TYTUŁ SZKOLENIA

Możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe a indywidualaizacja pracy z uczniem

OPIS SZKOLENIA 1. Możliwości psychofizyczne ucznia i sposby ich identyfikowania w codziennej pracy nauczyciela na lekcji. 2. Potrzeby rozwojowe ucznia i sposoby ich zaspokajania. 3. Strategie, metody i formy indywidualizacji.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Nauczyciele wszystkichprzedmiotów i etapów edukacyjnych
TYP SZKOLENIA zdalne
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 42.00 zł
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: Filia DODN w Jeleniej Górze. Kontakt: tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Jelenia Góra2:
DODATKOWE INFORMACJE Edycja 1: 11.06.2020, godz. 14.00. Edycja 2: 01.07.2020, godz. 14.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-06-11
Jelenia Góra
Wierbiłowicz Ewa
Logowanie / Rejestracja
2020-07-01
Jelenia Góra2
Wierbiłowicz Ewa
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: