TYTUŁ SZKOLENIA

CYKL SPOTKAŃ POŚWIĘCONYCH PROBLEMATYCE ZDOLNOŚCI – Spotkanie 1: Zdolności, uzdolnienia, talent – czym są i jak je rozpoznawać

OPIS SZKOLENIA TEMAT 1 - Znaczenie środowiska w koncepcjach rozwoju zdolności – ujęcie modelowe - dr Magdalena Giercarz-Borkowska konsultant TEMAT 2 -Talent językowy – praca z uczniem zdolnym na lekcji języka obcego w kształceniu na odległość mgr Magdalena Pabian doradca metodyczny TEMAT 3 - Zainteresowania a uzdolnienia matematyczne - mgr inż. Małgorzata Bieńkowska konsultant - wystąpienia zainteresowanych nauczycieli wg zgłoszeń
OBSZAR TEMATYCZNY
ADRESAT Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy
TYP SZKOLENIA seminaria
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Ośrodek koordynujący seminarium zdalne: DODN Filia w Jeleniej Górze. Kontakt: tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godzina rozpoczęcia szkolenia : 15.30
WYBIERZ TERMIN
2021-02-23
Jelenia Góra
Giercarz-Borkowska Magdalena
Pabian Magdalena
Bieńkowska Małgorzata
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: