Relacja „Działania DODN we Wrocławiu Filii w Legnicy na rzecz rozwoju kompetencji językowych”

Opracowała: Urszula Tkaczyk nauczyciel-konsultant w DODN we Wrocławiu, Filia w Legnicy

 

W Filii DODN w Legnicy realizowane są spotkania nauczycieli w ramach trzech Sieci współpracy i samodoskonalenia nauczycieli: „Matematyka dla przedszkolaka i pierwszaka”, „Ocena opisowa  diagnoza i motywacja” oraz „Szkoła otwartych umysłów”. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Uczestnicy i koordynatorka przedstawiają zagadnienia, które  zostały sformułowane na etapie diagnozy potrzeb. Osobą koordynującą pracę tych Sieci Współpracy jest Pani Urszula Tkaczyk – nauczyciel-konsultant Filii DODN w Legnicy. Ostatnie takie spotkanie było poświęcone zagadnieniu mierzenia długości oraz diagnozie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Sieci Współpracy stanowią interesujące formy doskonalenia, bowiem opierają się na wymianie doświadczeń nauczycieli pasjonujących się pracą zawodową. Entuzjazm, który towarzyszy na zajęciach, rozpala ciekawość uczestników do poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych na miarę edukacji XXI wieku. Na uwagę zasługuje fakt, iż systematyczne spotkania są nie tylko źródłem inspiracji edukacyjnych, ale też ogromnym wsparciem psychologicznym dla uczestników szkoleń, jakże istotnym w czasie pandemii.

Można nadal dołączyć do już funkcjonujących w Filii DODN w Legnicy SIECI.