TYTUŁ SZKOLENIA

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów (zdalne)

OPIS SZKOLENIA 1. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21. 2. Wyzwalanie kreatywności i innowacyjności uczniów za pomocą dostępnych narzędzi i zasobów cyfrowych. 3. Praca w wirtualnym środowisku edukacyjnym z wykorzystaniem różnego typu cyfrowych platform i aplikacji edukacyjnych.
OBSZAR TEMATYCZNY ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) Liczba os. x 10 zł x liczba godzin szkolenia
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Wrocław, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
do uzgodnienia
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: