Seminarium: 3xZ w doradztwie zawodowym

Autor: E. Norkowska

 

Dnia 1 października 2020 r. w DODN we Wrocławiu odbyło się seminarium on-line pt. „3xZ”
w doradztwie zawodowym – zainteresowania, zawód, zadowolenie”. Spotkanie zorganizowali: Ewa Norkowska, Małgorzata Reichel i Lech Stempel, nauczyciele konsultanci w DODN we Wrocławiu. Celem seminarium było pobudzenie uczestników do refleksji nad rolą zainteresowań i motywacji w projektowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.

Spotkanie otworzyła Pani dr Jolanta Horyń, Dyrektor DODN we Wrocławiu. Merytoryczną część seminarium rozpoczął Pan dr Michał Mielczarek, adiunkt z Zakładu Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę zainteresowań w budowaniu poczucia zadowolenia zawodowego. Natomiast o zainteresowaniach (nie)zawodowych na rynku pracy opowiedziały Panie Magdalena Łukowska i Joanna Wolny. Obie Panie są doradcami zawodowymi w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu. Pan Tomasz Szkarłat, menadżer produkcji w Nippon Seiko Spółka Akcyjna Wałbrzych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podzielił się z uczestnikami seminarium swoim doświadczeniem w zakresie kreowania własnej kariery zawodowej. Swoje wystąpienie zatytułował: „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości, jest jej tworzenie” – kariera zawodowa. Kariery i losy zawodowe uczniów w badaniach IBE przedstawili Panowie: Jędrzej Stasiowski i Michał Sitek z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. W trakcie spotkania prowadzący odpowiadali na pytania uczestników.

Wnioski z seminarium:

  1. Zainteresowania są względne i mają charakter relacyjny, są wytwarzane w toku interakcji społecznych.
  2. Zadowolenie zawodowe to równowaga między poczuciem wolności i poczuciem bezpieczeństwa.
  3. Zadowolenie zawodowe musi współgrać z innymi wymiarami życia.
  4. Zainteresowania mogą pełnić funkcję swoistego kompasu we współczesnym świecie pracy.
  5. Zainteresowania zawodowe i (nie)zawodowe często interesują pracodawcę, bowiem mogą wyróżnić kandydata do pracy wśród innych osób ubiegających się o pracę.
  6. Chcieć – to móc! Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. Istotnym czynnikiem w kreowaniu kariery edukacyjno-zawodowej jest motywacja.

Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem i bardzo dobrym odbiorem wśród dolnośląskich doradców zawodowych i nauczycieli zainteresowanych problematyką doradztwa zawodowego. Wypowiedzi naszych gości mogą być inspiracją do podejmowania działań mających na celu pomoc uczniom w samopoznaniu i poznaniu rynku edukacyjnego i rynku pracy. Być może staną się zalążkiem nowych, ciekawych pomysłów na działania doradcze w szkole.