TYTUŁ SZKOLENIA

Zajęcia dydkatyczno - wyrónawcze dla dzieci rozpoczynajacych naukę w szkole.

OPIS SZKOLENIA Podstawa prawna zajęć dydaktyczno - wyrównawczych. Różnica między programami dydaktyczno - wyrównawczymi a szkolnymi programami edukacyjnymi. Zakresy wspomagania umysłowego, które trzeba uwzględnić w programach dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów rozpoczynajacych edukację. Programy indywidualnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz zajęć prowadzonych z kilkorgiem dzieci.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 84 zł
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN Filia w Legnicy. Kontakt: tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
Legnica
Tkaczyk Urszula
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: