TYTUŁ SZKOLENIA

Kończę staż na stopień nauczyciela dyplomowanego - repetytorium

OPIS SZKOLENIA Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela po zakończeniu stażu. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Niezbędna dokumentacja składana do komisji ekwalifikacyjnej. Postępowanie kwalifikacyjne - wystąpienie przezd komisją.
OBSZAR TEMATYCZNY ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
ADRESAT Nnauczyciele, którzy kończą staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 8
CENA (PLN) 168 zł
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN Filia w Legnicy. Kontakt: tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
Legnica
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: