TYTUŁ SZKOLENIA

Czytanie wrażeniowe jako innowacyjna metoda pracy z tekstem

OPIS SZKOLENIA Czytanie wrażeniowe, a czytanie tradycyjne? Etapy czytania wrażeniowego.Działania przedłużające przeżywanie tekstu literackiego. Tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem czytania wrażeniowego.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: edukacja humanistyczna
ADRESAT Nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 42 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 17.00-19.00, aplikacja Teams
WYBIERZ TERMIN
2020.12.10
Wrocław
Mucha Mariola
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: