Relacja z seminarium

„Wolontariat w czasie pandemii”

Opracowanie: dr Piotr Sierzchuła, nauczyciel-konsultant w DODN we Wrocławiu

26 listopada 2020 r. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyło się seminarium pt. „Wolontariat w czasie pandemii”. Była to już kolejna inicjatywa naszego ośrodka, mająca na celu m.in. ułatwienie organizacji wolontariatu w przestrzeni szkolnej. Tegoroczne wydarzenie zajęło się problematyką działalności Szkolnych Kół Wolontariatu w okresie pandemii. Z racji na duże utrudnienia w funkcjonowaniu szkół i prowadzone przez nie nauczanie zdalne, było to seminarium bardzo oczekiwane przez środowisko szkolne. Do udziału w nim zostali zaproszeni nauczyciele na co dzień koordynujący szkolny wolontariat oraz przedstawiciele organizacji pożytku publicznego i organizacji centralnych, współpracujący ze szkołami.

Seminarium otworzyła Pani Wicedyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Halina Nawrotek, która przywitała zaproszonych gości i uczestniczących w nim nauczycieli oraz podziękowała za jego zorganizowanie.

Jako pierwszy wystąpił Pan Paweł Trawka – rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, który zauważył, że czas pandemii jest czasem trudnym w organizowaniu pomocy potrzebującym. Jako przykład wymienił obowiązujące obostrzenia, np. zakaz poruszania się bez opieki młodzieży poniżej 16. roku życia w godzinach nauki zdalnej. Jednakże wskazał również na szereg możliwości przy podejmowaniu różnego rodzaju inicjatyw, w ramach działalności szkolnego wolontariatu, np. przygotowywanie kartek świątecznych przez przedszkolaków dla seniorów, tworzenie wirtualnej biblioteki książek czytanych przez dzieci, nagrywanie filmów, na których uczniowie będą wyjaśniali, jak robić np. origami lub w jaki sposób zorganizować i poprowadzić korepetycje.  Pan Paweł Trawka kończąc swoją wypowiedź zaznaczył, że nawet największe akcje dobroczynne nie zastąpią spotkań z drugim człowiekiem. Prosił, by zachęcać uczniów do spotkań ze swoimi dziadkami poprzez media społecznościowe.

Kolejnym zaproszonym gościem była Pani Joanna Dardzińska z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. W trakcie swojej prelekcji opowiedziała o inicjatywach IPN, które inspirują do wolontariatu, a wśród nich m.in. o projekcie „Ocalamy”, który polega na odnajdywaniu i znakowaniu grobów polskich bohaterów. Zachęciła również do udziału w licznych konkursach organizowanych przez IPN.

Pan Marek Kosendiak z Centrum Historii Zajezdnia nawiązał do krótkiej historii swojej instytucji, która zajmuje się wolontariatem dopiero od niespełna 4 lat. Jednakże w tym krótkim czasie udało im się już zorganizować we współpracy z wolontariuszami wiele akcji dla mieszkańców Dolnego Śląska. Omawiając je, zaprosił nauczycieli do włączenia się w różne inicjatywy powstające we współudziale z Centrum Historii Zajezdnia, takie jak: „Świadkowie historii opowiadają Wrocław”, czy wizyty w Izbie Pamięci Golgota Wschodu.

Seminarium zakończyły wystąpienia nauczycielek z Województwa Dolnośląskiego, które na co dzień zajmują się wolontariatem w swoich szkołach. Pani Joanna Karpińska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim, opowiedziała czym do tej pory zajmowali się uczniowie z jej szkoły w zakresie wolontariatu. Następnie wskazała na szereg różnych inicjatyw, jakimi zajmują się teraz w okresie pandemii, takich jak: zbiórka książek czy nakrętek na rzecz wrocławskiego hospicjum. Z kolei Pani Joanna Karpińska-Pacut w swojej wypowiedzi poruszyła kwestię współpracy ze Studiem Wschód. Obydwie nauczycielki przyznały, że mimo pandemii starają się kontynuować prowadzone akcje, ale już w inny sposób, dostosowany do warunków pandemii.

Seminarium „Wolontariat w czasie pandemii” poprowadził nauczyciel-konsultant z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu ks. dr Piotr Sierzchuła, który na koniec podziękował gościom za przyjęcie zaproszenia do udziału w seminarium oraz nauczycielom za uczestnictwo w tym wydarzeniu. Podsumowując seminarium zapewnił uczestników, że temat szkolnego wolontariatu będzie kontynuowany w ofercie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.