TYTUŁ SZKOLENIA

Narzędzia wspierające procesy e-kształcenia: e-learning, e-kursy, sieci współpracy, wideokonferencje, webinaria (zdalne)

OPIS SZKOLENIA 1. Wybrane rodzaje aktywności i zasoby edukacyjne on-line. 2. Organizacja wideo lekcji, zdalnego nauczania za pomocą dostępnych aplikacji. 3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 42 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 13.00-15.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-09-29
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: