TYTUŁ SZKOLENIA

Rozwijanie kreatywności ucznia (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Rozwijanie wyobraźni z zastosowaniem myślenia metaforycznego.Trennig kreatywności: twórcza rozgrzewka, myślenie pytajne i formułowanie problemów, myślenie kombinacyjne i łączenie różnych idei, transformacje, twórcze rozwiązywanie problemów. Rola kreatywnego myślenia w naukach ścisłych.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) Liczba os. x 10 zł x liczba godzin szkolenia
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Wrocław, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
do uzgodnienia
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: