TYTUŁ SZKOLENIA

Ocenianie kształtujące w zdalnym nauczaniu część I (szkolenie zdalne)

OPIS SZKOLENIA Ocenianie kształtujące jako strategia nauczania. Nauczanie oparte na celach uczenia się. Kryteria sukcesu jako informacja o realizacji przez ucznia celów uczenia się.
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka: ogólna
ADRESAT Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
TYP SZKOLENIA zdalne
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 42.00 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław2: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Edycja1: 18.05.2020, godz. 13.00. Edycja2: 26.05.2020, godz. 13.00. Narzędzie: Microsoft Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-05-18
Wrocław
Zabierowska Lilianna
Logowanie / Rejestracja
2020-05-26
Wrocław2
Zabierowska Lilianna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: