TYTUŁ SZKOLENIA

Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli w sytuacji epidemicznej (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Analiza zmian w prawie oświatowym, zwłaszcza w przypadkuhybrydowych zasad organizacji pracy. Korekta wewnątrzszkolnych regulacji prawnych. Praktyczne zasotosowanie nowych uregulowań prawnych w praktyce szkolnej.
OBSZAR TEMATYCZNY ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
ADRESAT Zainteresowani drektorzy szkół i placówek oświatowych
TYP SZKOLENIA seminaria (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN Filia w Legnicy. Kontakt: tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
Legnica
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: