TYTUŁ SZKOLENIA

Ewaluacja wewnętrzna w w szkole: badanie wybranego obszaru pracy szkoły ( w tym związanego z edukacją zdalną)

OPIS SZKOLENIA Planowanie ewaluacji odpowiadającej na potrzeby informacyjne szkoły. Narzędzia ewaluacji i zasady ich stosowania. Wyniki ewaluacji jako źródło refleksji nauczycielskiej o swojej pracy oraz podstawa planowania projakościowych zmian.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) (Liczba os. x 10 zł x liczba godzin szkolenia) + koszty dojazdu
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do uzgodnienia
Jelenia Góra
Baeck-Kamińska Katarzyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: