TYTUŁ SZKOLENIA

Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń

OPIS SZKOLENIA Wprowadzenie w tematykę spotkania - Czym jest kreatywność, innowacyjność i jak je można zrozumieć? Rola i znaczenie komunikacji (inter- i intrapersonalnej) w pracy zespołowej. Wybrane metody i techniki służące do kształtowania kreatywnego myślenia oraz do kształtowania pożądanych postaw współpracy wśród uczniów. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem wybranych metod i technik.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 8
CENA (PLN) 168 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 17.11.2020 - 15.00-18.15 ( 4h ) 21.11.2020 - 10.00-13.15 ( 4h )
WYBIERZ TERMIN
2020.11
Wrocław
Mucha Mariola
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: