TYTUŁ SZKOLENIA

Regionalizm – propozycje do wykorzystania w praktyce szkolnej (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Dolny Śląsk w procesie migracji osadniczych po II wojnie światowej. Karkonoski Park Narodowy - perła w koronie regionalnej przyrody. Przykłady dobrych praktyk współpracy edukacyjnej DODN we Wrocławiu z Karkonoskim Parkiem Narodowym. Edukacyjno-krajoznawcze wędrówki po regionie. Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskie j- architektura, kultura, wypoczynek. Genius Loci – projekt promujący dolnośląskich twórców sztuki, kultury i nauki; Projekt Dolnośląska Tożsamość – cele, działania, rezultaty.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: edukacja humanistyczna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA seminaria
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Ośrodek koordynujący seminarium zdalne: DODN Filia w Jeleniej Górze. Kontakt: tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 24.11.2020 r., godz. 14.00–16.00. Narzędzie: Microsoft Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-11-24
Jelenia Góra
Szwedowska Jolanta
Bogucka Bogusława
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: