TYTUŁ SZKOLENIA

Narzędzia wspierające procesy e-kształcenia: e-learning, e-kursy, sieciwspółpracy, wideokonferencje, webinaria i wideo lekcje na bazie pakietu biurowego MS Office 365 – oferta Microsoft dla szkół

OPIS SZKOLENIA 1. Podobieństwa i różnice między kształceniem na odległość a kształceniem tradycyjnym.2. Wybrane rodzaje aktywności i zasobów pakietu biurowego MS Office 365 – oferta Microsoft dla szkół.3. Organizacja wideo lekcji, lekcji on-line za pomocą dostępnych aplikacji do komunikacji internetowej w tym aplikacja Microsoft Teams.4. Propozycja praktycznych warsztatów z wykorzystaniem metody wideo lekcji, lekcji on-line w edukacji z zastosowaniem pakietu biurowego MS Office 365 – oferta Microsoft dla szkół.5. Opracowanie projektów własnych wideo lekcji i lekcji on-line z zastosowaniem pakietu biurowego MS Office 365 – oferta Microsoft dla szkół.
OBSZAR TEMATYCZNY Cyberprzestrzeń
ADRESAT Nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
TYP SZKOLENIA zdalne
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 42.00 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław2:
Wrocław3:
DODATKOWE INFORMACJE Edycja 1: 08.05.2020, godz. 13.00. Edycja 2: 27.05.2020, godz. 13.00. Edycja 3: 09.06.2020, godz. 13.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-05-08
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
2020-05-27
Wrocław2
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
2020-06-09
Wrocław3
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: