TYTUŁ SZKOLENIA

Psychologiczne aspekty oceniania w czasie pracy zdalnej

OPIS SZKOLENIA Trudnosci w ocenianiu w czasie zdalnego nauczania.Ocenianie jako rozpoznawanie osiagnięć uczniów. Metody rejestrowania postępów uczniów. Narzędzia umożliwiajace budowanie warunków sprzyjającym uczeniu się. Metody budowania dobrych trójstronych relacji: ucznień - nauczyciel - rodzic.
OBSZAR TEMATYCZNY
ADRESAT nauczyciele, wychowawcy
TYP SZKOLENIA zdalne
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 84.00 zł
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN w Legnicy. Kontakt: tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Legnica2:
DODATKOWE INFORMACJE Edycja 1: 19.05.2020, godz. 15.00. Edycja 2: 01.06.2020, godz. 15.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-05-19
Legnica
Tkaczyk Urszula
Logowanie / Rejestracja
2020-06-01
Legnica2
Tkaczyk Urszula
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: