Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza dolnośląskie organizacje pozarządowe do uzupełniania tabeli, która będzie publicznie dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych pomocą na rzecz Ukrainy.

W tabeli należy wpisać następujące treści:
– nazwę organizacji
– imię i nazwisko osoby kontaktowej
– mail do osoby kontaktowej
– telefon do osoby kontaktowej
– miejscowość
– rodzaj zasobów lub/i deklarację rodzaju wsparcia lub/i rodzaju pomocy.

☑ Link do tabeli (excel google):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKc0F8bardfT5Cl_KbENRkV6wth0EsTb/edit?fbclid=IwAR1wVRNJeWGk3vavP_Qnt7_b7Y0o-DRO2r07DjhpWglAinQGGJtvfI-2H2I#gid=429104786

Strona: www.dfop.org.pl
FB: www.facebook.com/dfop.org
Wydarzenie: www.facebook.com/events/536791164420355