TYTUŁ SZKOLENIA

Kształtowanie u uczniów postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej

OPIS SZKOLENIA Proces uczenia się a rozwój kompetencji kluczowych. Rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych oraz strategie kształtowania tych kompetencji u uczniów. Stymulowanie ciekawości poznawczej Nauczanie strategii rozwiązywania problemów w sposób twórczy Podejścia i metody pedagogiczne wspierające kreatywność, pracę zespołową i proinnowacyjność: metody oraz techniki uczenia się i nauczania z wykorzystaniem TIK
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 84 zł
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN Filia w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2020-11
Jelenia Góra
Baeck-Kamińska Katarzyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: