TYTUŁ SZKOLENIA

Konferencja otwarcia 2020/2021: EDUKACJA XXI WIEKU

OPIS SZKOLENIA Aktualnie trwa ewolucja technologiczna, która kształtuje młode pokolenia, w taki sposób, że szkoła oparta na tradycyjnym systemie traci swój autorytet i skuteczność. Umiejętności, kompetencje, wiedza nauczyciela, korzystnie wpłynie na edukację nowych multimedialnych pokoleń z generacji Z, które żyją w wirtualny świecie i mimo swojej otwartości nie do końca rozumieją świat realny. Wyzwania współczesności to permanentna edukacja dorosłych w nowym świecie edukacji , w którym aby dotrzeć do ucznia trzeba posługiwać się innym zestawem narzędzi niż w XX wieku, a uczeń w informacyjnym społeczeństwie wymaga zupełnie nowego podejścia w nauczaniu. Nauczyciele powinni uczyć umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji w wiedzę, planowania i komunikacji. Współczesna szkoła to edukacja otwarta na innowacje również w zakresie procesów nauczania i uczenia się. Dziś nauczyciele powinni korzystać z dorobku historycznego, gospodarczego regionu, nowych technologii i przyczyniać się do powiększania wirtualnych zasobów wiedzy, dzięki czemu nauka stanie się atrakcyjniejsza. Wysoki poziom edukacji na wszystkich poziomach kształcenia stanowi podstawę budowania społeczeństwa, zaś zdobyte w procesie edukacji wiedza i umiejętności mogą ulegać znaczącej dezaktualizacji. Dlatego zadaniem dolnośląskiej edukacji jest wdrażanie innowacyjności, uczenia nauczycieli efektywnego kształcenia i posługiwania się najnowocześniejszymi technologiami, służącymi do właściwego funkcjonowania młodej społeczności na zmieniającym się dynamicznie rynku pracy . (Fragment dokumentu pt. „ Strategia rozwoju placówki na lata 2020-2023” DODN we Wrocławiu)
OBSZAR TEMATYCZNY
ADRESAT Dyrektorzy szkół i nauczyciele
TYP SZKOLENIA konferencje (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 5
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący konferencję zdalną: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE 10.09.2020 r., godz. 10.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-09-10
Wrocław
Horyń Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: