TYTUŁ SZKOLENIA

Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej

OPIS SZKOLENIA Kompetencje kluczowe wpisane w podstawy programowe kształcenia ogólnego. Formy i metody pracy z uczniami, sprzyjające kształceniu kompetencji kluczowych. Przykłady dobrych praktyk.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA zdalne
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 42 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław2: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Edycja 1: 27.05.2020 r. w godz. 13.00–15.00. Edycja 2: 08.06.2020 r. w godz. 13.00–15.00. Narzędzie: Platforma Microsoft Office 365.
WYBIERZ TERMIN
2020-05-27
Wrocław
Nowak Paweł
Logowanie / Rejestracja
2020-06-08
Wrocław2
Nowak Paweł
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: