Relacja „Wspieranie nauczycieli w gminach pomimo epidemii ”

Opracowała: Emilia Janiszak, nauczyciel-konsultant w DODN we Wrocławiu, Filia w Legnicy

 

Filia Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Legnicy  zakończyła realizację zamówienia publicznego „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów”. 

Zamówienie realizowane było w Szkole Podstawowej w Chocianowie, SP w Trzebnicach, w SP w Parchowie oraz w SP w Szklarach Dolnych.  Zadanie to obejmowało 22 moduły, w tym m.in. podwyższenie kompetencji nauczycieli  z zakresu: obsługi i wykorzystania narzędzi cyfrowych i sprzętu informatycznego, pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształtowania umiejętności i właściwych postaw uczniów,  poprawy kompetencji wychowawczych, wykorzystania metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, pedagogiki specjalnej, wykorzystania  metod eksperymentu w edukacji  oraz skutecznej pracy  z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

W realizację  tego ogromnego zadania zaangażowani byli  oprócz nauczycieli-konsultantów  z Filii w Legnicy: Ewy Engel, Emilii Janiszak i Urszuli Tkaczyk, także nauczyciele-konsultanci  z Filii  DODN w Jeleniej Górze:  Małgorzata Grzelczyk i Andrzej Sieracki oraz Wiktor Szanin z DODN Wrocław. Realizacja tego zadania z pewnością przyczyniła się do  znacznego wzrostu kompetencji nauczycieli, co potwierdziła  ewaluacja.  Większość szkoleń, ze względu na sytuację pandemiczną, odbyła się zdalnie,  przy pomocy Platformy Windows Office 365 (aplikacja Teams) i była dostosowana  do potrzeb  uczestniczących  w nich  nauczycieli. Nauczyciele biorący udział w szkoleniach podkreślili ich merytoryczną wartość.