TYTUŁ SZKOLENIA

Przygotowanie do zdobycia certyfikatu ECDL/ICDL IT Security- część II

OPIS SZKOLENIA 1. Główne typy ochrony sieci (także sieci bezprzewodowych) i skutecznego stoso-wania osobistego firewall’a i osobistego hotspot’u. 2. Ochrony komputera lub urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem i bezpiecz-nego zarządzania hasłami. 3. Poprawnego używania ustawień przeglądarki internetowej i potwierdzania tożsamo-ści stron internetowych i bezpiecznego przeglądania tych stron. 4. Zagadnień bezpieczeństwa, pojawiających się przy korzystaniu z hasła poczty elek-tronicznej, sieci społecznościowych, telefonii internetowej Voice over IP, komunika-torów i urządzeń mobilnych. 5. Archiwizowania i przywracania plików lokalnie i w chmurze oraz kasowania i trwałego usuwania danych a także bezpiecznego odłączania urządzeń. 6. Ochrony środowiska w aspekcie oszczędzania energii i wpływu TIK na środowisko na-turalne.*1
OBSZAR TEMATYCZNY
ADRESAT Nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
TYP SZKOLENIA zdalne
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 42.00 zł
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: Filia DODN w Jeleniej Górze. Kontakt: tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 10.06.2020, godz. 13.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-06-10
Jelenia Góra
Sieradzki Andrzej
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: