TYTUŁ SZKOLENIA

Jak rozwijać samodzielność, innowacyjność i kreatywność uczniów w szkole?

OPIS SZKOLENIA 1. Samodzielność w procesie uczenia się jako warunek rozwoju poznawczego ucznia. 2. Sposoby wdrażanie ucznia do samodzielności w praktyce szkolnej. 3. Innowacyjność i kreatywność ucznia jako czynniki motywujące do rozwoju. 4. Jak organizować procesy edukacyjne, żeby wyzwalać innowacyjność i kreatywność ucznia - bank dobrych praktyk.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) (Liczba os. x 10 zł x liczba godzin szkolenia) + koszty dojazdu
LOKALIZACJA
Wałbrzych: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Wałbrzychu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do uzgodnienia
Wałbrzych
Pac-Marcinkowska Krystyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: