TYTUŁ SZKOLENIA

Motywująca funkcja oceny szkolnej - jak ją efektywnie wykorzystywać w procesie nauczania?

OPIS SZKOLENIA 1. Ocenianie w prawie oświatowym. 2. Ocenianie jako integralna część procesu nauczania. 3. Jak oceniać pracę ucznia, żeby motywować go do wysiłku w procesie uczenia się?4. Elementy oceniania umożliwiające uczniowi odnieść sukces edukacyjny.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 6
CENA (PLN) 126 zł
LOKALIZACJA
Wałbrzych: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN Filia w Wałbrzychu, ul. Rynek 6, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
Wałbrzych
Pac-Marcinkowska Krystyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: