TYTUŁ SZKOLENIA

Neurobiologiczne podstawy uczenia się i nauczania (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Stany sprzyjające i niesprzyjające uczeniu się z perspektywy neurobiologicznej: (1) Ewolucja centralnego układu nerwowego a uczenie się; układ limbiczny i płat czołowy w procesie uczenia się; wpływ stresu na funkcje hipokampa; zasoby ludzkie a uczenie się. (2) Fizjologia (dopamina; procesy uwagowe; gesty w procesie uczenia się; odżywianie, tlen, woda, sen, postawa ciała) i psychologia (wpływ emocji na proces uczenia się, neurony lustrzane). (3) Pamięć: funkcje, rodzaje i pojemność pamięci; rola neuro¬przekaźników; strategie służące zapamiętywaniu nowego materiału; przetwarzanie powierzchniowe versus przetwarzanie głębokie. Wnioski wynikające z neuronauk dla planowania procesów edukacyjnych.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 6
CENA (PLN) 126 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 06.10.2020 r., cz. 1 – 06.10.2020, godz. 16:00 – 18.30, cz. 2 – 08.10.2020, godz. 16:00 – 18.30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-10-06
Wrocław
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: