwia Krajewska, sędzia rodzinny, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieście III Wydział Rodzinny i Nieletnich: Formy współpracy szkoły w zakresie spraw dyscyplinarnych.

Również i w tym przypadku, podsumowaniem sesji był panel dyskusyjny z udziałem takich osób jak: Katarzyna Cichosz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 we Wrocławiu, im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Katarzyna Siwko, pedagog szkolny Szkoły Podstawowej nr 83 we Wrocławiu, im. Jana Kasprowicza; Agnieszka Raczkowska, wychowawca klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu Leonardo Da Vinci; Mariola Berg, kierownik Filii DODN w Wałbrzychu.

Kolejni nauczyciele-konsultanci DODN Łukasz Franków, Maria Janowska, Zygmunt Korzeniewski, Ewelina Mucha, przedstawili ofertę szkoleniową DODN.

Konferencję podsumowała dr Jolanta Horyń, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.