TYTUŁ SZKOLENIA

Aktywna lekcja z TIK - plan włączania technologii informacyjnych i komunikacyjnych do działań dydaktycznych w szkole (zdalne)

OPIS SZKOLENIA 1. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. 2. Wyzwalanie kreatywności i innowacyjności uczniów za pomocą dostępnych narzędzi i zasobów cyfrowych. 3. Praca w wirtualnym środowisku edukacyjnym z wykorzystaniem różnego typu cyfrowych platform i aplikacji edukacyjnych.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 42 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams. 16:30-18.00
WYBIERZ TERMIN
2020-11-26
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: